VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Nordiskt samarbete för en ökad cirkularitet av textilier

Dela

Textilindustrin är en av de värst förorenade branscherna i världen och beräknas stå för tio procent av de globala koldioxidutsläppen. Trots detta hanteras inte textilier enligt avfallshierarkins alla regler där vi i första hand ska minska uppkomst av avfall, därefter återanvända, materialåtervinna sedan energi återvinna och sist deponera. Ett nordiskt samarbetsprojekt, SATIN (Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region), vill skapa förutsättningar för en ökad cirkularitet av textilier i Norden.

Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare på VTI. 
Foto: Tiina Mauritzell/VTI
Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare på VTI. Foto: Tiina Mauritzell/VTI

I Norden slängs enorma mängder kläder och hemtextilier och det många gånger i onödan. Norden är en stor konsument av textilier. I Sverige konsumerar vi runt 14 kg kläder och hemtextilier per år och person. Även om delar av dessa cirkuleras inom familjen, bland vänner, via andrahandsförsäljning eller doneras till ideella secondhandaktörer så slängs majoriteten av våra begagnade textilier. Bara i Sverige slängs ungefär åtta kilo textilier per person och år som går direkt till förbränning trots att över hälften skulle kunna återanvändas eller återvinnas om det samlades in separat. Av det som samlas in separat så exporteras det mesta utomlands för sortering och återanvändning. En liten del återvinns men för tillfället handlar det främst om så kallad ”downcycling” där materialet blir till trasor eller isoleringsmaterial.


Projektet SATIN syftar till att utveckla och testa logistiklösningar kopplat till insamling och sortering. Detta av VTI ledda projekt har pågått under perioden 26 augusti 2020 till 1 december 2022 och i den deltog 24 organisationer och företag med säte i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsländer samla in textilier separat från annat avfall senast 1 januari 2025, vilket kommer innebära att större volymer måste hanteras. Samtidigt är det allt svårare att hitta en avsättning för dessa volymer, ett 40-tal länder har redan stoppat importen av begagnade kläder och med de ökade volymerna kommer också kvaliteten på textilierna att minska. Detta innebär att Norden måste bli bättre på att samla in textilier från konsumenter och organisationer, återanvända mer lokalt samt öka återvinningen av textilier som inte kan återanvändas.


– Det finns stora utmaningar kopplat till just återvinning och det är i dagsläget svårt att få ekonomi i dessa flöden. För att kunna återvinna textilier behöver de sorteras efter fibertyp och ofta i färg, vilket är kostsamt och det saknas en organiserad insamling av textilier som inte kan återanvändas men förhoppningsvis skulle kunna återvinnas. Det positiva i sammanhanget är att det pågår flera initiativ inom området, inte minst i Norden, och många automatiserade sorterings- och återvinningsanläggningar är på gång, säger Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare på VTI och projektledare för SATIN.


I projektet analyserades data från nio pilotstudier av olika insamlingslösningar där tanken har varit att förstå vilka för- och nackdelar insamlingslösningarna har fört med sig och när de är lämpliga att använda.


– Det blev väldigt tydligt att det inte finns en bästa lösning utan insamlingsmetoder är olika lämpliga i olika kontexter. Vad som är generellt är att konsumenten har en otroligt viktig roll i insamlingssystemet. Idag krävs det en hel del av konsumenten och det är inte alltid tydligt hur man ska göra för att lämna ifrån sig sina begagnade textilier. Det måste vara lätt att göra rätt, menar Linea Kjellsdotter Ivert.


I projektet har forskarna undersökt om Norden har tillräckligt med kapacitet i automatiserad sortering och återvinning för att möta de kommande volymerna av textilier som kan återvinnas. Resultatet visar att den planerade kapaciteten i automatiserade sorterings- och återvinningsanläggningar inom Norden kommer att vara tillräcklig för att hantera den totala återvinningsbara fraktionen, med undantag för vissa syntetiska fibrer, som genereras i Norden. Det finns dock obalanser inom enskilda länder, vilket gör att det finns ett behov av samarbete.


– I Sverige kommer vi till exempel att få en överkapacitet på återvinning av bomull men vi saknar kapacitet för att kunna återvinna polyester, som däremot Norge håller på att bygga upp. Det är därför viktigt att vi samarbetar avseende sortering och återvinning så att inte enskilda länder tar onödiga investeringar men också att man ser Norden som en region och minskar onödiga transporter genom att exportera textilier utomlands när de kan tas omhand här, säger Linea Kjellsdotter Ivert.


Medverkande i SATIN:
Aalborg University, Aalto University, Avfall Norge, Avfall Sverige, Better World Fashion, BjörkåFrihet, Chalmers Industriteknik, Convert, DHL, Fastighets AB Balder, Kretslopp och vatten Göteborgs stad, Göteborgsregionen, Integrate, Kruse Vaskeri, Kungälv kommun, Mölndals stad, NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Nudie Jeans, Röda korset, Trasborg, TRV Gruppen, UFF, VESAR, VTI (Statens Väg och Transportforskningsinstitut).


SATIN är finansierat av Nordic Innovation.


Rapporten SATIN – Project End Report (2022 Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare på VTI. 
Foto: Tiina Mauritzell/VTI
Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare på VTI. Foto: Tiina Mauritzell/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. 

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Datadelning och digitalisering för att skynda på elektrifieringen av transporter – VTI slutredovisar regeringsuppdrag13.1.2023 08:29:49 CET | Pressmeddelande

För att nå sina klimatmål behöver Sverige skynda på elektrifieringen av alla transportslag. Datadelning och digitalisering spelar en central roll och VTI:s regeringsuppdrag har handlat om hur detta kan bli möjligt. Slutsatserna är formulerade i form av rekommendationer som ska bidra till en snabb, smart och effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin30.11.2022 11:51:21 CET | Pressmeddelande

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares upplevelser i samband med pandemin och hur deras arbetsmiljö påverkades, vilka bedömningar och avvägningar som gjordes för att minska risken att förare skulle bli smittade.

Ska cykeln färdas i mitten av körbanan?28.11.2022 09:16:19 CET | Pressmeddelande

Idag har bilen en prioriterad roll i trafiken. Det kan nog alla enas om. VTI och Trivector har gemensamt undersökt hur ett förändrat förhållande skulle kunna öka viljan att börja cykla, samt utvärderat konsekvenserna av förslaget om Trafik på lika villkor (TLV) – omfördelning av gaturummet. Konceptet som undersöks inom ramen för denna förstudie går kortfattat ut på att cyklister rör sig som bilar i gaturummet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum