Uppsala kommun

Ny detaljplan ska göra plats för fler elever i Flogsta

Dela

En ny detaljplan möjliggör moderna lokaler och plats för fler elever i Flogstaskolan. Planen, som nu går ut på samråd, ger inget kulturhistoriskt skydd för två sekelskifteshus som står i anslutning till skolgårdarna.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att godkänna att detaljplanen för Flogsta skola går ut för samråd. Syftet med den nya planen är att möjliggöra byggande av nya moderna lokaler där fler elever och förskolebarn kan få plats.

Detaljplanen möjliggör en grundskola i tre våningar och förskola i upp till två våningar samt idrottshall, matsal och tillagningskök. Skolorna föreslås innehålla förskoleklass, låg- och mellanstadium för totalt cirka 530 barn, vilket är 335 fler än i dagsläget. Grundskolan föreslås placeras där den befintliga skolan står idag, och förskolan föreslås placeras i den södra delen av planområdet. Det möjliggör två separata skolgårdar för förskolan och grundskolan. Planområdet ligger även nära skog, vilket kompletterar skolgården.

Skolgårdarna prioriteras

Friyta är ett begrepp för den yta som barnen kan använda på egen hand när de är utomhus. Friytorna för grundskolan uppskattas bli 23 kvadratmeter per elev och för förskolan 31 kvadratmeter.I planområdet finns två äldre villor med uppvuxna trädgårdar uppförda år 1904 och 1905. Upplandsmuseet bedömer att villorna har ett kulturhistoriskt värde genom sin ålder och sitt sammanhang med Ekebybruk. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att byggnaderna har ett visst kulturhistoriskt värde, men att de över tid har tappat mycket av sin koppling till Ekeby bruk och att en skyddsbestämmelse i detaljplanen inte är motiverad. Behovet av friyta bedöms här viktigare för att säkerställa en bra lärandemiljö.

– Jag är glad att vi nu går ut på samråd med detaljplanen för Flogsta skola. När Uppsala växer så behöver vi också utöka antalet skolplatser. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med yta på skolgården för lek på rasterna, säger Ylva Stadell (S), ordförande för plan- och byggnadsnämnden.

Under samrådstiden, som vara sex veckor, har remissinstanser och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum