Lantbrukarnas Riksförbund

LRF om djurvälfärdsutredningen: Viktigt att vår goda djurvälfärd bibehålls och att konkurrenskraften värnas

Dela

Direktiven till en djurvälfärdsutredning ska vara klara innan årsskiftet. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen. LRFs förbundsordförande Palle Borgström är positiv till beskedet. ”Det viktiga i direktiven är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som vi värnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft”, säger Palle Borgström.

Det viktiga i direktiven till en djurvälfärdsutredning  är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som det svenska lantbrukets konkurrenskraft värnas.
Det viktiga i direktiven till en djurvälfärdsutredning är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som det svenska lantbrukets konkurrenskraft värnas.

Svensk djurhållning håller världsklass och Sverige är drivande i det globala arbetet. Det visar sig inte minst i frågan kring antibiotikaanvändning där Sverige redan på 1980-talet, efter ett beslut på LRFs riksförbundsstämma, tog beslutet att förbjuda antibiotika i tillväxtsyfte. Sedan Sverige kom med i EU 1995 har LRF drivit frågan även där. Nu visar ny statistik att EU-länderna har halverat sin antibiotikaanvändning. Att landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen den 21 november meddelar att direktiven till en djurvälfärdsutredning, som står med i Tidöavtalet, ska vara klara redan till årsskiftet välkomnas av LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

- Sveriges bönder jobbar varje dag för att djuren ska må bra. För oss är den goda djurvälfärden viktig och en konkurrensfördel och därför är det viktigt att den bibehålls men att även den ekonomiska hållbarhetsaspekten tas med, säger Palle Borgström.

Peter Kullgren meddelar också att han vill se en livsmedelsstrategi 2.0 som har ökat fokus på primärproduktionen och att handlingsplanerna märks på gårdsnivå. Även det ser Palle Borgström positivt på.

- Det är ingen hemlighet att det har varit stor osäkerhet för Sveriges bönder och att det riskerar att bli ännu mer osäkert 2023. Vi är villiga att omedelbart diskutera vidare med regeringen om hur vi vill se en uppdaterad livsmedelsstrategi så att vi så snabbt som möjligt kan gå från ord till handling. Precis som ministern säger så måste strategin märkas på gårdsnivå, säger Palle Borgström.

I en uppdaterad livsmedelsstrategi vill LRF att det ska vara fokus på ökad matproduktion och ökad inhemsk produktion av insatsvaror som bränsle, energi, gödsel och foder samt premiera den gröna energiomställningen.

LRF har även lämnat ett energipaket till regeringen som visar att Sveriges bönder kan producera 50 TWH energi på ett år, vilket motsvarar ett års elproduktion från svenska kärnkraftverk.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Det viktiga i direktiven till en djurvälfärdsutredning  är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som det svenska lantbrukets konkurrenskraft värnas.
Det viktiga i direktiven till en djurvälfärdsutredning är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som det svenska lantbrukets konkurrenskraft värnas.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ny rapport: Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald22.12.2022 10:28:30 CET | Pressmeddelande

7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. "Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var för biologisk mångfald under växtodlingssäsongen 2023. Det är goda nyheter för fåglar, insekter och växter. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar. Det har vi också sett genom Greppa Näringen där en ny gårdsrådgivning om biologisk mångfald blivit mycket uppskattad", säger LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman.

LRF inför svenska ordförandeskapet i EU: Jord- och skogsbruket är nyckeln till en hållbar framtid14.12.2022 13:25:19 CET | Pressmeddelande

I dag presenterade regeringen vilka frågor de prioriterar under det svenska EU-ordförandeskapet. En av de viktigaste områdena är energifrågorna och den gröna omställningen med skogen som nyckelroll. "Vi inom det gröna näringslivet sitter med många av de lösningar som krävs. Det är viktigt att skapa fler incitament för att det aktiva jord- och skogsbruket ska kunna producera ännu mer samhälls- och klimatnytta. Vi ser fram emot att jobba ihop med regeringen kring det svenska ordförandeskapet i EU så att processerna blir så bra som möjligt. Det har vi alla att vinna på", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum