Region Örebro län

Lyckad insats för projektet Hållbar besöksnäring i Örebro län

Dela
Under hösten 2020 förde Region Örebro län dialog med olika representanter för Turism och Besöksnäring i Örebro län för att belysa företag inom besöksnäringens behov av stöd för omställning och utveckling. Dialogen visade att det fanns ett behov av stöd för omställning, rådgivning, samverkan, paketering och affärsutveckling.

Samtidigt som det visade sig att det saknades en resurs med branschkunskap och erfarenhet som kunde stötta och coacha företagen i sitt utvecklingsarbete. Kommunerna själva hade inte dessa möjligheter. Så inom ramen för utlysningen ”Utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer” från Tillväxtverket anställde Region Örebro län en företagskoordinator i maj 2021.

- I Örebro län finns många företag och föreningar som är verksamma inom besöksnäringen. Näringen skapar en hel del arbeten och den spelar en viktig och betydelsefull roll för regionens attraktionskraft och utveckling, säger regionråd Charlotta Englund (C).

Aktiviteter där företagarna inom besöksnäringen har haft möjligheter att utvecklas inom har varit flera. Bland andra kan nämnas områdena marknadsföring, paketering, naturturism, hållbarhetsarbete och digitalisering samt översättning av webbplatser.

Insatserna för företagen har upplevts som värdefulla och konkreta. Det har gjort att fler företag deltagit eller visat intresse för att delta på fler aktiviteter i projektet. Till exempel så svarar 37 procent av företagen att de redan har utvecklat en ny upplevelseprodukt genom att ha deltagit i projektet.

- När vi utvärderat insatserna så ser vi tydligt att de olika delarna i projektet har skapat en positiv förflyttning hos företagen. Bara det att 61 procent anser att insatserna har stärkt förmågan att utveckla nya besöksanledningar i hög eller ganska hög utsträckning. Eller att hela 72 procent av de som tagit del av någon form av rådgivning inom olika behov menar att det har hjälpt till med utvecklingen av företaget är ju helt fantastiskt, säger Jenny Ahlgren, utvecklingsledare Region Örebro län.

Hela rapporten finns att ta del av på orta.regionorebrolan.se

För mer information kontakta

Charlotta Englund, Regionråd C, Region Örebro län

Telefon: 019-602 74 31

E-post: charlotta.englund@regionorebrolan.se

Jenny Ahlgren, utvecklingsledare vid Regional utveckling, Region Örebro län

Telefon: 072-143 09 45

E-post: jenny.ahlgren@regionorebrolan.se

Nyckelord

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

EU utser forskare vid USÖ att leda kampen mot allt mer svårbehandlad gonorré8.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré ökar i förekomst och riskerar att bli obehandlingsbar på grund av antibiotikaresistens. Professor Magnus Unemo vid Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och hans forskargrupp har nu utsetts av EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) att agera yttersta expertis i kampen mot spridningen av sjukdomen och relaterad antibiotikaresistens.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum