Lantbrukarnas Riksförbund

LRF inför svenska ordförandeskapet i EU: Jord- och skogsbruket är nyckeln till en hållbar framtid

Dela
I dag presenterade regeringen vilka frågor de prioriterar under det svenska EU-ordförandeskapet. En av de viktigaste områdena är energifrågorna och den gröna omställningen med skogen som nyckelroll. "Vi inom det gröna näringslivet sitter med många av de lösningar som krävs. Det är viktigt att skapa fler incitament för att det aktiva jord- och skogsbruket ska kunna producera ännu mer samhälls- och klimatnytta. Vi ser fram emot att jobba ihop med regeringen kring det svenska ordförandeskapet i EU så att processerna blir så bra som möjligt. Det har vi alla att vinna på", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström ser fram mot att bidra med arbetet kring det svenska ordförandeskapet i EU.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström ser fram mot att bidra med arbetet kring det svenska ordförandeskapet i EU.

Regeringens ambition är att slutförhandla EUs klimatpaket Fit for 55 samt att verka för att EU snabbt minskar sitt beroende av rysk gas och andra fossila energikällor.

– Miljö- och klimatfrågorna är viktiga och LRF välkomnar ambitionerna i klimatpaketet. De gröna näringarna har en nyckelroll i att bidra till att minska klimatutsläppen i samhället genom att producera livsmedel, tjänster, förnybara bränslen och material, säger Palle Borgström.

Regeringen säger också att arbetet med en större reform av den europeiska energimarknaden kan komma att inledas under det första kvartalet 2023.

LRF ser positivt till det och har tagit fram ett energipaket som visar att Sverige kan producera 50 twh energi på våra naturtillgångar, framför allt sol och biomassa. Det motsvarar lika mycket som den svenska kärnkraftens elproduktion på ett år. Sverige skulle också kunna vara självförsörjande på mineralgödsel och därmed minska vårt beroende av den ryska gasen.

För LRFs del är det också viktigt att frågorna om att EUs förslag om hållbar användning av växtskyddsmedel diskuteras. Det förslag som ligger nu handlar om att respektive land ska minska växtskyddsmedlen med minst 35 procent. För Sverige, som använder minst växtskyddsmedel i EU, skulle den minskningen göra det svårt att producera mat, foder och andra vegetabilier i Sverige.

– Vi hoppas att Sverige som ordförandeland driver på för att vi ska få tillgodoräkna oss det arbete som Sverige gjort med att minska användningen och riskerna med växtskyddsmedel och att de administrativa delarna med krav på att föra register sätts på en rimlig nivå.

En annan fråga som är högaktuell är återskapandet av naturen, Nature restoration law. Eftersom Sverige rapporterar annorlunda än andra EU-länder skulle dagens förslag göra att närmare 1 miljon hektar betesmark måste återställas, 80 000 av den bästa jordbruksmarken återvätas och 2,5 miljon hektar naturskog återskapas.

Här bedömer LRF att det behövs tid för att andra aktörer och EU-länder ska kunna analysera och inse konsekvenserna med förslaget. Vi hoppas därför att regeringen under det kommande ordförandeskapet ger utrymme för olika aktörer att komma till tals och inte försöker forcera processen till att bli klar under svenska ordförandeskapet.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

LRFs förbundsordförande Palle Borgström ser fram mot att bidra med arbetet kring det svenska ordförandeskapet i EU.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström ser fram mot att bidra med arbetet kring det svenska ordförandeskapet i EU.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan: Samhällets vinster med gratis skolfrukost27.3.2023 08:29:58 CEST | Pressinbjudan

Maten i skolan ger möjlighet att bygga goda vanor för hela livet och är samtidigt ett fantastiskt verktyg för att utjämna skillnader i hälsa och lärande. Skolmaten på 60-talet gav eleverna högre inkomst genom livet, enligt en studie från Lunds och Stockholms universitet. Den visar att samhället fick tillbaka fyra kronor för varje satsad krona på skollunch. Den visar också att barn från socioekonomiskt utsatta områden var de som hade mest nytta av skollunchen, men att alla barn fick en bättre levnadsstandard i vuxen ålder tack vare maten i skolan.

Kristin Bernhardsson ny chef för Försäljning & medlemsutveckling hos LRF22.3.2023 11:40:00 CET | Pressmeddelande

Kristin Bernhardsson blir ny chef för avdelningen Försäljning & medlemsutveckling på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Kristin har en lång erfarenhet av försäljning och marknadsföringsfrågor från olika typer av företag och organisationer, och kommer närmast från Nordic Lottery där hon varit marknads- och försäljningschef och affärsområdeschef. Innan dess har hon bland annat varit projektledare och vice VD för kommunikationsbyrån Gadd, ansvarig för affärsutveckling och kommunikation på medlems- och intresseorganisationen SWEDMA, Swedish Data & Marketing Association, och dessförinnan haft olika roller inom Bring Citymail och Posten. Kristin är uppvuxen på ett mindre lantbruk på Väddö, norr om Stockholm.

LRFs uppmaning till Försäkringskassan: Kräv ingen återbetalning av elstödet21.3.2023 12:10:07 CET | Pressmeddelande

Elstödet, som enbart skulle gå till privathushåll, visar sig även ha gått till vissa egenföretagare. Bland annat inom jordbruksnäringen. Nu finns en risk att Försäkringskassan kräver företagarna på återbetalning av beloppet. Något LRF anser vore olyckligt. "Det skapar en onödig och kostsam administration för både företaget och myndigheterna. Pengarna till företagarna ska ju betalas ut om mindre än tre månader, så det är ju en väldigt kort tidshorisont vi pratar om", säger Johnny Kjellström på LRF.

Presseminarium. Inflationens, räntans och tron på framtidens påverkan på matpriserna16.3.2023 06:02:29 CET | Pressinbjudan

Idag finns det en möjlighet att ta del av en nya mätningar om läget i lantbruksekonomin. Färska siffror från februari som visar kopplingen till dagens matpriser samt ny kvartalsrapport från LRF:s konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex. LRF går igenom utvecklingen för priser, inflationen, räntor, tron på framtiden samt hur matkonsumtion och investeringar kan påverkas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum