Svenskt Trä

Mycket lång livslängd för lastpallar i trä

Dela

En lastpall i trä kan användas mer än sjuttio gånger för att sedan energiåtervinnas och bidra till Sveriges klimatmål för biobaserad energiförsörjning. Under sina sjuttio resor förflyttar den såväl livsmedel som konsumentartiklar, byggmaterial och industriprodukter.

- Lastpallar i trä är starka, kostnadseffektiva och flexibla, de ger lägre klimatavtryck än andra förpackningsmaterial och går att använda väldigt många gånger. Byggbranschen är särskilt bra på att tillvarata lastpallens funktioner och långa livslängd, säger Johan Larsson som är ansvarig för träförpackningar på Svenskt Trä.

Byggbranschen driver en omställning mot en biobaserad och klimatneutral produktion och drift. Genom bland annat ökad användning av trä som byggmaterial, industrialisering och minskat avfall på byggarbetsplatserna bidrar branschen till lägre klimatpåverkan. De minskade avfallsmängderna kan härledas till en ökad industriell tillverkning och även till branschens krav på standardiserade förpackningsformat i form av lastpallar och pallkragar av trä.

Genom branschöverskridande retursystem för återanvändning av lastpallar och pallkragar har Retursystem Byggpall under sina tretton år på marknaden minskat avfallsmängden med närmare 200 000 containrar på svenska byggarbetsplatser.

- Retursystemets övergripande mål är att minska spillet och öka återanvändningen vilket med systemets uppbyggnad även förbättrar totalekonomin för byggprojektets alla inblandade parter. Just ägandet, där retursystemet ägs och drivs av byggbranschen, har visat sig vara en viktig framgångsfaktor, säger Nils G Storhagen, vd på Retursystem Byggpall.

Genom den etablerade standarden för EUR-pallar kan ett stort antal branscher återanvända lastpallen och vara säkra på att det finns en efterfrågan på den begagnade lastpallen. Sett över lastpallens hela livslängd från produktion till slutlig energiåtervinning uppnås en bra balans mellan ekonomi, resursåtgång och funktion.

Mer kunskap om lastpallen
Beroende på vad som ska transporteras på pallen är acceptansen för smuts och defekter olika stor. Godkända EUR-pallar kan variera från nyskick med vitt trä till grånat, delvis smutsigt och urflisat trä. Det ger en lastpall i trä lång livslängd, lägre behov av ny råvara och inget behov av deponi. Uppbyggnaden möjliggör även hög grad av reparation när någon komponent är uttjänt och under 2018 reparerades totalt 2,4 miljoner lastpallar och de utbytta komponenterna energiåtervinns i fjärrvärmeanläggningar.

Retursystem Byggpall ägs av Byggindustrierna, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna och drivs i nära samarbete med flera stora återvinningsföretag, enskilda byggbolag och byggmaterialhandlare.

Pressbilder

För mer information:
Johan Larsson, projektledare, Svenskt Trä
+46 8 762 79 11, johan.larsson@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

“Första stegen till balans på de globala trävarumarknaderna”23.11.2021 10:26:40 CET | Pressmeddelande

Träindustrin har som många andra branscher påverkats starkt av pandemin och rekord har slagits både vad det gäller låga lager och höga priser. Samtidigt ställs också frågan om hur om de skogspolitiska frågorna, på nationell- och EU-nivå, kommer att påverka branschen. Intresset för marknadsseminariet på Trämarknaden i Karlstad den 18 november var också rekordhögt när träbranschen, experter och press träffades för att diskutera högaktuella frågor och sia om framtiden.

De vann träbranschens pris för sitt arbete med utvecklingen av svenskt trä i världen18.11.2021 15:55:54 CET | Pressmeddelande

2021 års prismottagare är en ”timber man”, rakt igenom. Han har sedan 70-talet, då han tog sitt första steg in i branschen, bidragit till att utveckla Storbritannien till att bli den största och viktigaste marknaden för export av svenska trävaror. Under Trämarknaden i Karlstad fick Tony Traynor ta emot det prestigefulla priset riddare av Trämarknadsordern. 2020 års pris delades också ut på plats till Anders Ek för hans insatser att driva utvecklingen på marknaden framåt för svenskt trä.

Svårsiad trävarumarknad väntar produktionsrekord och en förmodad sättning 3.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

De lägsta lagernivåerna på 20 år för trävarubranschen, samtidig som produktionen förväntas slå rekord 2021. Svängningarna på världsmarknaden har påverkat den inhemska marknaden till lager-, pris- och leveransrekord, men nu verkar marknaden gå in i en ny fas. Tiden med kraftigt stigande trävarupriser är troligen förbi. Branschorganisationen Svenskt Trä ger en fördjupning om trävarumarknaden utifrån Skogsindustriernas nysläppta marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

”Ingenjörskonst är att förena teknik, ekonomi, minsta möjliga klimatpåverkan och välbefinnande”27.10.2021 14:19:26 CEST | Pressmeddelande

Är det dyrt att bygga i trä? Går affären hand i hand med klimatet och varför väljer vissa fastighetsägare att profilera sina lokaler med trä? Att förena teknik, ekonomi, minsta möjliga klimatpåverkan och välbefinnande är ingenjörskonst. Detta och mycket mer kommer att sändas digitalt i Branschorganisationen Svenskt Träs årliga Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä med start den 4 november. Totalt blir det fem program och poddar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum