DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”När drömmarna om det framtida Sverige formuleras saknar vi funktionshinderfrågorna”

Dela

Regeringskrisen och kriminaliteten har efter den senaste tidens händelser stått i centrum i de partiledartal som hittills har hållits under Almedalsveckan. ”Vissa frågor kan hamna i skuggan i akuta kristider, men när drömmarna om det framtida Sverige nu ska formuleras förväntar vi oss att politikerna också lyfter fram funktionshinderperspektivet som ju genomsyrar alla samhällsfrågor”, kommenterar Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

DHR har lyssnat på samtliga partiledartal som har hållits hittills under den digitala politikerveckan. Klimatet, sprickan mellan stad och landsbygd och äldreomsorgen är några andra ämnen som har återkommit hos flera av talarna.

-        Det är naturligt att frågor om politisk stabilitet, ekonomi och sjukvård står i fokus när vi är mitt inne i en regeringskris samtidigt som pandemin fortfarande påverkar Sverige. I det läget är det viktigt att politikerna skapar hopp och framtidstro hos alla medborgare, och kanske särskilt hos dem som har det tufft även i normalläget, säger Åsa Strahlemo.

Hon saknar förslag och visioner för människor med funktionsnedsättning i partiledarnas tal. Det är en grupp som hon tycker bör lyftas på samma sätt som exempelvis äldre och skolelever.

-        Det vi särskilt skulle vilja höra från politikerna är förslag på åtgärder som kan minska den ekonomiska utsattheten för personer med funktionsnedsättning. Att många människor i den gruppen ofta lever i fattigdom är inget nytt, det har klargjorts i en rad utredningar och rapporter under lång tid, säger Åsa Strahlemo.

Hon påpekar att varken socialförsäkringen eller det kommunala försörjningsstödet är konstruerade för personer som behöver långvarig eller livslång försörjning. Fyrkantiga gränser för sjukersättning medför också att människor får svårt att jobba utifrån sin faktiska förmåga.

-        DHR har presenterat flera förslag gällande både arbetsmarknad och sjukersättning som skulle kunna minska den ekonomiska utsattheten för våra grupper. Nu hoppas vi att företrädarna för de partier som fortfarande har talartid i Almedalen lyfter våra frågor i sina tal, säger Åsa Strahlemo.

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

DHR:s förslag

DHR anser att det behövs ett tydligare regelverk med ett skydd som garanterar att personer med sjukersättning har kvar en skälig summa varje månad när avgifter och hyror är betalda. Vi vill därför:

  • Att sjukersättningen ska följa allmän lönenivå och höjas med samma procentsats som det avtalats om i de årliga kollektivavtalsförhandlingarna.
  • Att sjukersättning inte ska beskattas hårdare än andra inkomster.
  • Att gränserna för sjukersättning ska bli mer flexibla (i dag 25, 50, 75 eller 100 procent).

För att få fler människor i arbete efterlyser vi:

  • att fler arbetsgivare jobbar aktivt med mångfaldsfrågor och ser över sin rekryteringsprocess
  • att sociala krav ges ökad tyngd i upphandlingar
  • bättre stöd till personer med funktionsnedsättning som startar eget företag, för att främja konkurrens på lika villkor.

Nyckelord

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum