Stockholms läns sjukvårdsområde

Miljöhälsorapport Stockholms län 2021 om barn

Dela

Luftföroreningarna i Stockholms trafikmiljöer kan leda till sämre utveckling av lungfunktionen och till astma hos barn. Det visar den nya miljöhälsorapporten för Stockholms län som Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) släpper idag den 1 december.

Foto: Brad Dodson.
Foto: Brad Dodson.

Barn är känsligare än vuxna för luftföroreningar och andra miljöfaktorer som buller, kemikalier och UV-strålning, samtidigt exponeras de ofta i större utsträckning än vuxna, visar den nya miljöhälsorapporten för Stockholms län som släpps den 1 december.

– Trots att luftkvaliteten i Stockholms län blivit bättre de senaste decennierna bidrar fortfarande luftföroreningar från vägtrafiken till sjukdom som förkortar våra liv. Resultaten visar att närmare 70 procent av tolvåringarna i länet dagligen vistas mer än 30 minuter i trafiken. Det är den miljö som innebär högst exponering för luftföroreningar, säger Antonios Georgelis, författare till kapitlet om luftföroreningar.

– Allt fler barn lyssnar dagligen på hög musik i hörlurar, vilket kan leda till hörselnedsättning och tinnitus. Andelen barn som störs mycket eller väldigt mycket av buller från trafik i hemmiljön har dubblerats under senare år. Mer tillåtande byggregler kan vara en orsak till detta. Sammantaget ger utvecklingen vad gäller barns utsatthet vad gäller buller i regionen anledning till oro, förklarar Charlotta Eriksson, författare till kapitlet om buller.

– Det finns en stark koppling mellan socioekonomiska förhållanden och barns exponering för olika miljöfaktorer. Barn till vårdnadshavare med grundskola som högsta utbildning exponeras i större utsträckning än andra barn. De vistas i genomsnitt längre tid i trafiken och exponeras ofta för högre nivåer av luftföroreningar och buller i sin hemmiljö eftersom de ofta bor i trafikutsatta lägen, säger Pia Isaksson, författare till kapitlet om jämlik miljöhälsa.

– Barns vistelse till grönområden och naturmiljöer har stor betydelse för både deras utveckling och hälsa. Tillgången till grönområde inom gångavstånd från bostaden påverkar hur ofta barnen vistas i dessa. Dessutom påverkas barns naturvistelse av föräldrarnas etniska bakgrund; andelen barn som besökte grönområden ofta var högst bland barn vars föräldrar var födda i Sverige och lägst bland barn vars föräldrar var födda utanför Europa, säger Mare Löhmus Sundström, författare till kapitlet om grönska.

Webbinarium 1 december kl 9.00, anmälan krävs. 

Webbinarium: Presentation av Miljöhälsorapport Stockholms län 2021 (regionstockholm.se) 

Kontakter

Bilder

Foto: Brad Dodson.
Foto: Brad Dodson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde
Solnavägen 1
113 65 Stockholm

08-123 40 444https://www.slso.regionstockholm.se/

Fakta Miljöhälsorapporten

Miljöhälsorapporten ges ut vart fjärde år, varannan gång med fokus på vuxna och varannan med fokus på barn. Årets rapport handlar om barn i Stockholms län.

Miljöhälsorapport Stockholms län 2021 har tagits fram av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm. Rapporten bygger på aktuell forskning och på enkätsvar från drygt 15 000 vårdnadshavare till barn i åldrarna 8 månader, 4, och 12 år. Den är ett viktigt underlag för beslutsfattare och andra verksamma inom miljö och hälsa.

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum