Svenskt Trä

Mycket lång livslängd för lastpallar i trä

Dela

En lastpall i trä kan användas mer än sjuttio gånger för att sedan energiåtervinnas och bidra till Sveriges klimatmål för biobaserad energiförsörjning. Under sina sjuttio resor förflyttar den såväl livsmedel som konsumentartiklar, byggmaterial och industriprodukter.

- Lastpallar i trä är starka, kostnadseffektiva och flexibla, de ger lägre klimatavtryck än andra förpackningsmaterial och går att använda väldigt många gånger. Byggbranschen är särskilt bra på att tillvarata lastpallens funktioner och långa livslängd, säger Johan Larsson som är ansvarig för träförpackningar på Svenskt Trä.

Byggbranschen driver en omställning mot en biobaserad och klimatneutral produktion och drift. Genom bland annat ökad användning av trä som byggmaterial, industrialisering och minskat avfall på byggarbetsplatserna bidrar branschen till lägre klimatpåverkan. De minskade avfallsmängderna kan härledas till en ökad industriell tillverkning och även till branschens krav på standardiserade förpackningsformat i form av lastpallar och pallkragar av trä.

Genom branschöverskridande retursystem för återanvändning av lastpallar och pallkragar har Retursystem Byggpall under sina tretton år på marknaden minskat avfallsmängden med närmare 200 000 containrar på svenska byggarbetsplatser.

- Retursystemets övergripande mål är att minska spillet och öka återanvändningen vilket med systemets uppbyggnad även förbättrar totalekonomin för byggprojektets alla inblandade parter. Just ägandet, där retursystemet ägs och drivs av byggbranschen, har visat sig vara en viktig framgångsfaktor, säger Nils G Storhagen, vd på Retursystem Byggpall.

Genom den etablerade standarden för EUR-pallar kan ett stort antal branscher återanvända lastpallen och vara säkra på att det finns en efterfrågan på den begagnade lastpallen. Sett över lastpallens hela livslängd från produktion till slutlig energiåtervinning uppnås en bra balans mellan ekonomi, resursåtgång och funktion.

Mer kunskap om lastpallen
Beroende på vad som ska transporteras på pallen är acceptansen för smuts och defekter olika stor. Godkända EUR-pallar kan variera från nyskick med vitt trä till grånat, delvis smutsigt och urflisat trä. Det ger en lastpall i trä lång livslängd, lägre behov av ny råvara och inget behov av deponi. Uppbyggnaden möjliggör även hög grad av reparation när någon komponent är uttjänt och under 2018 reparerades totalt 2,4 miljoner lastpallar och de utbytta komponenterna energiåtervinns i fjärrvärmeanläggningar.

Retursystem Byggpall ägs av Byggindustrierna, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna och drivs i nära samarbete med flera stora återvinningsföretag, enskilda byggbolag och byggmaterialhandlare.

Pressbilder

För mer information:
Johan Larsson, projektledare, Svenskt Trä
+46 8 762 79 11, johan.larsson@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum