Industriarbetsgivarna

Märket är satt för svensk arbetsmarknad – 6,5 procent på tre år

Dela

Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Det normerande avtalsvärdet är på 6,5 procent på tre år.

Vi gör bedömningen att vi har träffat ett avtal på en balanserad nivå. Vi har uppnått en mindre nedväxling av löneökningstakten, säger Per Hidesten.

Att det blev ett treårigt avtal är positivt för såväl företagen som för de anställda. Därtill är ett treårsavtal också gynnsamt för det lokala partssamarbetet. Nu får de lokala parterna möjlighet till mer långsiktig planering och att utveckla verksamheten för att finna lösningar som stärker konkurrenskraften och anpassningsförmågan.

Ett treårsavtal är bra för basindustrin. Vi har säkrat arbetsfreden för en lång period. Nu får svensk basindustri får stabilitet, arbetsro och längre planeringshorisonter, säger Per Hidesten.

Samtidigt betonar han också vikten av att hela arbetsmarknaden nu håller sig till industrinormeringen.

Vi uppmanar andra att respektera att den internationellt konkurrensutsatta industrin sätter märket. Skulle man välja att förbigå märket, så kommer det att få allvarliga återverkningar både på kommande avtalsförhandlingar och på svensk ekonomi, avslutar Per Hidesten.

Per Widolf, som har lett förhandlingarna för Industriarbetsgivarnas räkning, konstaterar att avtalen med IF Metall och GS innehåller flera moderniseringar.

­Det är positivt att vi fortlöpande tillsammans kan utveckla avtalen. Vad gäller pensionsfrågor och arbetstidsfrågor har vi dock, framför allt på tjänstemannasidan, inte nått önskade och långsiktigt nödvändiga förändringar, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna i en kommentar.

Industrins arbetsgivarorganisationer är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM, SLA, TEKO och TMF.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Kungsträdgårdsgatan 10
111 87 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 135 miljarder kronor och cirka 260 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Ny konjunkturrapport: Fortsatt kraftlös världskonjunktur18.5.2017 13:50Pressmeddelande

Industribarometrarna är på rekordhöga nivåer i många länder, men tillväxten har inte tagit fart hittills i år. Tvärtom var BNP-tillväxten i USA i början av året den svagaste på tre år och inte heller i Eurozonen förstärktes tillväxten under första kvartalet. Det finns också tecken på avmattning i den kinesiska tillväxtpuckeln. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets andra konjunkturrapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum