Tekniska verken i Linköping

Mätningar i avloppsvattnet visar att narkotika finns i hela Östergötland

Dela

Narkotika finns i samtliga kommuner i Östergötland. Det visar provresultaten från årets mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet.

För femte året i rad har det genomförts mätningar av narkotikaspår i de östgötska kommunernas avloppsvatten. Mätningarna visar att det finns spår av narkotika i samtliga deltagande kommuners avloppsvatten.

I flera av länets kommuner har spåren av amfetamin precis som förra året fortsatt att öka i jämförelse med tidigare års mätningar. Årets resultat visar att amfetamin har flest dosanvändningar per tusen invånare i sju av länets kommuner. Enligt mätningarna är användandet av amfetamin högst i Mjölby kommun.

– Det är anmärkningsvärda siffror och något nytt som är väl värt att beakta i det framtida arbetet, säger Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare för det ANDT-förebyggande arbetet på Länsstyrelsen Östergötland.

Liksom 2019 ligger Valdemarsvik i topp när det gäller spår av cannabis. Här ses dock en rejäl sänkning från förra året. Totalt sett ökar användandet av cannabis i två av länets kommuner, enligt mätningarna.

Kokain förekommer i hela länet, men i mindre omfattning. I sex av länets kommuner har siffrorna ökat från förra året. Högsta siffrorna per tusen invånare har uppmätts i Norrköping.

Mätningarna säger inget om hur många som använder narkotika i respektive kommun. Det går inte heller att utläsa något om ålder eller kön på användarna.

– Mätningarna i avloppsvatten är genomförda under perioden då vi har haft en pandemi och det kan förstås ha påverkat utvecklingen på flera vis. Den här rapporten kan användas som ett komplement tillsammans med andra kartläggningar och vid strategiskt arbete i länet. Det är nu viktigt att vi fortsätter med ett systematiskt arbete för att nå det nationella och regionala målet om ett samhälle fritt från narkotika, säger Lotta Hjalmarsson Österholm.

Det praktiska arbetet med att genomföra mätningarna har gjorts av personal på kommunernas avloppsreningsverk, bland annat Nykvarnsverket. 

I rapporten om narkotikaspår i avloppsvatten redovisas även en regional omvärldsbevakning som Region Östergötland har genomfört. Där framkommer bland annat följande:

  • Två procent av Östergötlands befolkning uppger att de har använt hasch eller marijuana det senaste året. 9 procent uppger att de använt substanserna för mer än 12 månader sedan.
  • Användningen av hasch och marijuana är vanligare bland män än bland kvinnor och de flesta användare finns i gruppen 20–24 år.
  • Användningen av hasch och marijuana är något lägre i Östergötland än i Sverige som helhet.
  • 6,4 procent av alla elever i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet uppgav 2019 att de använt narkotika en eller flera gånger. 16 procent av eleverna hade någon gång blivit erbjudna att prova narkotika och 8 procent har varit erbjudna att köpa narkotika.
  • Under 2019 orsakades 894 dödsfall i Sverige av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, senast antalet dödsfall var under 900 per år var 2013. I Östergötland orsakade läkemedels- och narkotikaförgiftningar totalt 42 dödsfall 2019, vilket är något högre än 2018.

Torsdagen den 3 december klockan 09.00-11.45 presenteras årets resultat av mätningarna vid ett digitalt seminarium

Kontakta länsstyrelsen i Östergötland via e-post och meddela vilket medieföretag du representerar om du vill delta vid seminariet så skickas en inbjudan. Du kan även kontakta länsstyrelsen via e-post om du önskar få rapporten skickad till dig efter seminariet.

E-post för kontakt: viveca.andersson@lansstyrelsen.se

Det praktiska arbetet med att genomföra mätningarna har gjorts av personal på kommunernas avloppsreningsverk. Analyserna är genomförda av RISE – Research Institutes of Sweden, ett nationellt akademiskt forskningscentrum.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Läs mer i länets regionala ANDT-strategi.

För mer information, kontakta gärna:

Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare för det ANDTS-förebyggande arbetet, Länsstyrelsen Östergötland,
010-223 52 81
lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Camilla Johansson, miljöingenjör, Tekniska verken 
013-30 85 28
camilla.johansson@tekniskaverken.se

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
215 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum