Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs uppmaning till Försäkringskassan: Kräv ingen återbetalning av elstödet

Dela
Elstödet, som enbart skulle gå till privathushåll, visar sig även ha gått till vissa egenföretagare. Bland annat inom jordbruksnäringen. Nu finns en risk att Försäkringskassan kräver företagarna på återbetalning av beloppet. Något LRF anser vore olyckligt. "Det skapar en onödig och kostsam administration för både företaget och myndigheterna. Pengarna till företagarna ska ju betalas ut om mindre än tre månader, så det är ju en väldigt kort tidshorisont vi pratar om", säger Johnny Kjellström på LRF.
Johnny Kjellström, LRF.
Johnny Kjellström, LRF.

Redan i ett tidigt skede i elstödets utformning varnade LRF för att stödet som skulle delas ut till privatpersoner även riskerade att gå till enskilda firmor. Att det nu har skett kommer alltså inte som någon överraskning. Försäkringskassan har rätt att återkalla stödet, så att företagaren får ansöka om det igen via Skatteverket och få tillbaka samma summa i juni. Det anser inte LRF är någon bra lösning.

- Pengarna har ju betalats ut automatiskt. Alltså är det ingen av mottagarna som har gjort fel. Vår uppmaning till våra företagare som har fått stödet är att avvakta vidare information. Att myndigheterna i det här läget skulle starta en administration kring återbetalningen vore väldigt olycklig. Det blev fel, vi varnade för att det kunde bli fel, men myndigheterna prioriterade att återbetalningen skulle ske skyndsamt. Vi har många företag som har det tufft ekonomiskt med anledning av de skenande elpriserna, höjda räntor och ökade priser på bränsle och foder. Är det någon tid som våra medlemmar måste få fokusera på företagandet i stället för administration, så är det nu, säger Johnny Kjellström.

Skälet till att vissa företagare har fått konsumentstödet och vissa inte, beror på hur man har delat upp sitt elabonnemang.

- Vi får frågor från medlemmar som undrar varför de har fått stöd och inte grannen. Vår enkla förklaring är att de som har fått stöd har haft ett elabonnemang som har varit delat mellan hushållet och lantbruket. De företag som har separata abonnemang för hushålls- respektive lantbruksel har nu bara fått stöd för hushållselen och får vänta på resten till i sommar, säger Johnny Kjellström.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Johnny Kjellström, LRF.
Johnny Kjellström, LRF.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning12.5.2023 06:47:51 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige. Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det handlar bland annat om mål om restaurering av ekosystem, som i praktiken kan innebära att stora arealer skog och jordbruksmark måste tas ur produktion. Dessutom finns mål om att restaurera i storleksordningen en miljon hektar betesmark i Sverige.

Högsta domstolen ger skogsägare rätt till ersättning i artskyddsfrågan5.4.2023 18:08:07 CEST | Pressmeddelande

Högsta domstolen slog idag fast att markägare ska ersättas ekonomiskt om myndigheterna begränsar skogsägarens möjlighet att använda sin egen mark. Enligt nuvarande tillämpning av artskyddsreglerna är det flera 100 miljarder kronor kommande år som staten måste ersätta skogsägarna. LRF anser att domen är en seger för rättssäkerheten och avgörande för att trygga det småskaliga företagandet på landsbygden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum