SPF Seniorerna

Ny skrift: hur påverkar tidigt pensionsuttag individens garantipension?

Dela

Tidigt uttag av allmän pension för med sig kända ekonomiska nackdelar: månadspensionen blir lägre, eftersom uttaget förväntas pågå en längre tid, jämfört med ett senare uttag och skatten på pensionsinkomster är högre till året man fyller 66 år. Men det finns också en så kallad 65-årsregel där individens val av uttagsålder påverkar garantipensionen.

Om uttag av allmän pension görs innan 65 år är det sannolikt att det inkomstgrundade belopp som ligger till grund för beräkning av garantipensionen är högre än det faktiska utbetalade beloppet av inkomstbaserad pension. Det medför en lägre garantipension jämfört med en person med samma nivå på inkomstgrundad pension men som pensionerar sig vid 65 års ålder. Pensionering vid 63 år (slutlön 25 000 kronor efter 40 års arbete) ger en månatlig garantipension som blir cirka 500 kronor lägre än om denna 65-årsregel inte hade funnits. 

Det finns en tydlig avsikt med 65-årsegeln, garantipensionen ska inte kompensera för ett tidigt uttag. Men i praktiken kan bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kom­pensera för just det tidiga pensionsuttaget. 

När pensionssystemet reformerades angav lagstiftaren att de som inte kan arbeta till 65 år (inom en snar framtid till 67 år) ska fångas upp av kringliggande trygghetssystem. Utvecklingen sedan pensionsreformen har inneburit att kraven på att arbeta längre har ökat kraftigt, åtgärder för ett längre arbetsliv så som arbetsmiljösatsningar har inte prioriterats och trygghetssystemens regler har skärpts och beaktar inte den försäkrades ålder.

De vitala kopplingarna och behovet av samspel mellan pensionssystem, trygghetssystem och arbetsmarknad har försummats av lagstiftaren. Om alla människor inte kan försörja sig, genom arbete eller trygghetssystem, till åldern när grundskydd (idag 65 år, inom kort 67 år) blir aktuellt kan det i hög grad ifrågasättas om tidigt pensionsuttag ska leda till en lägre garantipension. Frågan om garantipension vid tidigt uttag kan inte lösas separat utan behöver sättas i en större kontext, det behövs en total översyn av hela pensionssystemet.

Bakgrund: Cirka 32 procent av pensionärerna uppbär garantipension. Det är vanligare med garantipension i högre ålder, men i åldersgruppen 65-74 år har ändå nära 3 av 10 garantipension utbetald. Ungefär var tredje pensionär har de senaste åren tagit ut pension före 65 års ålder. År 2023 väntas åldern för när man kan få grundskydd flyttas upp till 66 år, och år 2026 till 67 år.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna
Box 225 74
104 22 Stockholm

08-692 32 50https://www.spfseniorerna.se/

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 250 000 medlemmar i knappt 800 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Följ SPF Seniorerna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SPF Seniorerna

SPF Seniorernas skriftserie del 2: "Pensionärer söker lån, funkar det?"3.9.2021 08:20:00 CEST | Nyheter

Seniorer nekas banklån och har problem med att byta kreditgivare, trots att de har klarat att betala lån tidigare och har en god betalningshistorik. Om detta skriver Ylva Yngveson, privatekonomisk analytiker för SPF Seniorerna i skriften "Pensionärer söker lån, funkar det? Om lånemöjligheter för den som avslutat sitt yrkesliv och börjat ta ut pension". Med skriften väcks frågan om vilka förändringar som skulle behövas på kreditmarknaden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum