Svenska institutet för standarder, SIS

Nu revideras standarder inom IT och lärande

Dela

Olika former av IT-stöd används alltmer inom all slags utbildningsverksamhet och har en viktig roll i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Nu revideras två standarder som bidrar till gemensamma digitala lösningar: SS12000, standarden för gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, och Emil-standarden.

– Standarder som främjar interoperabilitet och möjliggör ett säkert och effektivt informationsutbyte i skolan blir allt viktigare. Vi märker också av ett ökat intresse för att delta i standardiseringsarbetet vilket är bra ur ett kvalitetsperspektiv, säger Petra Fogelberg, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

Standard för gränssnitt för informationsutbyte på remiss

Standarden SS 12000 är nu ute på remiss. Syftet med standarden är att underlätta överföring av information mellan skoladministrativa system och andra system som används inom skolan.

Medan gällande standard fokuserar på schemahantering så har det nya förslaget utökats med stöd till fler processer, bland annat närvaro, ledighet, betyg och omdömen samt individuella studieplaner. Standarden riktar sig bland annat till upphandlare, användare och producenter av administrativa system från förskola till högskola.

– Både kunder och leverantörer önskar lösningar som är standardiserade och leverantörsoberoende för att minska kostnader och förbättra kvaliteten på integrationer mellan olika system. Om alla använde sig av samma standard skulle mycket förbättras och förenklas. Vi vill gärna ha så mycket åsikter som möjligt i remissförfarandet för att standarden ska passa såväl upphandlande kommuner som leverantörer, säger Petra Fogelberg.

Det finns möjlighet att påverka och tycka till om standardförslaget till den 14 februari, och den 20 januari kan man ställa frågor via verktyget Zoom.  

Emil-standarden revideras

EMIL står för Education Information Markup Language och är den standard som tagits fram för att lärosäten ska kunna beskriva sina utbildningar och dela med sig av informationen till exempel olika söktjänster. Informationen struktureras enligt en given modell och hämtas direkt från källan.

Den senaste versionen av EMIL har nu funnits i fem år och det är dags för en översyn. En av fördelarna med EMIL är att informationsleverantören inte behöver tillhandahålla samma information i flera olika format, beroende på vem mottagaren är. Modellen gör det också möjligt att skapa skräddarsydda tjänster för olika målgrupper.

De nya utgåvorna beräknas båda publiceras under nästa år.

Mer information

SIS standardiseringskommitté för IT och lärande 

EMIL-standarden

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Rådgivande forum ska stärka standardisering på energiområdet30.1.2020 08:25:22 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka standardisering kring energi. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i energisektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum