Sveriges Museer

Ny rapport: Museichefer om läget i landet

Dela

En rapport från Sveriges Museer visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar. Museichefer vittnar bland annat om hur pandemin och åratals urholkning av ekonomin försvårar insamling och på sikt kan påverka museernas samhällsbetydelse. Samtidigt tycker 9 av 10 museichefer att deras museum kan spela en viktig roll i samhället.

Branschorganisationen Sveriges Museers årliga rapport om läget i museisektorn släpps i samband med Folk och Kultur. Rapporten Museer under press 2021 – läget i landet enligt 91 museichefer undersöker museernas förutsättningar att driva en bra verksamhet i relation till det ekonomiska läget och Museilagen. Rapporten tar också upp vilka lärdomar pandemin fört med sig för museerna.

– Redan innan pandemin larmade vi om urholkningen av resurser till museernas viktiga samlingsarbete, nu krävs långsiktiga satsningar i hela landet, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer. 

Rapporten visar bland annat att

  • 54 procent av museerna har ett sämre ekonomiskt läge än året innan. Nuvarande läge har föregåtts av åratal av ekonomisk urholkning, som ytterligare förvärrats av att besöksintäkterna rasat under 2020. 
  • 50 procent rapporterar att möjligheterna att bedriva en aktiv samlingsförvaltning är dåliga. Det innebär bland annat att museer saknar resurser att samla in vår samtid för framtida samlingar, forskning och besökare. 
  • Museicheferna vittnar om museers stora omställningsförmåga under pandemin och hyllar personalen
  • Museichefernas syn på det egna museets roll i samhället har stärkts: Hela 89 procent upplever att museet har möjligheter att vara en stark samhällsaktör och bidra till det offentliga samtalet. 

– Pandemin har också stärkt kunskapen om museernas betydelse, något som till exempel de många digitala besöken under det senaste året är ett bevis för. Hela 216 miljoner digitala museibesök gjordes under 2020, äger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer. 

Rapporten bygger på svar från Sveriges Museers medlemmar som representerar de professionella museerna runt om i landet.

Läs rapporten Museer under press 2021 - 91 museichefer om läget i landet på sverigesmuseer.se.

Bilder

Ladda ned bild
Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.
Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Sveriges Museer
Sveriges Museer
Box 4042
102 61 Stockholm

http://www.sverigesmuseer.se

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med cirka 230 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige.

Följ Sveriges Museer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Museer

"Viktigt att stöden kommer museerna tillhanda skyndsamt"1.4.2021 08:52:06 CEST | Pressmeddelande

Idag föreslog regeringen ytterligare 1,3 miljarder kronor för kris- och stimulansstöd 2021 till följd av de ekonomiska konsekvenser som uppstått på grund av pandemin. Samtidigt föreslogs 125 miljoner kronor i krisstöd till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner för uteblivna intäkter till följd av pandemin där bland annat Skansen, Tekniska museet, Nordiska museet, Prins Eugens Waldemarsudde ingick.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum