DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Människor med funktionsnedsättning lämnas utanför i utvecklingen mot ett hållbart samhälle

Dela

En ny rapport från SCB visar att personer med olika typer av funktionsnedsättningar tillhör de grupper som är särskilt utsatta på flera områden, exempelvis arbetsmarknad och ekonomi. Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR, reagerar mot de ojämlikheter som blottas i statistiken.

Personer med funktionsnedsättning tillhör dem som lämnas utanför i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle – och kvinnor och flickor är ofta ännu mer sårbara än män och pojkar. Det är en av de slutsatser som dras i SCB-rapporten: ”SCB – Lämna ingen utanför. Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020”. Rapporten säger att mycket tyder på att personer med funktionsnedsättning i högre grad är ekonomiskt utsatta än personer utan funktionsnedsättning.

- Att människor med funktionsnedsättning ofta lever i fattigdom är inget nytt, det har klargjorts i en rad utredningar och rapporter under lång tid. En av de senaste gjordes av Socialstyrelsen och presenterades i mars 2020. Den visar att den ekonomiska utsattheten bland personer med funktionsnedsättning ökar och att fler i denna grupp får försörjningsstöd, jämfört med tidigare år. Riksförbundet FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” från 2019 visar samma sak: personer med funktionsnedsättning med aktivitets- eller sjukersättning fortsätter att tappa i köpkraft år efter år, säger Åsa Strahlemo.

Hon menar att det är hög tid att regeringen vidtar åtgärder som minskar fattigdomen. Sjuk- och aktivitetsersättningen bör till exempel följa allmän lönenivå och höjas med samma procentsats som det avtalats om i de årliga kollektivavtalsförhandlingarna. Ersättningen bör heller inte beskattas hårdare än andra inkomster.

- Fyrkantiga gränser för sjukersättning (25, 50, 75 eller 100 procent) medför också att människor får svårt att jobba utifrån sin faktiska förmåga. Kanske skulle du kunna arbeta 60 procent istället för 50 och därmed förbättra din hushållsekonomi. Men i dag går inte det, säger Åsa Strahlemo.

Arbetar trots sjukdom

Enligt den nya SCB-rapporten hade närmare 9 av 10 personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga arbetat fastän de var sjuka 2017. Drygt 40 procent av dem uppgav att de inte hade råd att vara sjuka. 17 procent av dem jobbade trots sjukdom för att de var rädda att förlora jobbet, jämfört med 6 procent bland samtliga sysselsatta.

- Det här är inte acceptabelt. Man ska inte behöva vara rädd för att förlora jobbet när man är sjuk, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej, säger Åsa Strahlemo.

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Well played…” DHR kommenterar LSS-utredningen11.11.2020 09:53:00 CETPressmeddelande

Under många års tid har vi i funktionshinderrörelsen upplevt hur frågan om assistans och andra LSS-insatser har urholkats mer och mer. Från politikens sida har vi upprepade gånger fått medhåll i att alla som har rätt till assistans ska få assistans. Ändå ser vi en tydlig strategi som gått ut på att förhala och dra ut på åtgärder som faktiskt skulle förändra situationen för oss som är i behov av assistans.

Uttalande från DHR:s förbundsmöte 2020: Sjukersättning måste räcka till mer än hyra27.10.2020 13:06:00 CETPressmeddelande

Många med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) jobbar deltid eller kan inte arbeta alls. För vissa överstiger de samlade avgifterna för boende och stödinsatser en mycket låg inkomst, och varje liten utgift måste övervägas noga. Det är snarare regel än undantag att anhöriga tvingas bidra ekonomiskt och den som saknar en närstående som har möjlighet att stötta ekonomiskt kan hamna i en förtvivlad situation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum