Skogsstyrelsen

Möjligt att få färskare siffror för skogens virkesförråd

Dela

Nu kan skogsägare enkelt få mer aktuella uppgifter om hur mycket virke det är i deras skog. Detta tack vare nya funktioner i Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor, som alla skogsägare har tillgång till. Detta är särskilt intressant för områden där ursprungsinformationen om virkesförrådet börjar bli gammal.

Skogsägaren kan, efter inloggning i Mina sidor, hämta virkesförråd (också kallat virkesvolym), för valfritt område i sin skog från Skogsstyrelsens Skogliga grunddata och sedan uppdatera detta genom att ange skogens ålder och tillväxtförmåga. Det sker då en automatisk beräkning av tillväxt utifrån antalet tillväxtsäsonger och man får ett ungefärligt värde på antal skogskubikmeter, som ger en betydligt mer aktuell bild av hur mycket virke det är.

– Vi arbetar ständigt med att ta fram nya tjänster som ska underlätta för skogsägarna när de sköter sina skogar. Tack vare den här tjänsten kan man få en ännu bättre överblick över sin skog och därmed bättre planeringsunderlag inför exempelvis en avverkning, säger Malin Segersson, ansvarig e-tjänster, Skogsstyrelsen.

Skogsägaren kan också välja att själv ange ett känt virkesförråd från till exempel en skogsbruksplan och sedan på samma sätt beräkna tillväxt och få ett uppdaterat värde för sitt bestånd. Det går att justera antal tillväxtsäsonger, ålder och tillväxtförmåga. Det finns även möjlighet att ta hänsyn till eventuellt gallringsuttag eller till exempel stormfällning vid justeringen av virkesförrådet.

Möjligheten att få fram ett mer aktuellt virkesförråd digitalt är ett stort framsteg. Det är dock viktigt att ha med sig att beräkningarna bygger på generaliseringar av de parametrar som påverkar skogens tillväxt. Lokala variationer kan påverka resultatet. Bäst resultat blir det för jämnåldriga brukade barrskogar, medan osäkerheten är större för blandskogar med stor andel lövträd och i skiktade skogar, det vill säga med träd i olika höjd och diametrar.

Uppgifterna kommer från Skogliga grunddata som har tagits fram utifrån Lantmäteriets laserskanning av Sverige. Det har genererat ett flertal tjänster som är till nytta för skogsägarna. Utöver virkesförråd kan skogsägare bland annat få fram uppgifter om markfuktighet, trädhöjd, biomassa, terrängskuggning och lutning.

– Vi vill också understryka att det behövs nya skogliga skattningar, främst genom en fortlöpande nationell laserskanning av Sverige, så att underlaget i Skogliga grunddata hålls aktuellt, säger Svante Larsson, projektledare Skogsstyrelsen.

Läs mer om Mina sidor.

Läs mer om skogliga grunddata.

Virkesförråd och virkesvolym är två uttryck för volyminnehållet av virke i ett virkesparti eller i ett bestånd, angett i skogskubikmeter. För stående (växande) skog används oftast virkesförråd.

Mer information:
Malin Segersson, ansvarig e-tjänster, Skogsstyrelsen, 036–35 94 96
Svante Larsson, projektledare, Skogsstyrelsen, 0923–699 72
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum