Svensk Kollektivtrafik

Munskydd i kollektivtrafiken

Dela

Den 7 januari börjar Folkhälsomyndigheten allmänna råd att använda munskydd i kollektivtrafiken att gälla. Rådet vänder sig till allmänheten i Sverige och rör personer som reser med ej platsbokningsbar kollektivtrafik. Munskydd rekommenderas under de tider på vardagar, då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18.

- Våra medlemmar har utifrån vår expertgrupp tagit fram ett så enhetligt sätt som möjligt, i ett land med stora regionala skillnader, att implementera råden om munskydd vid resande och informera resenärerna om deras egenansvar i detta, säger Johan Wadman, VD för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Den 18 december meddelade Folkhälsomyndigheten att de avsåg att ta fram rekommendationer för användandet av munskydd i kollektivtrafiken. Därefter tillsattes den 21 december en expertgrupp hos branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik för att bistå Folkhälsomyndigheten inför framtagande av rekommendationerna och därefter utröna hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bäst kan tillmötesgå den nya rekommendationen på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Folkhälsomyndigheten publicerade den 30 december sitt beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige.

Svensk Kollektivtrafik kan därefter konstatera följande:

• Folkhälsomyndigheten är tydlig med att bärandet av munskydd är var och ens eget ansvar. Det är resenärernas ansvar att ha med sig eget munskydd. Utifrån lokala förutsättningar kommer de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att tillhandahålla munskydd till resenärer genom exempelvis försäljnings- och serviceställen.

• Resenären förväntas behålla sitt munskydd på under hela resan och inte ta av det förrän han eller hon är utomhus. Använda munskydd är enligt de regionala smittskydden att betrakta som normalt avfall, och ska kastas i papperskorgar eller sopbehållare som annat skräp.

• Resenärer som inte har munskydd kommer att få gå ombord på fordonen och kommer inte att avvisas under sin resa. Det är varken förarens eller någon annan personals ansvar att övervaka efterlevnaden av rekommendationen.

• Frågan om munskydd till personal i kollektivtrafiken är respektive arbetsgivares ansvar.
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer i samarbete med branschens övriga aktörer att på olika sätt informera och uppmana resenärerna att följa rekommendationen.

- Rekommendationen om munskydd är välkommen, då den förtydligar något både myndigheter och resenärer efterfrågat. Viktigt är att vi betonar det personliga ansvaret och tryggheten i att det är vad det handlar om i hela Sverige. Att ledande expertis inom kollektivtrafikmyndigheterna tagit ett samlat grepp gör det möjligt att tryggt och säkert foga detta som ett komplement till redan existerande rekommendationer för om, när och hur resor bör ske under pandemin, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafik

- Vi har alla ett ansvar att minska trängsel och smittspridning. Förutom munskydd så handlar det också om att gå, cykla och undvika att resa i peaktid om en kan. Vår ambition är att fortsätta köra så mycket vi kan och sätta in mer trafik där det är trångt på fordonen, säger Ulrika Frick (MP), första vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

- Res bara när du måste och absolut inte om du är sjuk, vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Håll i och håll ut. Det gäller i hela samhället och även när nya rekommendationer tillkommer, säger Tommy Levinsson (S), andre vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nyckelord

Kontakter

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken13.10.2020 13:33:42 CESTPressmeddelande

Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken, som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg18.9.2020 15:17:30 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort. Skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år och kostar staten 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter, visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum