Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard för bättre offentlig upphandling

Dela

Nu finns en ny europeisk standard, utvecklad under svensk ledning, som inte minst hjälper till att motverka korruption.

- Det här är en viktig standard som bidrar till att skapa förtroende för den offentliga affären och att förhindra korruption. Det räcker inte med straffrättsliga påföljder, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Målgruppen är alla aktörer inom offentlig sektor – statliga myndigheter, regioner, kommuner och andra upphandlande organisationer. Standarden SS-EN 17687 innehåller bland annat

  • en integritets- och ansvarighetspolicy
  • en riskhanteringsstrategi
  • en integritetsförsäkran som ska undertecknas av båda parter
  • systematiserad mätning av prestanda och kvalitet

Enligt Transparency International är de största riskerna för korruption inom offentlig sektor i Sverige kopplade till upphandling. En tredjedel av de som deltog i en undersökning som organisationen gjorde 2021 menar att svenska företag ofta eller mycket ofta förlitar sig på mutor för att vinna offentliga upphandlingar. Det är viktigt att se den nya standarden i detta sammanhang, förtydligar Inger Ek:

- Ska vi behålla leverantörernas och allmänhetens förtroende behöver vi hela tiden arbeta för att den offentliga upphandlingen ska vara både affärsmässig och rättssäker. Nu är det viktigare än någonsin att arbeta systematiskt med dessa frågor. Jag hoppas därför att alla offentliga aktörer tar till sig av den här standarden och följer den.

Standarden publicerades nu i dagarna på engelska och kommer snart även på svenska. Den har alltså tagits fram av en europeisk arbetsgrupp inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och arbetet har letts från Sverige. Upphandlingsmyndigheten har haft ordförandeskapet i SIS-kommittén. Ursprungligen kom initiativet från EU-kommissionen med tanken om att samordna kvaliteten i medlemsländernas offentliga upphandlingsrutiner. Man kan säga att initiativet långsiktigt ska stötta arbetet med EU:s inre marknad. Standarden syftar inte minst till att stävja och förebygga förekomsten av korruption, genom att ge offentliga upphandlare ett gemensamt verktyg för det viktiga arbetet med detta.

- Utöver att standarden syftar till att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen så kan den också bidra till att stimulera handeln mellan EU:s länder. Tydligare gemensamma riktlinjer skapar trygghet och ett större förtroende, säger Sarah Sim, tillförordnad standardiseringschef på SIS.

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum