Svenskt Trä

Med trä kan vi bygga och må bättre

Dela

Hållbart byggande är idag lika med miljöanpassat och klimatsmart. Och det stämmer så klart, men det är en lite snäv definition. För visst borde begreppet även spegla hur byggandet påverkar individens välbefinnande – hur vi mår helt enkelt? Här kan Sveriges kommuner göra en värdefull insats. Byggde kommunerna mer i limträ skulle de bidra till både minskad klimatpåverkan och ökat välmående. Det skulle vara äkta hållbarhet och göra skillnad som både syns och märks.

Det kommer fler och fler studier som visar att trä inte bara är ett ekologiskt hållbart material, utan också bra för vår hälsa. Forskning tyder på att särskilt synligt trä i inomhusmiljöer kan motverka stress och höja välbefinnandet – helt enkelt skapa en sund miljö där vi mår bättre.

För de av oss som vistats längre perioder i miljöer med träinteriörer är det ingen hemlighet att vi påverkats av träets ådringar, färg och doft. Däremot kan det vara svårt att uttrycka exakt vilken effekt det har. Som tur är finns forskning som kan bekräfta det många av oss anat – trä är bra för oss. Ett av de mest uppmärksammade forskningsprojekten de senaste åren är Wood2New, ett europeiskt samarbete mellan fem olika länder som pågick under tre års tid. Projektet undersökte bland annat hur träinteriörer påverkar människor och inomhusmiljöer och resulterade i flera intressanta upptäckter.

Trä har en unik förmåga att lura hjärnan, på ett bra sätt. I Wood2New-projektet gjorde forskarna ett blindtest för att se hur olika material upplevdes mot huden vid olika temperaturer. Samtliga testpersoner tyckte att trä var bekvämt oavsett vilken siffra termometern visade. Det är säkert något som många av er har upplevt själva men idag finns alltså forskning och siffror på att ni kände rätt.

Trä är också ett levande material i den mening att det förändras och anpassar sig efter sin omgivning. Vid förhöjda fuktnivåer, till exempel vid matlagning eller dusch, kan en del av fukten som avges under en kort tid, lagras i träet. När luften i rummet blir torrare igen släpper träet ifrån sig fukt. För de som vistas i rummet betyder det en behagligare vardag med jämnare temperaturer och fuktnivåer. För de som bygger med limträ innebär det möjligheter att skapa mer kontrollerade inomhusmiljöer genom att välja rätt material på rätt plats.

Det skulle inte förvåna mig om resultaten från framtidens studier gör det nödvändigt att bredda definitionen av hållbart byggande. Idag tänker vi på miljöaspekterna när vi hör begreppet, men visst borde det även omfatta hälsoaspekten?

I Sverige har regeringen förbundit sig att aktivt arbeta för Agenda 2030 – FN:s globala mål för att skapa ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Två av huvudmålen i agendan är: bygga hållbara städer och samhällen, samt god hälsa och välbefinnande. Det kommunala självstyret gör det fritt för landets kommuner att välja om de vill följa agendan. Men för att den inte ska bli ett tandlöst pappersdokument i en kommunal byrålåda är det viktigt att omvandla orden till handling. Ett naturligt steg i rätt riktning vore att bygga mer i limträ – uppföra samlingslokaler, vårdmiljöer, skolor och idrottshallar som bidrar till mer välbefinnande och ökad hållbarhet för människa och miljö. Det skulle vara framstegsvänligt tänkande som ger ringar på vattnet – globalt, men också här i Sverige.

/Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä

Läs artikeln på Svenskt Träs webbplats här

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Limträ – En självklarhet i den cirkulära ekonomin8.4.2021 15:07:41 CEST | Pressmeddelande

DEBATT I januari beslutade regeringen om en första handlingsplan för cirkulär ekonomi med drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Ett av de fyra fokusområden som lyfts fram i handlingsplanen är cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Här är användandet av trä i allmänhet och limträ i synnerhet ett viktigt steg på vägen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum