Uppsala kommun

Nästa års ersättning till fristående skolor och förskolor är klara

Dela

Uppsala kommun har gjort en översyn av ersättningen för pedagogisk verksamhet. Utredningen har resulterat i flera förändringar av hur ersättningen till fristående skolor och förskolor räknas ut. Därför kan det bli större förändringar än vanligt i de ersättningar som enskilda skolor och förskolor får nästa år.

– I år gör vi vissa förändringar för att säkerställa att alla skolor behandlas lika och att vi följer de lagar och regler som finns för hur ersättningarna räknas ut. Vissa skolor påverkas mer än andra, men sammantaget är skolan ett prioriterat område i kommunens budget inför nästa år, säger utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L).

Schablon för administration
En förändring inför 2021 är att den administrativa kostnaden till fristående huvudmän ersätts med en schablon på tre procent (förskola, skola, fritidshem) respektive en procent (pedagogisk omsorg). På så sätt följer Uppsala kommun de regler som finns i skolförordningen och gymnasieförordningen och som prövats rättsligt i flera domar. Förändringen innebär en något lägre ersättning för administration jämfört med tidigare år.

Fördelning av kostnader
Uppsala kommun har också granskat hur kostnaderna har fördelat sig mellan den kommunala skolans olika verksamheter. De är de faktiska kostnaderna i den kommunala skolan som ska ligga till grund för ersättningen till friskolor så att alla skolor behandlas lika.

– Analysen av kostnadsbilden inom förskoleklass, grundskola och fritidshem visar en kostnadsförskjutning som gör att grundskolans årskurser 4 till 9 har behov av ökade resurser i förhållande till fritidshem och förskoleklass, säger Daniel Eskilson, chef för systemstöd på utbildningsförvaltningen.

Reglerade ersättningsnivåer
Inför 2021 behöver därför ersättningsnivåerna regleras så att de bättre motsvarar den kommunala skolans faktiska kostnader för motsvarande verksamhet. Anpassningen av ersättningar mellan förskoleklass, fritidshem och grundskola gör att skolor med stor andel elever i åk 4 till 9 kommer att få högre ersättning och att skolor som har en stor andel elever i fritidshem och förskoleklass får något lägre ersättning. Detta gäller både fristående och kommunal verksamhet.

Satsning lägre åldrar
Förslaget ligger inom ramen för de ekonomiska förutsättningar som anges i Uppsala kommuns Mål och budget 2021.

– Vår politiska inriktning som lägger fokus på att skapa bra förutsättningar för yngre elever kvarstår. Därför har vi tillfört de pedagogiska ersättningarna ytterligare 40 miljoner kronor som fördelas på förskoleklass, årskurs 1 till 3 och fritidshem, samtidigt som vi säkerställer att högstadiet har tillräckligt med resurser, säger utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L).

Ersättningarna per barn inom de olika verksamheterna framgår av dokumentet som utbildningsnämnden beslutade om 24 november: www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/namnder/utbildningsnamnden/moten/2020/24-november/4.-ersattningar-for-pedagogisk-verksamhet-2021/

Nyckelord

Kontakter

Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden
018-727 12 38
helena.hedman-skoglund@uppsala.se

Daniel Eskilson, avdelningschef systemstöd, utbildningsförvaltningen
018-727 61 00
daniel.eskilson@uppsala.se

Eva Kjeller, presskommunikatör
Mobil: 072-596 9010
E-post: eva.kjeller@uppsala.se

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum