Myndigheten för press, radio och tv

MPRT följer upp tillgängligheten i play-tjänster

Dela

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har följt upp tillgängligheten till tv-sändningar och play-tjänster (beställ-tv). Årets uppföljning visar att alla play-tjänster har uppfyllt kraven.

Bland de större leverantörerna – som har särskilt höga krav – har TV4 AB och HBO Nordic AB uppfyllt samtliga krav. Viaplay Group Sweden AB har uppfyllt alla krav utom kravet på syntolkning i sin play-tjänst.

MPRT beslutar om i vilken omfattning tv-sändningar och play-tjänster ska tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättning. Kraven delas in i två nivåer – särskilda skyldigheter och krav på främjande. I år är första gången som myndigheten följer upp play-tjänster.

- Att vi följer upp tillgängligheten i play-tjänster ser jag som oerhört viktigt ur en demokratisynpunkt. Det gläder mig att så många uppfyllt kraven, säger Charlotte Ingvar-Nilsson,generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv.

I årets uppföljning av leverantörer med främjandekrav gjordes ett urval som granskades. I urvalet finns registrerade leverantörer av play-tjänster och tv-sändningar som inte uppfyllde kraven vid föregående periods uppföljning. Totalt granskades 29 stycken varav 26 stycken har uppfyllt kraven genom att texta program i en eller flera play-tjänster eller i tv-sändningar. En leverantör av tv-sändningar har inte uppfyllt kraven och har ålagts att betala en avgift om 5 000 kr. Övriga har inte sänt några program som omfattas av kraven.

Bakgrund

Uppföljningen gäller för perioden 1 september 2021–31 augusti 2022. I år är det första gången som play-tjänster har omfattats av myndighetens uppföljning. Tidigare gällde myndighetens krav bara tv-sändningar. Leverantörerna får själva välja vilken teknik av textning, syn- och teckenspråkstolkning eller uppläst text som de vill använda. Några program ska ha tillgängliggjorts under den aktuella perioden för att sedan öka under kommande period.

Nytt för årets uppföljning är också att leverantörerna ska redovisa en handlingsplan. I handlingsplanerna har leverantörerna beskrivit hur tillgängligheten ska öka över tid.

 

Kontakter

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Nyhetsmedier spelar en viktig roll i det svenska samhället16.12.2022 11:42:47 CET | Pressmeddelande

Det finns ett stort intresse för att ta del av nyheter i Sverige. Trots konkurrensen från ett ökat medieutbud förblir vanan att ta del av nyheter relativt intakt. Sättet man gör det på har dock förändrats. Myndigheten för press, radio och tv:s nya rapport Svenska nyhetsvanor 2022 ger en samlad bild av våra nyhetsvanor. Den visar på en gradvis rörelse från papper och tablå till digitala nyhetsmedier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum