Socialdemokraterna

Nationell samling för välfärden och välfärdens medarbetare

Dela

I de största och svåraste ögonblicken ska välfärden finnas där – när ett barn föds eller när någon svävar mellan liv och död. Men vi vet alla att välfärden inte alltid fungerar som den ska. Socialdemokraterna går till val på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Vi vill öka resurserna till välfärden och satsa på fler kollegor, bättre arbetsvillkor och rätt utbildad personal.

- Vi socialdemokrater vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen, sätta stopp för sönderprivatiseringarna och bryta segregationen. Vi går vi fram med ytterligare förslag för att välfärdens personal ska få fler kollegor och bättre arbetsvillkor så att patienter, brukare och elever får den bästa vården, skolan och omsorgen, säger statsminister Magdalena Andersson.

- Kvaliteten i vår gemensamma sjukvård håller internationell toppklass och personalen gör ett fantastiskt jobb. Men vården håller på att gå samma väg som skolan och bli alltmer som en marknad. Ska vi klara kvaliteten i vården, skolan och omsorgen behöver samhället ta tillbaka den demokratiska kontrollen, säger socialminister Lena Hallengren.

- När de högerkonservativa vill ha en amerikansk välfärd fullt av gräddfiler och riskkapitalister vill vi socialdemokrater göra svensk välfärd mer svensk. Mer välfärd efter behov, inte efter köpkraft. Mer respekt för personalen, fler kollegor och bättre arbetsvillkor – det är så vi gör välfärden bättre, säger finansminister Mikael Damberg.

1. Investera i hälso- och sjukvården – pengarna ska gå till vård, inte mer byråkrati

Vi socialdemokrater kommer alltid stå upp för att ge vården de förutsättningar som behövs. Under coronakrisen har välfärden kompenserats tre gånger om. Vi kommer att fortsätta att prioritera välfärden, och inte minst sjukvården, även efter pandemin. Därför vill vi fortsätta öka statens bidrag till kommuner och regioner. Stora skattesänkningar omöjliggör det. Villkor ska ställas på att pengarna till välfärden verkligen går till dess medarbetare, inte mer byråkrati.

2. Stärk förutsättningarna för välfärden i glesbygd

Resurserna ska fördelas på ett sätt som säkerställer att hela Sverige får tillgång till välfärd av hög kvalitet. Vi vill därför att utjämningssystemet i högre grad ska stötta små kommuner som kämpar med sitt befolkningsunderlag.

3. Ta tillbaka den demokratiska kontrollen så att fler kan utbildas till välfärdsyrken

Vi vill ta tillbaka kontrollen över utbildningssystemet, öka antalet utbildade inom välfärdsyrkena och styra om resurser för att fler ska kunna utbildas till dessa. En förutsättning för att lärosätena ska kunna utbilda fler är att säkra ett tillräckligt antal platser för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vi vill därför se till att också privata välfärdsaktörer tar emot studenter på utbildning och praktik inom högskolan och yrkesvux.

4. Förskoleslyft och språkkrav för pedagogisk personal i förskolan

Ett Förskolelyft – motsvarande Äldreomsorgslyftet – ska genomföras för att skapa trygga anställningar och höja kompetensen i förskolan. Vi vill även införa språkkrav för pedagogisk personal i förskolan. Anställda i förskolan som saknar utbildning om barn eller tillräckliga språkkunskaper ska kunna läsa en barnskötarutbildning eller svenska på arbetstid.

5. Förbättra arbetsvillkoren för välfärdens personal

Alla som jobbar i skola, vård och omsorg ska ha goda arbetsvillkor och bra löner. Vi vill därför se en introduktionstid för nyanställda med ett tydligt handledarskap samt ett mentorskapsprogram där den som närmar sig pension kan ha sin tjänst och stödja nyanställda kollegor.

Vi vill också verka för stärkt rätt till kompetensutveckling för välfärdens medarbetare, detta genom att tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling hanteras i ett särskilt avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Vi vill även att personalen i välfärden både ska erbjudas och kunna jobba heltid. Målet är 90 procent tillsvidareanställda och heltidsarbetande i S-styrda kommuner och regioner.

6. Inför gemensamma journalsystem i vården

Vi vill att alla offentliga och privata vårdgivare använder sig av journalsystem som fungerar ihop. Vårdens personal ska inte behöva skriva in samma uppgifter i olika system. Det är viktigt för att stärka patientsäkerheten. Rätt uppgifter måste alltid kunna följa med patienten.

7. Se till att alla i befolkningen får en egen fast läkare

En nyckel till att förbättra arbetsmiljön för vårdens personal och för att kunna se till att patienter får vård i tid är att säkra rätten till en egen fast läkare på vård- eller hälsocentralen. Vi vill ta fram tydliga etappmål för att öka andelen i befolkningen som verkligen har en fast läkarkontakt. Vårt långsiktiga mål är att alla i befolkningen ska ha en namngiven fast läkare på sin vård- eller hälsocentral.

8. Utveckla vårdgarantin – besked om vårdtid inom 14 dagar

Vi vill att det ska vara vården som aktivt hjälper dig att få vård i tid. Om det är svårt att få tid hos din vanliga vårdgivare så ska regionen hjälpa dig att få vård där det är möjligt. Patienter ska aldrig behöva vänta mer än 14 dagar på besked om en tid till den specialiserade vården. Vi vill ocksåskärpa vårdgarantin så att den även omfattar undersökningar, såsom exempelvis röntgen.

9. Stärk 1177 och korta väntetiderna

Vi vill stärka och utveckla 1177 i socialdemokratiska regioner. Som ett första steg vill minst halvera den genomsnittliga nationella väntetiden. Det långsiktiga målet ska vara att ingen ska behöva vänta mer än tre minuter på att komma fram. För oss socialdemokrater är det också självklart att 1177 ska drivas i offentlig regi och stå under demokratisk kontroll.

Presskontakt

Darina Agha, pressekreterare hos Magdalena Andersson, 073 – 592 85 48, darina.agha@socialdemokraterna.se

Per Strängberg, pressekreterare hos Mikael Damberg, 073 – 093 90 56, per.strangberg@regeringskansliet.se

Elin Aarflot, pressekreterare hos Lena Hallengren, 073-274 23 53, elin.aarflot@regeringskansliet.se

Socialdemokraternas presstjänst; 08-700 26 83, press@socialdemokraterna.se 

Bilder

Om

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet. Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och vi skapar framtidens jobb med bra villkor i hela landet. Vi gör det som krävs, för Sverige kan bättre.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum