Svensk Kollektivtrafik

Munskydd i kollektivtrafiken

Dela

Den 7 januari börjar Folkhälsomyndigheten allmänna råd att använda munskydd i kollektivtrafiken att gälla. Rådet vänder sig till allmänheten i Sverige och rör personer som reser med ej platsbokningsbar kollektivtrafik. Munskydd rekommenderas under de tider på vardagar, då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18.

- Våra medlemmar har utifrån vår expertgrupp tagit fram ett så enhetligt sätt som möjligt, i ett land med stora regionala skillnader, att implementera råden om munskydd vid resande och informera resenärerna om deras egenansvar i detta, säger Johan Wadman, VD för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Den 18 december meddelade Folkhälsomyndigheten att de avsåg att ta fram rekommendationer för användandet av munskydd i kollektivtrafiken. Därefter tillsattes den 21 december en expertgrupp hos branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik för att bistå Folkhälsomyndigheten inför framtagande av rekommendationerna och därefter utröna hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bäst kan tillmötesgå den nya rekommendationen på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Folkhälsomyndigheten publicerade den 30 december sitt beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige.

Svensk Kollektivtrafik kan därefter konstatera följande:

• Folkhälsomyndigheten är tydlig med att bärandet av munskydd är var och ens eget ansvar. Det är resenärernas ansvar att ha med sig eget munskydd. Utifrån lokala förutsättningar kommer de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att tillhandahålla munskydd till resenärer genom exempelvis försäljnings- och serviceställen.

• Resenären förväntas behålla sitt munskydd på under hela resan och inte ta av det förrän han eller hon är utomhus. Använda munskydd är enligt de regionala smittskydden att betrakta som normalt avfall, och ska kastas i papperskorgar eller sopbehållare som annat skräp.

• Resenärer som inte har munskydd kommer att få gå ombord på fordonen och kommer inte att avvisas under sin resa. Det är varken förarens eller någon annan personals ansvar att övervaka efterlevnaden av rekommendationen.

• Frågan om munskydd till personal i kollektivtrafiken är respektive arbetsgivares ansvar.
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer i samarbete med branschens övriga aktörer att på olika sätt informera och uppmana resenärerna att följa rekommendationen.

- Rekommendationen om munskydd är välkommen, då den förtydligar något både myndigheter och resenärer efterfrågat. Viktigt är att vi betonar det personliga ansvaret och tryggheten i att det är vad det handlar om i hela Sverige. Att ledande expertis inom kollektivtrafikmyndigheterna tagit ett samlat grepp gör det möjligt att tryggt och säkert foga detta som ett komplement till redan existerande rekommendationer för om, när och hur resor bör ske under pandemin, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Svensk Kollektivtrafik

- Vi har alla ett ansvar att minska trängsel och smittspridning. Förutom munskydd så handlar det också om att gå, cykla och undvika att resa i peaktid om en kan. Vår ambition är att fortsätta köra så mycket vi kan och sätta in mer trafik där det är trångt på fordonen, säger Ulrika Frick (MP), första vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

- Res bara när du måste och absolut inte om du är sjuk, vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Håll i och håll ut. Det gäller i hela samhället och även när nya rekommendationer tillkommer, säger Tommy Levinsson (S), andre vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Nyckelord

Kontakter

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Ökat distansarbete påverkade kollektivtrafikresandet – men många fortsatte resa under pandemin28.9.2021 13:16:27 CEST | Pressmeddelande

45 procent av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Men många har inte kunnat distansarbeta alls och 47 procent av de arbetande har fortsatt att resa med kollektivtrafiken under pandemin. Den nya rapporten från Svensk Kollektivtrafiks attityd- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern visar på stora skillnader i distansarbetet mellan stad och land, olika näringsgrenar, kön och åldrar.

Kraftig minskning av resor med färdtjänst under pandemin – men nöjdheten har ökat9.2.2021 10:00:55 CET | Pressmeddelande

Pandemin har kraftigt påverkat färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som gjorts. Antalet resor har nära halverats och många kunder har känt oro för smitta. Men trots det är 92 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, vilket är mer än förra året. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Årsrapport: Oförändrat förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin3.2.2021 10:00:11 CET | Pressmeddelande

Resenärerna har ett fortsatt gott förtroende för sin regionala kollektivtrafik. Trots ett mycket tufft år med pandemi och minskat resande ligger nöjdheten med senaste resan kvar på fjolårets nivå och nöjdheten med kollektivtrafiken i stort har till och med ökat. Det visar årsrapporten för Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum