Transportföretagen

Nu släpps de regionala rapporterna – Tempen på bussbranschen 2021

Dela

Transportföretagens rapport Tempen på bussbranschen 2021 visar att rekryteringsbehovet uppskattas till totalt 4 700 personer för åren 2021–2023. Rapporterna fokuserat på tre yrkesroller. Merparten av rekryteringsbehovet, 4 100 personer, utgörs av bussförare medan resterande utgörs av bussmekaniker och trafikledare. Transportföretagen har brutit ner dessa siffror och visar nu de länsvisa behoven.

Siffrorna visar en minskning i rekryteringsbehovet jämfört med motsvarande rapport från 2018, då behovet låg på 7 300. Minskningen beror till stor del på den pågående pandemin, som har slagit hårt mot bussbranschen.

De länsuppdelade rapporterna hittar du här

Samhällsekonomiska konsekvenser

Samtidigt som behovet av nyrekryteringar är fortsatt högt i flera län upplever företagen i hög utsträckning att det är svårt att hitta arbetskraft.

Svårigheten att hitta kompetens kan leda till samhällsekonomiska konsekvenser om turtätheten minskar eller turer ställs in. Möjligheterna till kollektivt resande påverkar exempelvis var vi väljer att bo, arbeta och studera. Försämrade kommunikationer gör det svårare för lokala företag att anställa och försvårar exempelvis också för föreningsverksamhet, samtidigt som det även kan leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande med högre miljöpåverkan som följd.

Åtgärder skapar möjligheter

- Utbildningsinsatser är nyckelfaktorn för att rekryteringen ska kunna fortgå, vi vet också att branschen under pandemin har tappat anställda som har hittat till andra branscher och som inte kommer att återvända. Det finns med andra ord stora behov av att växla upp insatserna så att det kollektiva resandet inte drabbas av en kompetenskris, fortsätter Caj Luoma.

Svårigheten att hitta kompetens kan leda till samhällsekonomiska konsekvenser om turtätheten minskar eller turer ställs in. Möjligheterna till kollektivt resande påverkar exempelvis var vi väljer att bo, arbeta och studera. Försämrade kommunikationer gör det svårare för lokala företag att anställa och försvårar exempelvis också för föreningsverksamhet, samtidigt som det även kan leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande med högre miljöpåverkan som följd.

Åtgärder skapar möjligheter

För att stävja problemen med svårigheterna att rekrytera föreslår Transportföretagen en rad åtgärder i sin rapport. Dessa inkluderar en ökning av antalet platser inom vuxenutbildningen – inte minst en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad av yrkesvux, samt att utbildningskvaliteten behöver stärkas.

Vidare vill Transportföretagen se en fortsatt offentlig stöttning, utveckling och implementering av valideringssystem integrerad körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan. Och en möjlighet till CSN-lån för att ta körkort kopplat till behörigheterna C och D.

-       Vi är mycket glada över att regeringen nyligen hörsammade våra önskemål kring möjligheten till CSN-lån för att ta körkort, nu behöver vi motsvarande lösningar för tyngre körkortsbehörigheter. Samtidigt fortsätter kollektivtrafiken att vara en viktig arbetsgivare också när det kommer till utrikes födda. Genom fungerande arbetsmarknadsutbildningar och en fortsatt satsning på yrkesvux skapas möjligheter att tillfredsställa bussbranschens rekryteringsbehov, avslutar Caj Luoma.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Nya trängselavgifter riskerar att slå negativt mot flygbolagen23.9.2021 14:30:00 CEST | Pressmeddelande

Regeringen har idag gett ett uppdrag till Transportstyrelsen att lämna förslag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten. Förslaget handlar i korthet om att flygplatser ska tvingas ta ut högre start- och landningsavgifter på flygplatser under så kallad ”peaktid” dvs då det är attraktivt att flyga. Transportföretagen menar att detta är ytterligare ett slag mot flyget i Sverige som riskerar att allvarligt försämra förutsättningarna för inrikesflyget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum