Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard för visselblåsare berör tusentals organisationer

Dela

Den 17 december får Sverige en ny lag för visselblåsare, som innebär en uppstramning jämfört med nuvarande lagstiftning. Nu finns också en ny global standard som visar hur lagen ska efterlevas.

Nu får Sverige en ny visselblåsarlag, baserad på ett EU-direktiv. Den nya lagen kommer att gälla för alla verksamheter med minst 50 anställda. Det innebär en hel del jobb för tusentals aktörer som behöver kunna visa att de har rutinerna på plats.

— Jag skulle välja att se det som en möjlighet. En visselblåsarfunktion bidrar till transparens och samtidigt visar den att er organisation tar samhällsansvar, säger Tina Bohlin, projektledare på SIS, Svenska institutet för standarder.

Den nya lagen är tvingande, som sagt. Alla organisationer med minst 50 anställda, både offentliga och privata, måste ha en visselblåsarfunktion på plats inom två år. Det innebär att tusentals organisationer som inte berörs av den nu gällande lagen kommer att omfattas av den nya. Funktionen ska ha rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla på eventuella ärenden. Den ska också erbjuda skydd för en visselblåsares identitet. Och det är inte bara anställda som ska skyddas utan även exempelvis leverantörer, arbetssökande, praktikanter och juridiska personer.

— Man kan väl säga att lagen som den är formulerad bjussar på en startsträcka på två år. Hur mycket arbete som krävs för att få visselblåsarfunktionen på plats beror på hur organisationens verksamhet ser ut. Finns det redan ett ledningssystem på plats, som ISO 9001 för kvalitet, blir det betydligt lättare.

Många funderar över vad som krävs och hur de ska göra för att efterleva lagen. Nu finns en ny internationell standard för visselblåsning. Så många som 40 länder, inklusive Sverige, har deltagit i arbetet att utveckla SS-ISO 37002, Ledningssystem för visselblåsning. Det är en standard som fungerar utmärkt i Sverige och som ger tydlig vägledning i hur rutinerna ska implementeras och efterföljas.

Läs mer om standarden här

Den svenska lagen om nyckelblåsare kan följas här

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum