Industriarbetsgivarna

Ny rapport: Stål- och metallindustrin – en viktig regional motor

Dela

Den svenska stål- och metallindustrin exporterar varor för drygt 100 och miljarder och skapar tusentals jobb runtom i landet. Dessutom spelar branschen en central roll i den gröna omställningen. Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna.

Fotograf: Rikard Westman
Fotograf: Rikard Westman

Nu släpper Industriarbetsgivarna rapporten ”Stål- och metallindustrins betydelse för svenskt välstånd”, den andra rapporten i en serie om basindustrins betydelse för samhället.

Sverige har en lång historia av malmbrytning och metallframställning. Verksamheterna har i flera hundra år utgjort en viktig inkomstkälla och haft en stor betydelse för Sveriges välstånd. I dag spelar branschen dessutom en central roll i arbetet med den gröna omställningen.

Skapar jobb i andra branscher

– Varje jobb inom stål- och metallindustrin skapar nästan två ytterligare jobb bland underleverantörer och branscher som levererar råvaror och insatsvaror, men även inom återvinning, bemanning, anläggningsservice och underhåll, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Stål- och metallindustrin är dessutom en viktig underleverantör till andra branscher. Metallerna omvandlas bland annat till insatsvaror och komponenter i till exempel tillverkningsindustrin.

Stor regional betydelse

Stål- och metallindustrin utgör en viktig regional motor och bidrar med både sysselsättning och skatteintäkter. I Dalarna utgör branschen drygt 3 procent av de sysselsatta.

– Om alla skatteintäkter från arbetsinkomster inom stål- och metallindustrin skulle användas till att finansiera offentliganställda, skulle stål- och metallindustrin bidra till att finansiera cirka 1 600 jobb inom den offentliga sektorn i Dalarna, säger Kerstin Hallsten.

För Sverige som helhet motsvarar skatteintäkterna från stål- och metallindustrins sysselsatta drygt 14 000 tjänster inom offentlig sektor.

Central roll i den gröna omställningen

Sverige är redan idag världsledande när det kommer till att producera miljömässigt bra stål men arbetar ständigt med att bli ännu bättre.

– I norra Norrland genomförs nu miljardinvesteringar för att kunna producera fossilfritt stål och dessa satsningar väntas skapa många nya jobb under de kommande åren, avslutar Kerstin Hallsten.

Statistiskt underlag
Siffrorna som presenteras i rapporten bygger huvudsakligen på SCB:s så kallade input/output-statistik för stål- och metallindustrin (SNI 24). Till skillnad från traditionella statistikkällor anger input/output-statistiken hur många som sysselsätts och hur stora förädlingsvärden som skapas i hela värdekedjan fram till slutproduktionen. Därmed inkluderas även underleverantörer av insatsvaror och insatstjänster i analysen. Vissa siffror som presenteras i rapporten bygger även på statistik från SKR samt Industriarbetsgivarnas interna lönestatistik.
Stål- och metallindustrin omfattar de företag vars verksamhet bedriver smältning eller raffinering av järn och andra metaller från malm, tackjärn eller skrot. Industrin omfattar även de företag som tillverkar metallegeringar och superlegeringar genom att tillföra kemiska ämnen till rena metaller. Produkten av smältning och raffinering, vanligen i form av göt, används för valsning, dragning och strängpressning för att framställa plattor, plåt, band, stång, tråd, rör och ihåliga profiler. I smält form används metallerna även för att framställa gjutgods och andra basmetallvaror.
På regional nivå jämförs basindustrins sysselsättning, förädlingsvärde och skatteintäkter med motsvarande statistik för resten av näringslivet. De skatteintäkter som basindustrins sysselsatta genererar ställs även i relation till kostnaderna för offentliganställda, för att ge en indikation på hur många offentliga tjänster basindustrin finansierar.

Kontakter

Bilder

Fotograf: Rikard Westman
Fotograf: Rikard Westman
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och cirka 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Parterna i brev till regeringen: slopa karenstiden vid korttidsstöd9.11.2021 07:43:59 CET | Pressmeddelande

Den 24 månader långa karens som finns vid korttidsarbete bör slopas tillsvidare. De företag som använt sig av korttidsstöd under pandemin måste även kunna använda sig av korttidsstödet i den cementkris som riskerar att brisera inom kort. ”Det här är en åtgärd som kan rädda jobben och företagens framtida kompetens”, det skriver Industriarbetsgivarna och IF Metall i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson.

Industrin: Pandemin, en stark återhämtning och geopolitisk maktkamp ger fortsatta utbudsproblem14.10.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu finns tydliga signaler om dämpad tillväxt. Återhämtningen i Kina, euroområdet och Sverige tappar kraft. Utbudsproblemen från i våras kvarstår, bland annat i form av problem med tillgången till insatsvaror, höga frakt- och råvarupriser samt matchningsproblem på arbetsmarknaden. Dessutom skjuter energipriserna i höjden. Förutom riskerna kring pandemin och geopolitiken finns också risk för en upptrappad inhemsk cementkris. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets tredje konjunkturrapport.

”Urvattnat besked om cementproduktion i Slite”10.8.2021 16:13:04 CEST | Pressmeddelande

”Regeringens besked idag om en tillfällig förändring i miljölagstiftningen för att möjliggöra fortsatt kalkbrytning i Slite under nuvarande tillstånd i åtta månader fungerar på mycket kort sikt. Det innebär vi får ett visst andrum och att akuta varsel skjuts på framtiden, men beskedet idag är inte tillfredsställande. Svensk industri måste ha långsiktighet”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna i ett uttalande.

Ny prognos från Industriarbetsgivarna: ”Fortsatt återhämtning i ekonomin – men flaskhalsar bromsar”16.6.2021 08:06:24 CEST | Pressmeddelande

Återhämtningen i den globala ekonomin fortgår. Men de utbudsproblem som uppkommit under senare tid väntas bestå. ”Normalt hade detta lett till tydligt ökade investeringar, men förlorade värden under pandemin och stor framtidsosäkerhet håller tillbaka investeringsviljan i närtid. Det här bromsar utvecklingen och bidrar till ett ökat kostnads- och inflationstryck”. Det konstaterar Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, i årets andra konjunkturrapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum