Svenska kyrkan

Ny plattform ska stärka kyrkomusikens ställning

Dela

Vad är kyrkomusik, vilken plats ska den ha i kyrka och samhälle och hur ska det kyrkomusikaliska arvet föras vidare till nya generationer? Nu har Svenska kyrkan antagit ett dokument som ska ge vägledning i de frågorna.

Svenska kyrkans plattform för musik lyfter bland annat fram kyrkomusiken som ett kulturarv att föra vidare. Foto: Carl Anders Nilsson/IKON
Svenska kyrkans plattform för musik lyfter bland annat fram kyrkomusiken som ett kulturarv att föra vidare. Foto: Carl Anders Nilsson/IKON

Dokumentet Svenska kyrkans plattform för musik antogs nyligen av kyrkostyrelsen och är resultatet av ett två år långt arbete som inkluderat kyrkomusiker, teologer och sakkunniga inom det svenska musiklivet.

Plattformen är ett vägledande dokument för Svenska kyrkans nationella nivå. Den är också en utgångspunkt för Svenska kyrkan musikråds kommande arbete. Den ska också tydliggöra kyrkans särskilda roll i samarbetet med andra musikaliska aktörer i samhället. Plattformen kan också fungera som vägledning och inspiration för stift och församlingar.

Dokumentet slår fast att musiken är en omistlig del i gestaltandet av kyrkans tro. Kyrkans musik finns i ett unikt sammanhang som öppnar för samtal om livets frågor och erbjuder en gemenskap i församlingen. För många människor är musiken vägen in i kyrkan.

Dokumentet lyfter också fram Svenska kyrkans ansvar för det svenska musiklivet i stort, som förmedlare av musik till barn och unga, som plantskola för blivande musiker och som största arbetsgivare för frilansmusiker i Sverige.

Plattformen beskriver kyrkomusiken som ett kulturarv, som kyrkan har ett särskilt ansvar att bevara och föra vidare. I glesbygden kan exempelvis kyrkan vara den främsta kulturarrangören och enda större samlingsplatsen på orten. I det sammanhanget pekar dokumentet på tre områden där insatser bedöms som nödvändiga:

 • Barn- och ungdomskörverksamheten tenderar att minska. För att kyrkans körverksamhet ska fortsätta att leva och utvecklas behöver särskilda satsningar göras.

 • Allt färre är i dag bekanta med psalmboken, och färre sjunger med i kyrkans psalmsång. Att engagera och involvera fler i psalmsången är en utmaning för framtiden.

 • Professionella kyrkomusiker är avgörande för Svenska kyrkans musikliv. Men många församlingar har i dag svårt att rekrytera utbildade musiker, samtidigt som färre söker sig till de utbildningar som finns. Behovet av ett strategiskt rekryteringsarbete är därför stort.

  Svenska kyrkans plattform för musik kommer att närmare presenteras och behandlas vid det kommande kyrkomusiksymposiet i Uppsala 14-16 september

  KONTAKT:
  Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik vid kyrkokansliet i Uppsala, 018- 16 94 62
   

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Svenska kyrkans plattform för musik lyfter bland annat fram kyrkomusiken som ett kulturarv att föra vidare. Foto: Carl Anders Nilsson/IKON
Svenska kyrkans plattform för musik lyfter bland annat fram kyrkomusiken som ett kulturarv att föra vidare. Foto: Carl Anders Nilsson/IKON
Ladda ned bild

Dokument

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum