Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen välkomnar historiskt klimatmål

Dela

Sverige är först i världen med att sätta mål för att minska så kallade konsumtionsbaserade utsläpp. Det betyder att de utsläpp som Sverige orsakar utomlands kommer inkluderas i våra klimatmål. Naturskyddsföreningen välkomnar att samtliga riksdagspartier ställer sig bakom överenskommelsen, men varnar för att målen kan bli svåra att nå om inte de politiska partierna aktivt arbetar för att minska utsläppen.

Under onsdagen presenterade Miljömålsberedningen, där alla riksdagspartier ingår, sitt förslag på hur klimatpåverkan ska minska från svenskarnas konsumtion.  

- Så mycket som 60 procent av svenskarnas utsläpp sker utomlands. Hittills har dessa utsläpp varit osynliga i den svenska klimatstatistiken. Att de nu kommer inkluderas i Sveriges utsläppsmål är historiskt och något som Naturskyddsföreningen med flera länge har drivit på för att uppnå. Vi välkomnar att samtliga partier till slut kom överens, även om vi helst hade sett ett ännu mer ambitiöst mål, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.  

Miljömålsberedningen skulle ha presenterat sina resultat för riksdagen den 31 januari i år, men har fått sitt uppdrag förlängt. Att döma av mediala utspel från ledamöterna under vintern har det varit mycket svårt för partierna att komma överens. Bland annat har det diskuterats om exportens klimatnytta ska kunna kvittas mot de totala konsumtionsutsläppen eller ej.  

Det som nu föreslås är att klimatpåverkan från konsumtion ska vara nettonoll till 2045. Det är i linje med det nuvarande nationella klimatmålet. Men exakt hur mycket utsläppen ska minska inom ”netto noll” ska bero på hur resten av världen lyckas med omställningen, föreslår Miljömålsberedningen. Om andra länder lever upp till Parisavtalet, måste också Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp minska i rask takt, menar de. Miljömålsberedningen föreslår också att det införs ett separat mål för att klimatnyttan från svensk export ska öka, samt att klimatpåverkan från flyg och sjöfart ska minska. 

- Att målet föreslås ligga i linje med Sveriges nationella klimatmål sänder en stark signal om att arbetet med att minska konsumtionsutsläppen behöver prioriteras av alla kommande regeringar. Det skapar stabilitet och förutsägbarhet, vilket är oerhört viktigt när hela samhället ska ställa om. Samtidigt är det en svaghet att målsättningen föreslås påverkas av andra länders eventuella oförmåga att leva upp till Parisavtalet. Den senaste IPCC-rapporten är glasklar med att varje tiondel över 1,5 grader är livsfarlig för människor och ekosystem på hela jorden, och Sverige måste göra sin del, säger Karin Lexén.  

För att de konsumtionsbaserade utsläppen faktiskt ska minska i praktiken och inte stanna vid enbart mål, behöver politikerna införa bättre styrmedel och våga fatta tuffa beslut. 

- Det är nu av hög vikt att svensk politik orkar och vågar hålla kurs i klimatarbetet och styr bort från beroendet av fossila bränslen. Naturskyddsföreningens Sifo-undersökning visar att nio av tio svenskar är positiva till att stoppa importen av olja och gas från Ryssland, men riksdagen har ännu inte fattat något sådant beslut. Det är ett exempel på varför vi känner en oro för att målen stannar vid just mål. Klimatpolitiska rådet har gång på gång visat att de politiska styrmedlen måste förbättras om vi ska minska våra inhemska utsläpp och samma sak kommer naturligtvis gälla de utsläpp som sker utomlands, säger Karin Lexén. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Kraftfulla förslag för effektivare transportsystem19.5.2022 09:24:13 CEST | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen välkomnar Klimaträttsutredningens analys av bristerna i Trafikverkets planering av infrastruktur. Nu föreslås att Trafikverket ska börja arbeta för ökad transporteffektivitet. Med rätt regeländringar kan fler transporter antingen helt effektiviseras bort eller föras över från bil och lastbil till cykel och tåg. Tillsammans med det tidigare förslaget som begränsar industrins utsläpp av växthusgaser har politiker nu förslag som tar ett samlat grepp över två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas18.5.2022 06:05:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 1988 har Naturskyddsföreningen inför varje riksdagsval granskat vad partierna har gjort och vill göra i miljöpolitiken. I dag lanseras Naturskyddsföreningens granskning av partiernas miljöpolitiska agerande under den gångna mandatperioden. Resultatet visar att Miljöpartiet utses till mandatperiodens miljöbästa parti och att Vänsterpartiet kommer tvåa. S, C och L delar en tredjeplats och uppmanas gå från ord till handling, medan M, KD och SD får underkänt.

PÅMINNELSE: Pressträff 18/5: Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas17.5.2022 14:39:10 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till en digital pressträff onsdagen den 18 maj om Naturskyddsföreningens granskning av miljöpolitiken under den gångna mandatperioden. Vi presenterar vår rankning av riksdagspartierna – från bäst till sämst utifrån deras miljöpolitiska insatser sedan valet 2018. Vi går också igenom mandatperiodens viktigaste miljöpolitiska segrar och bottennapp.

Naturskyddsföreningens två krav på regeringen efter helgens rikskonferens: stoppa importen och rädda biståndet15.5.2022 16:42:31 CEST | Pressmeddelande

Vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora 2022 uttrycktes djup solidaritet med Ukrainas befolkning och stor ilska över Rysslands illegala invasion. I ett öppet brev kräver nu Naturskyddsföreningens styrelse att regeringens förslag om nedskärningar på 9,2 miljarder i Sveriges biståndsbudget dras tillbaka, och att Sverige slutar importera fossil olja och gas från Ryssland. Samma uppmaning kommer också samarbetsorganisationen Ecoaction i Ukraina.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum