Lantbrukarnas Riksförbund

Ny rapport: Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald

Dela
7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. "Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var för biologisk mångfald under växtodlingssäsongen 2023. Det är goda nyheter för fåglar, insekter och växter. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar. Det har vi också sett genom Greppa Näringen där en ny gårdsrådgivning om biologisk mångfald blivit mycket uppskattad", säger LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman.

FN:s nyligen avslutade COP-konferens om biologisk mångfald har påmint världen om behovet av att fler konkreta åtgärder görs för växter, djur och fåglar. Som en del i förberedelse för ett ökat proaktivt arbete för biologisk mångfald har LRF låtit göra en undersökning bland lantbrukare. Undersökningen från företaget Landja visar att många åtgärder görs på gårdarna och det är stor variation i vad som görs från blomremsor för pollinerare till mellangrödor för ökad biologisk mångfald i marken och förbättrad jordhälsa. Lantbrukarna drar sig inte heller för att göra mycket arbetsamma åtgärder som att restaurera igenväxta betesmarker och slåtterängar.

Undersökningen visar också att det är vanligare att heltidsföretagare med större åkerarealer har vidtagit eller planerat åtgärder för biologisk mångfald jämfört med de som jobbar mindre än halvtid och har 10-20 hektar åker. Resultaten är i överensstämmelse med en liknande undersökning utförd av Jordbruksverket där större gårdar visade sig göra fler åtgärder mot näringsläckage och övergödning.

Den vanligaste åtgärden, som görs av var tredje lantbrukare, är minskande av växtskyddsmedel som innebär risk för pollinerade insekter och att hålla sina djur på beten.

Nyligen presenterade Greppa Näringen sitt nöjdhetsindex över de gårdsrådgivningar om hållbarhet som erbjuds. Där visade det sig att ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” var den mest populära av alla rådgivningar bland lantbrukarna.

Fakta från Landja-undersökningen

7 av 10 lantbrukare utför åtgärder för ökad biologisk mångfald.

Var tredje lantbrukare hävdar värdefulla marker genom bete och undviker växtskyddsmedel som innebär risk för pollinerande insekter.

De som i störst utsträckning utför någon av åtgärderna för att öka den biologiska mångfalden är lantbrukare yngre än 40 år, större djurhållare, heltidslantbrukare och de med mer än 50 hektar åkermark. Det är mindre vanligt hos de med 10-20 ha åker och de som jobbar mindre än 15 timmar per vecka i jordbruket.

De minst vanliga åtgärderna för biologisk mångfald är lärkrutor, lähäckar och våtmarker som görs av var tjugonde lantbrukare. De är vanligare i de södra slättbygderna. Det finns inte behov av alla åtgärder på alla gårdar eftersom odlingen skiljer sig åt.

688 lantbrukare deltog i undersökningen.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan: Samhällets vinster med gratis skolfrukost27.3.2023 08:29:58 CEST | Pressinbjudan

Maten i skolan ger möjlighet att bygga goda vanor för hela livet och är samtidigt ett fantastiskt verktyg för att utjämna skillnader i hälsa och lärande. Skolmaten på 60-talet gav eleverna högre inkomst genom livet, enligt en studie från Lunds och Stockholms universitet. Den visar att samhället fick tillbaka fyra kronor för varje satsad krona på skollunch. Den visar också att barn från socioekonomiskt utsatta områden var de som hade mest nytta av skollunchen, men att alla barn fick en bättre levnadsstandard i vuxen ålder tack vare maten i skolan.

Kristin Bernhardsson ny chef för Försäljning & medlemsutveckling hos LRF22.3.2023 11:40:00 CET | Pressmeddelande

Kristin Bernhardsson blir ny chef för avdelningen Försäljning & medlemsutveckling på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Kristin har en lång erfarenhet av försäljning och marknadsföringsfrågor från olika typer av företag och organisationer, och kommer närmast från Nordic Lottery där hon varit marknads- och försäljningschef och affärsområdeschef. Innan dess har hon bland annat varit projektledare och vice VD för kommunikationsbyrån Gadd, ansvarig för affärsutveckling och kommunikation på medlems- och intresseorganisationen SWEDMA, Swedish Data & Marketing Association, och dessförinnan haft olika roller inom Bring Citymail och Posten. Kristin är uppvuxen på ett mindre lantbruk på Väddö, norr om Stockholm.

LRFs uppmaning till Försäkringskassan: Kräv ingen återbetalning av elstödet21.3.2023 12:10:07 CET | Pressmeddelande

Elstödet, som enbart skulle gå till privathushåll, visar sig även ha gått till vissa egenföretagare. Bland annat inom jordbruksnäringen. Nu finns en risk att Försäkringskassan kräver företagarna på återbetalning av beloppet. Något LRF anser vore olyckligt. "Det skapar en onödig och kostsam administration för både företaget och myndigheterna. Pengarna till företagarna ska ju betalas ut om mindre än tre månader, så det är ju en väldigt kort tidshorisont vi pratar om", säger Johnny Kjellström på LRF.

Presseminarium. Inflationens, räntans och tron på framtidens påverkan på matpriserna16.3.2023 06:02:29 CET | Pressinbjudan

Idag finns det en möjlighet att ta del av en nya mätningar om läget i lantbruksekonomin. Färska siffror från februari som visar kopplingen till dagens matpriser samt ny kvartalsrapport från LRF:s konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex. LRF går igenom utvecklingen för priser, inflationen, räntor, tron på framtiden samt hur matkonsumtion och investeringar kan påverkas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum