Lantbrukarnas Riksförbund

LRF säljer dotterbolaget Macklean: ”Hos Vergenta får Macklean ännu bättre möjligheter att växa”

Dela

Efter 11 år inom LRFs sfär säljer LRF helägda konsultbolaget Macklean till konsultbolaget Vergenta. "Macklean har varit ett mycket uppskattat konsultbolag inom LRF-koncernen, och levererar dagligen stort värde till företagen i det gröna näringslivet. Vi tror på Macklean men ser att bolaget kan utvecklas ännu bättre framåt med en industriellt mer lämplig ägare än LRF. Vi är övertygade om att vi med Vergenta som ny huvudägare ger bolaget ännu bättre förutsättningar att kunna växa och fortsätta leverera hög strategisk och affärsmässig nytta till olika delar av det gröna näringslivet", säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.
Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

Konsultföretaget Macklean startades 2011 med visionen att öka konkurrenskraften i livsmedelsbranschen. Bolaget har sedan dess utvecklats och erbjuder idag kvalificerad strategisk rådgivning till livsmedelsföretag, myndigheter, intresseorganisationer och andra företag kopplade till det gröna näringslivet. Bolaget ses som livsmedelsbranschens egna managementkonsulter, med stora kunskaper om t.ex. livsmedel, dagligvaruhandel samt tjänste- och intresseorganisationer i livsmedelssfären.

Vergenta är ett svenskt managementkonsultföretag som stödjer chefer och ledare inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Vergenta grundades 2006 i Stockholm med uttalat fokus på att tillhandahålla kvalificerat stöd till beslutsfattare och intressenter inom den offentliga, privata och ideella sektorn och finns idag etablerat både i Stockholm och Göteborg. Under dessa 15 år har Vergenta haft en stabil verksamhet med en successivt ökande efterfrågan.

Att LRF nu väljer att sälja Macklean till Vergenta är ett strategiskt och väl överlagt beslut, som fattats för att ge Macklean ännu bättre förutsättningar framåt.

- Som ägare har man alltid ansvaret att överväga i vilken mylla de verksamheter man äger behöver befinna sig för att de ska ha bra förutsättningar att utvecklas. Vi tror starkt på Macklean och att deras tjänster framåt blir ännu viktigare för att svenskt lantbruk, svensk livsmedelsproduktion och de gröna näringarna ska växa. Baserat på den övertygelsen har vi dragit slutsatsen att Macklean tjänar på att komma in i en större och mer industriellt lika kontext, säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

- Sedan i våras har vi i LRF letat efter en lämplig ny ägare som kan erbjuda en god och hållbar tillväxtmiljö för Macklean, och vi är väldigt glada att vi efter en utvärdering av flera möjliga aktörer nu har kommit överens med Vergenta. Vi är övertygade om att Vergenta är rätt framtida ägare för Macklean och att de erbjuder rätt miljö för en fortsatt god utveckling, för bolaget och dess mycket kompetenta medarbetare, säger Anna Karin Hatt.

- Förvärvet av Macklean ger Vergenta ett vasst konsultbolag med en stark spets och ett väletablerat varumärke i en växande framtidsbransch som vi idag inte verkar inom. Vi ser starka möjligheter till synergieffekter i våra affärer och vi är övertygande om att det finns en stor potential att vi tillsammans förstärker både resultat och tillväxt i såväl Macklean som Vergenta i övrigt, säger Hans Utbult, delägare i Vergenta

Vergenta tar över rörelsen, personal, strukturkapital samt varumärket Macklean Strategiutveckling, från och med den 1/12 2022.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70, Hans Utbult, Vergenta, 070-305 26 66

Bilder

Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.
Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ny rapport: Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald22.12.2022 10:28:30 CET | Pressmeddelande

7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. "Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var för biologisk mångfald under växtodlingssäsongen 2023. Det är goda nyheter för fåglar, insekter och växter. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar. Det har vi också sett genom Greppa Näringen där en ny gårdsrådgivning om biologisk mångfald blivit mycket uppskattad", säger LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman.

LRF inför svenska ordförandeskapet i EU: Jord- och skogsbruket är nyckeln till en hållbar framtid14.12.2022 13:25:19 CET | Pressmeddelande

I dag presenterade regeringen vilka frågor de prioriterar under det svenska EU-ordförandeskapet. En av de viktigaste områdena är energifrågorna och den gröna omställningen med skogen som nyckelroll. "Vi inom det gröna näringslivet sitter med många av de lösningar som krävs. Det är viktigt att skapa fler incitament för att det aktiva jord- och skogsbruket ska kunna producera ännu mer samhälls- och klimatnytta. Vi ser fram emot att jobba ihop med regeringen kring det svenska ordförandeskapet i EU så att processerna blir så bra som möjligt. Det har vi alla att vinna på", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum