Lantbrukarnas Riksförbund

LRF: EUs skogsstrategi missar skogens stora klimatpotential

Dela

EUs skogar har många nyttor. Arbetstillfällen, handel, rekreation, miljö, hemvist för människor samt flora och fauna. Besvikelsen bland svenska skogsägare är stor eftersom EUs idag presenterade skogsstrategi saknar ett balanserat synsätt. – Fokus är tyvärr att inte utnyttja ett brukande av skogen som stor resurs, förslaget missar de sociala och ekonomiska värdena. Det är ju engagemanget i familjeskogsbruk för att förvalta skogen för kommande generationer som är garanten för att skydda både miljö och ekonomiska värden, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

Den nu presenterade strategin visar att tjänstemännen inom EU ensidigt vill bestämma hur medlemsstaterna ska sköta sina egna skogar. Någon hänsyn till de stora olikheterna i skogstillgång och skogsskötsel inom EU tas inte. I förslaget föreslås ensidigt hur skogarna ska vara artsamansatta och hur avverkning ska gå till.

– Strategin är en tydlig illustration av klyftan mellan Bryssels politiska tjänstemannaformgivare och skogsägarnas verkliga behov. Dessutom ignorerar den Europaparlamentets och rådets åsikter om våra skogars framtid. Vi måste undvika att denna strategi förvandlas till en tragedi för landsbygdssamhällen, säger Pekka Pesonen, generalsekreterare i lantbrukets samarbetsorganisation Copa Cogeca inom EU.

Utifrån de mycket olika förutsättningar skogen har i EU anser LRF att det är viktig att slå vakt om det nationella ansvaret att styra över skogsresursen. Det nu presenterade förslaget riskerar arbetstillfällen och förutsättningarna att på svensk landsbygd. 

Den antagna skogsstrategin missar tyvärr att poängtera skogens verkliga potential i klimatarbetet. Det svenska skogsbruket syftar till hög tillväxt, vilket är samma sak som högt upptag av CO2. Det är den viktigaste mänskliga påverkan av upptag av CO2 ur atmosfären.

– Att odla mer skog, att sköta skogen så den har bra växtförhållanden och att den avverkas när tillväxten avtar och sedan ersätta med nya träd med högt upptag är det klimatsmartaste vi kan göra, säger Paul Christensson.

Den svenska skogen har ett nettoupptag av CO2 som årligen är 40-50 miljoner ton CO2 vilket motsvarar 70-80 procent av Sveriges samlade CO2 utsläpp.

Svenskt välstånd är till stora delar byggt på det långsiktiga brukandet av vår skogsresurs. Vi förädlar råvaran och exporterar skogsprodukter över världen. Vi ber nu regeringen att intensivt arbeta för att låta skogsägarna och Sveriges Riksdag ansvara för Sveriges skogar, säger Paul Christensson.

Bilden: EUs nya skogsstrategi riskerar att försvåra det svenska familjeskogsbrukets framtid. 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Sverige har Europas högsta dieselpris: Regeringen måste säkerställa jordbrukets konkurrenskraft11.10.2021 11:50:36 CEST | Pressmeddelande

De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten. – Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger LRFs Palle Borgström.

Beslut om licensjakt på varg ökar lidande och polarisering1.10.2021 11:35:14 CEST | Pressmeddelande

Länsstyrelserna i det så kallade vargbältet i Värmlands och Örebro län beslutade i går om en licensjakt på varg på totalt 33 vargar under 2022. Det är ett mycket försiktigt beslut, även om man tar hänsyn till risken för att vargstammen, i teorin, skulle minska efter licensjakten. – Återigen är länsstyrelsernas första och sista fråga – hur ska det gå för vargen? Första frågan är inte hur det ska gå för tamdjurshållning, jaktutövning och framtidstro för att leva, driva och utveckla företag på landsbygden i vargtrakter, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Gratis skolfrukost för ett bättre samhälle29.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En bra frukost underlättar inlärning och gör det lättare att orka med skoldagen, visar flera undersökningar. Idag, på Skolmjölkens dag, tycker LRF Mjölk det är rimligt att gratis skolfrukost införs i samtliga svenska grundskolor. – Då skulle fler barn och ungdomar kunna ta sig igenom skolan med godkända betyg och därmed få bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och i livet, säger Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk

Livsmedel förspills när unik svensk jordbruksmark asfalteras16.9.2021 13:27:28 CEST | Pressmeddelande

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt. – Vi har idag 25 procent mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan, då Sverige hade som mest. Det är både sorgligt och oroväckande, inte minst för den kommande generationen bönder. Jordbruksmark som bebyggs eller asfalteras kan aldrig mer återställas vilket inte gynnar hållbarheten, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum