Bra Miljöval

Nu finns miljömärkning på hemförsäkringar

Dela
Från november börjar Bra Miljöval miljömärka hemförsäkringar. Dessutom skärps kraven på alla märkningens försäkringar. Bakgrunden är att andelen försäkringspremier som investeras hållbart ska öka. Därtill måste återbruk och reparation utökas vid skadereglering i stället för att baseras på nyproducerade produkter.
Miljömärkningen säkerställer att försäkringsbolag förvaltar försäkringspremier hållbart.
Miljömärkningen säkerställer att försäkringsbolag förvaltar försäkringspremier hållbart.

I Sverige betalar vi över 52 miljarder för att försäkra hem och villa. Det behöver säkerställas att dessa pengar inte investeras i ohållbara eller direkt miljöskadliga branscher. Dessutom behöver det kontrolleras att våra försäkrade hem repareras med material som inte är skadliga för människa och miljö. Därtill måste återbruk och reparation utökas vid skadereglering istället för nyproducerade produkter.

Bra Miljöval har miljömärkt försäkringar sedan 2011. En försäkring märkt med Bra Miljöval ställer höga krav på försäkringsbolagets miljöarbete. Miljömärkningen är ett av få system som säkerställer att försäkringsbolag förvaltar försäkringspremier hållbart, arbetar för en hållbar skadereglering och för att förebygga skador.

Med nya miljökrav på försäkringar kan hemförsäkringar miljömärkas och kraven på resten av märkningens försäkringar skruvas åt ytterligare.

– Genom att även ställa miljökrav på hemförsäkringar kan fler försäkringstagare välja en försäkring som bidrar till hållbara investeringar och minskar miljöpåverkan vid skadereglering. Samtidigt skärper vi kraven på övriga försäkringar för att minska miljöpåverkan ytterligare, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Försäkringsbolag som har miljömärkta försäkringar anser att de nya miljökraven är ett led i att utveckla hållbara försäkringar ytterligare. Folksam som idag har miljömärkt sin villa-, fritidshus- och bilförsäkring arbetar för att deras försäkringar både ska ha ett minimalt miljöavtryck och driva på omställningen till ett hållbart samhälle.

– Vi på Folksam har arbetat proaktivt med miljöfrågor i mer än 50 år. Vi är därför glada att Bra Miljöval nu har tagit fram miljökrav även för hemförsäkring – som kan nå en mycket större del av svenska folket. För att vara en del av den nödvändiga omställningen till en mer hållbar värld krävs att vi blir många som gör mer medvetna val, säger Karin Stenmar, Hållbarhetschef på Folksam.

Även försäkringsbolaget WaterCircles, som haft miljömärkta försäkringar i snart fyra år ser också positivt på de nya skärpa miljökraven.

– WaterCircles har sedan starten arbetat med hållbarhet och miljö i fokus. Genom märkningen Bra Miljöval tydliggör vi detta för våra kunder och får samtidigt en kvalitetsstämpel på våra försäkringar. Märkningen innebär också att vi hela tiden måste utveckla vårt miljöarbete, säger Anders Jangborg, VD WaterCircles.

Mer information

Bra Miljöval Försäkringar miljökrav Hem- och villa

FAKTA:

Nya och skärpta miljökrav på försäkringar

 • Hemförsäkringar är ett nytt försäkringsområde
  Nu finns även miljökrav för miljömärkta hemförsäkringar. Det inkluderar lösöre samt ger möjlighet för de som bor i lägenhets att teckna miljömärkt boendeförsäkring.

 • Hållbara investeringar
  Licenstagaren ska förespråka kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i kapitalförvaltningen med konkreta mål för årlig minskning i enlighet med 1,5 gradersmålet. Licenstagaren ska investera i företag som bidrar till hållbara alternativ till fossila bränslen, skydd och återställande av biologisk mångfald samt till de globala målen för hållbar utveckling.

 • Reparation och återbruk
  Skadad egendom ska i första hand repareras och återbrukas.

 • Utbildade fondförvaltare
  De fondförvaltare som arbetar med förvaltningen av försäkringspremien ska vara utbildade i hållbarhet.

 • Hållbarhetsredovisning obligatoriskt
  För att bli licenstagare måste företaget redovisa hur företaget arbetar med hållbarhet, analyserar och hanterar klimatrelaterade risker. Även portföljens koldioxidavtryck ska redovisas.

 • Skadeförebyggande
  Det ska finnas ett strategiskt arbete med skadeförebyggande åtgärder där produkter eller tjänster erbjuds för att undvika och minska skador.

 • Ersättningsboende
  Vid skada på hus eller lägenhet ska miljömärkt ersättningsboende erbjudas så långt det är möjligt och miljömässigt motiverat.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Miljömärkningen säkerställer att försäkringsbolag förvaltar försäkringspremier hållbart.
Miljömärkningen säkerställer att försäkringsbolag förvaltar försäkringspremier hållbart.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Följ Bra Miljöval

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bra Miljöval

Nya miljökrav för att minska miljöpåverkan från godstransporter i tätorter13.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hemkörning och utkörning till utlämningsställen av mat och varor har ökat markant de senaste åren enligt Transportanalys, vilket har resulterat i att fler lätta lastbilar rör sig i tätbebyggda områden. I tätorter utförs även transporter för distribution, bud, hantering av återvinning och restavfall. Den 13 september kommer miljömärkningen Bra Miljöval med nya miljökrav på lätta och tunga godstransporter för att minska miljöpåverkan från de som främst utförs inom tätorter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum