Transportföretagen

Ny rapport visar på brister i upphandling av kollektivtrafik

Dela
Sveriges regioner upphandlar varje år kollektivtrafik för cirka 52 miljarder kronor. Idag publicerar Sveriges Bussföretag en rapport om hur upphandlingarna av regional busstrafik för 2021 genomförts. Rapporten visar på flera goda exempel men pekar också på brister. Bland annat följer alla regioner inte branschens indexrekommendationer, rekommendationer som tagits fram gemensamt av nationella företrädare för kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag och som i sig möjliggör en hållbar utveckling av kollektivtrafiken.
Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag
Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Sveriges Bussföretag granskar hur väl landets regioner följer de standarder och rekommendationer som tagits fram gemensamt av Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, ett partssammansatt organ med företrädare för både offentliga beställare och trafikföretag inom kollektivtrafiken. Standarder och rekommendationer som syftar till att ta tillvara best practice och ge så mycket kollektivtrafik som möjligt för samhällets satsade pengar, till nytta för landets alla resenärer.

Under 2020 skedde en dramatisk minskning i kollektivtrafikresandet, med en nedgång för busstrafiken på 31 procent. Denna nedgång i resandet och minskning av biljettintäkter innebär att utbudet av kollektivtrafik hotas då regionerna kan komma att tvingas minska på utbudet av kollektivtrafik när intäkterna minskat.

- Coronakrisen sargade den svenska kollektivtrafiken hårt. Intäktsbortfallet för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och länstrafikbolag kommer enligt beräkningar att bli 7,5 miljarder kronor 2021 jämfört med 2019. Nu är det viktigare än någonsin att hantera kollektivtrafikens resurser klokt. De branschgemensamma rekommendationer som tagits fram inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté är viktiga verktyg för detta. Nu behöver vi satsa våra gemensamma resurser på att vinna tillbaka våra tappade resenärer genom att utveckla en attraktiv kollektivtrafik för ett hållbart samhälle, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Rapporten ”Minskad kollektivtrafik i spåren av Coronakrisen påverkar busstrafiken framåt” har gått igenom 18 upphandlingar av busstrafik som gjorts av landets regionala kollektivtrafikmyndigheter under 2021. Sveriges Bussföretag pekar tydligt på Skånetrafiken, som ett gott exempel. Skånetrafiken har tagit bort detaljkrav om bussars maxålder för att möjliggöra att använda dessa längre genom löpande underhåll, helt enligt branschens rekommendationer för hållbart resande. Sveriges Bussföretag menar i sin rapport att det är ett verkligt paradigmskifte.

Utgångspunkten i rapporten har varit att redovisa följsamheten gentemot branschens rekommendationer och hur bra landets RKM, regionala kollektivtrafikmyndigheter följer dem. Bland annat redovisas hur bra RKM är på att följa branschens indexrekommendationer.

- Index är skapat för att bibehålla affärsneutraliteten genom hela kontraktstiden. Kollektivtrafik handlas som regel upp på lång tid, tio år är normal kontraktstid. För att kunna hushålla med samhällets pengar är det viktigt att avtalet över tid inte gynnar eller missgynnar någon. Vi har över åren utvecklat en god praxis genom Kollektivtrafikens Indexråd och dess rekommendationer, säger Lars Annerberg, ansvarig upphandlad linjetrafik och index Sveriges Bussföretag.

I årets rapport finns två flagranta avsteg från publicerade rekommendationer från Kollektivtrafikens Indexråd. Avstegen är gjorda i upphandlingar av Region Gotland och Region Gävleborg.

För ytterligare frågor och kommentarer kontakta
Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag på 070-612 71 74

Sveriges Bussföretag är ett bransch- och arbetsgivareförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Förbundet organiserar 275 bussföretag och bussresearrangörer med verksamhet över hela landet. Medlemsföretagen kör all typ av busstrafik, från offentligt upphandlad linjetrafik och skoltrafik åt landets regioner och kommuner till kommersiell långväga kollektivtrafik samt turist- och beställningstrafik.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag
Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag
Ladda ned bild

Dokument

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 200 medlemsföretag med cirka 200 000 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Branschrekommendationer är vägen till en lönsammare kollektivtrafik31.5.2023 09:09:40 CEST | Pressmeddelande

Branschens gemensamma rekommendationer för upphandlingar används i ökad utsträckning inom den offentligt upphandlade kollektivtrafiken, det visar årets rapport om den upphandlad busstrafiken. Men mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i regionerna behöver fler offentliga upphandlare av kollektivtrafik använda branschrekommendationerna i sina kommande upphandlingar för att få mer kollektivtrafik för pengarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum