Svenska kyrkan / Härnösands stift

Ny organisation för Svenska kyrkan i delar av Jämtland

Dela

Stiftsstyrelsen har beslutat att Svenska kyrkans församlingar i södra och östra Jämtland ska bilda ett gemensamt pastorat. Avsikten är att säkra resurser för den lokala kyrkliga verksamheten som även fortsättningsvis ska bedrivas i varje församling.

Organisationen får namnet Sydöstra Jämtlands pastorat, kommer att omfatta drygt 23 000 medlemmar och träder i kraft 1 januari 2022. I pastoratet ska församlingarna samverka med gemensamt ansvar för personal, administration, ekonomi och förvaltning.

Genom att flera församlingar delar på dessa resurskrävande uppgifter kan medel frigöras till det lokala kyrkliga arbetet. Det betyder att verksamheten – gudstjänster, barngrupper och kyrkans sociala omsorg – ska kunna prioriteras i varje församling.

I en remissrunda har samtliga fem berörda kyrkofullmäktigen ställts sig bakom det nu beslutade förslaget. Samtliga betonar också vikten av att de lokala församlingsrådens inflytande på verksamheten värnas, som en garant på fortsatt förankring i bygden.

Stiftsstyrelsens beslut togs vid sammanträde den 26 oktober och är del av ett större arbete med att se över den lokala organisationen i stiftet. Orsaken finns i befolkningsutvecklingen som i många år gått i negativ riktning och Svenska kyrkans medlemstal som än mer pekar åt samma håll. Något som förändrat de ekonomiska förutsättningarna redan nu och som kommer att påverka avsevärt mer inom en nära framtid.

Lokala företrädare har nu att planera och utforma den nya organisationen inför bildandet. Stiftsstyrelsen har avsatt resurser för att stödja och underlätta arbetet.


FAKTA: Nytt pastorat bildas januari 2022

Sydöstra Jämtlands pastorat kommer att bildas i januari 2022 och bestå av 16 församlingar. I dag samverkar dessa församlingar i fem olika mindre pastorat som upphör när det nya pastoratet bildas:
Södra Jämtlands pastorat bestående av fem församlingar med knappt 5 000 medlemmar.
Fors och Ragunda pastorat bestående av två församlingar med knappt 3 000 medlemmar.
Håsjö pastorat bestående av tre församlingar med drygt 2 000 medlemmar.
Bräcke-Revsunds pastorat bestående av två församlingar med drygt 3 000 medlemmar.
Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat bestående av fyra församlingar med drygt 10 000 medlemmar.

Ett pastorat styrs av ett kyrkoråd och ett kyrkofullmäktige med ledamöter som väljs i kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkorådet är arbetsgivare för alla anställda i pastoratet och kyrkoherden är chef i pastoratet. I varje församling som ingår i ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd med uppgift att värna om den lokala kyrkliga verksamheten.

(Medlemstalen ovan gäller 31/12 2019.)

Kontakter

Om

Svenska kyrkan / Härnösands stift
Svenska kyrkan / Härnösands stift
Universitetsbacken 1
871 22 Härnösand

0611-254 00https://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift

Härnösands stift är den regionala nivån av Svenska kyrkan i Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att ge stöd till de lokala enheterna, de närmare 100 församlingarna i regionen. Biskop för Härnösands stifts är Eva Nordung Byström.

Följ Svenska kyrkan / Härnösands stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan / Härnösands stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum