Svensk Handel

Ny prognos: E-handeln kan stå för 40 % av all detaljhandel 2030

Dela

Svensk Handels rapport Läget i handeln visar att e-handeln kommer att utgöra 31–40 % av den totala detaljhandeln år 2030. Inom sällanköpshandeln kan drygt hälften av försäljningen ske på nätet. Trots tillväxt av jobb i parti- och e-handeln kommer uppemot 35 000 arbetstillfällen att försvinna.

Matförsäljningen på nätet ökar från dagens 4 %, upp till hela 18 % år 2030.
Matförsäljningen på nätet ökar från dagens 4 %, upp till hela 18 % år 2030.

I takt med att kunderna gör en större andel av inköpen på nätet minskar antalet butiker och Svensk Handels prognoser visar att mellan 6 000 och 10 000 butiker kommer att försvinna till år 2030.

Störst effekt har e-handeln inom sällanköpsvaruhandeln, det vill säga försäljning av varor som hemelektronik, kläder och sportartiklar. Här väntas upp till varannan krona (41–52 %) omsättas på nätet. Även den internationella konkurrensen ökar och upp till var tionde krona kan hamna utomlands inom en tioårsperiod. Mellan 10 000 och 14 000 arbetstillfällen försvinner utomlands.

– Digitaliseringen har gjort handeln till en internationell bransch och svenska företag måste få rätt förutsättningar att klara konkurrensen. För att värna företag och jobb måste kostnaderna för arbetskraft och hyror anpassas till övriga Europa, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Matförsäljningen på nätet fortsätter växa

Tidigare har försäljningen av mat på nätet legat på låga nivåer men under pandemin har omsättningen nästan fördubblats. E-handelsandelen bedöms fortsätta växa i de två scenarierna för att utgöra upp till 18 procent år 2030, jämfört med dagens cirka 4 procent.

Antalet butiker minskar något och därmed även behovet av butiksanställda, men det vägs upp av nya jobb inom logistik och IT. Sammantaget bedöms antalet anställda inom dagligvaruhandeln öka något.

– Försäljningen på nätet kommer att fortsätta växa och företagen ställer om för att möta kunden där den befinner sig. Butiken kommer fortsatt att spela huvudrollen och för många företag är mixen mellan en stark fysisk och digital närvaro avgörande, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Begagnathandeln omsätter 20 miljarder kronor

I Läget i handeln mäts för första gången begagnatmarknaden, en växande del av handeln som tidigare inte har kvantifierats. Rapporten visar att två av tre konsumenter har handlat begagnat det senaste året. Totalt omsätter begagnathandeln 20 miljarder kronor.

– Begagnathandeln har gått från skam till glam och attraherar en allt bredare målgrupp. Låga priser, en tydlig hållbarhetsaspekt och möjligheten att nå ett unikt utbud är de främsta drivkrafterna, säger Johan Davidson.

Fakta: Sammanfattande prognosbild

Genom att partihandeln, dagligvaruhandeln och e-handeln växer även i antal anställda, så motverkas delvis det stora bortfallet av jobb inom den traditionella sällanköpsvaruhandeln. För handeln som helhet väntas antalet anställda minska med mellan 2 och 7 procent till 2030, vilket motsvarar mellan cirka 8 000 och 35 000 anställda. Läs mer om de två scenarierna för handeln fram till 2030.

Rapporten Läget i handeln - 2021 års rapport om branschens ekonomiska utveckling.

Nyckelord

Kontakter

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Bilder

Matförsäljningen på nätet ökar från dagens 4 %, upp till hela 18 % år 2030.
Matförsäljningen på nätet ökar från dagens 4 %, upp till hela 18 % år 2030.
Ladda ned bild
Karin Johansson, vd Svensk Handel
Karin Johansson, vd Svensk Handel
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Svensk Handel
Svensk Handel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

010-47 18 500http://www.svenskhandel.se

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom parti-, detalj- och e-handeln. Handeln utgör en dryg tiondel av Sveriges BNP och Svensk Handels drygt 9 000 medlemsföretag har sammanlagt 250 000 människor anställda.

Ordförande är Anders Svensson och vd är Sofia Larsen. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv.

Följ Svensk Handel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Handel

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum