Lantbrukarnas Riksförbund

LRF kritiska till EU:s lagförslag om att återställa natur: ”Kommer kosta Sverige över 350 miljarder kronor”

Dela

I dag presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag under namnet ”Nature restoration law” som innehåller bindande mål för återställande av olika naturtyper. Den nya lagen riskerar att få stora negativa konsekvenser för både jord- och skogsbruk i Sverige.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.
Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Förslaget innebär i praktiken bland annat att Sverige måste återskapa ungefär 2,5 miljoner hektar naturskog. Därutöver kommer sannolikt ytterligare 1 miljon hektar skog behöva skyddas. Enligt LRFs preliminära analys innebär det en kostnad på ungefär 350 miljarder kronor som behöver betalas ut i ersättning till skogsägare som förlorar sin mark till 2050.

- EUs förslag till bindande mål slår särskilt hårt mot Sverige, eftersom våra myndigheter i dagsläget har den natur och miljö som fanns under förindustriell tid som referenspunkt. De flesta andra länder har referenspunkter som ligger mycket längre fram i tiden. Därför är det extremt viktigt att Sverige ändrar sin referenspunkt och förslaget ger nu möjlighet att istället rapportera utifrån hur miljön såg ut för 70 år sedan, säger Palle Borgström, ordförande LRF.

Den nya lagen riskerar även att påverka framtidens möjligheter att bibehålla och öka produktionen av livsmedel. LRF anser att EU ska fokusera mer på framtidens behov snarare än att återskapa det som en gång var.

- I ett oroligt Europa med krig i Ukraina behöver Sverige se till dagens och framtidens behov. Vi behöver producera mer mat och mer förnybar energi. Då bör vi inte ta mark ur produktion, utan fokusera på insatser som inte står i strid med produktionen.

LRF är positiva till det övergripande syftet med förslaget – att gynna den biologiska mångfalden i Europa – men förespråkar starkt lokalt anpassade lösningar framför toppstyrning.

- Inom LRF arbetar vi i dag aktivt för att hitta metoder för att gynna den biologiska mångfalden och i hela Sverige har vi fantastiska exempel på detta. Men metoderna måste anpassas så att de fungerar i praktiken på gårdsnivå och våra svenska bönder och skogsägare är lösningen i det arbetet, säger Palle Borgström.

Förslaget i korthet:

- Varje medlemsland ska genomföra restaureringsåtgärder på minst 20 procent av EUs land- och havsområden till 2030.

- För de områden som inte anses ha en god bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektiv, ska åtgärder genomföras på 30 procent av landytan tills 2030, 60 procent tills 2040 och 90 procent tills 2050.

- Medlemsländerna ska ha stadigt ökande trender för ett antal indikatorer (såsom död ved, åldersstruktur, förekomst av fåglar och markkol) tills länderna uppnår en viss nivå.

- Medlemsstaterna ska ta fram nationella restaureringsplaner med strategier för hur målen ska nås. I dessa ska man också utifrån vissa kriterier sätt målnivån för indikatorer.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.
Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Krisstöd och biodrivmedelssatsning välkomnas av LRF21.6.2022 15:27:14 CEST | Pressmeddelande

I dag klubbade en enig riksdag igenom extrastödet på cirka 1,6 miljarder till animaliesektorn och växthusföretagarna. I morgon förväntas riksdagen ta beslut om de kompletterande delarna av stödpaketet. Om även onsdagens beslut klubbas igenom blir det totala stödpaketet 3,1 miljarder till det svenska lantbruket. "Det är viktiga beslut för att Sverige även i framtiden ska kunna producera hållbara livsmedel", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF om Viltskadekommissionens rapport: Viktiga slutsatser som avgör vår framtida matförsörjning14.6.2022 12:30:00 CEST | Pressmeddelande

Ny jaktlagsutredning, förbud mot utfodring av klövvilt samt klassa vildsvin som en allvarligt skadegörande art. Det är tre av åtgärdsförslagen i Viltskadekommissionens utredning som presenterades i dag. "Det är ett gediget arbete som utredaren Elisabeth Nilsson har gjort. Det är uppenbart att regeringen måste ge tydliga direktiv till flera myndigheter om att viltskadorna måste minska", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Allvarligt läge – Grönt näringslivsindex för animalieproducenterna fortsätter falla fritt7.6.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Läget för många av Sveriges bönder är fortsatt mycket ansträngt, visar LRFs konjunkturbarometer Grönt Näringslivsindex för andra kvartalet 2022. Totalindexet ligger kvar på rekordlåga nivåer vilket speglar en sammantaget negativ syn på den framtida konjunkturen bland företagarna i det gröna näringslivet. Tuffast är det för animalieproducenterna där var fjärde nu planerar minska sin produktion.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum