Brå

Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet

Dela

Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brå har intervjuat 21 personer som själva har erfarenhet av kriminella miljöer eller skjutvapenvåld. Det är vanligt att intervjupersonerna kommit i kontakt med den kriminella miljön genom umgänget med sina vänner, särskilt i förortsområden där kriminaliteten beskrivs som ett närmast vardagligt inslag. Samtidigt som betydelsen av vänskap och lojalitet ofta lyfts fram av intervjupersonerna, framkommer även bilden av den kriminella miljön som instabil. Relationerna i miljön är inte tillförlitliga, och vänskap kan snabbt övergå i fiendskap.

Intervjupersonerna beskriver skjutvapenvåldet som viktigt i syfte att positionera sig i den kriminella miljön. Själva ursprunget till en konflikt är ofta sekundär, och istället beskrivs konfliktens konsekvenser som det avgörande för våldets uppkomst. Det är med andra ord hur konflikten kan påverka ens ställning och position i den kriminella miljön som är viktigt.

– Intervjupersonerna beskriver att omgivningen bevakar varje steg man tar, och därför måste man ta saker på stort allvar. Följen blir att till synes små saker kan få allvarliga konsekvenser, för att allt verkar räknas i kampen om position, säger Elin Jönsson, utredare på Brå.

En slutsats i studien är att våldet kan vara ett sätt att investera i sitt rykte och sin kriminella karriär. Ryktet kan exempelvis bidra till att man får mer inflytande över den lokala narkotikamarknaden. Men eftersom ryktet är obeständigt och lätt att förlora måste det ständigt upprätthållas och försvaras.

Kampen om position är samtidigt en kamp på liv och död. Man skjuter inte bara för att säkra sin position, utan också för att skydda det egna livet.

– Man utgår ifrån att alla har vapen och tänker att ”jag skjuter först”. Men det blir också paradoxalt, för om alla beväpnar sig så ökar också risken för att du själv blir skjuten, eftersom det kan provocera fram motreaktioner från andra som känner sig hotade, säger Erik Nilsson, utredare på Brå.

Konsekvensen blir att våldet intensifieras. Till följd av den kriminella miljöns avsaknad av tydliga strukturer som kan lösa eller lugna konflikterna, kan våldsutövningen eskalera och konflikterna bli närmast självgående.

Rapporten Skjutningar i kriminella miljöer – En intervjustudie finns på www.bra.se

För mer information

  • Erik Nilsson, 08-527 58 517, e-post: erik.nilsson@bra.se
  • Elin Jönsson, 08-527 58 456, e-post: elin.jonsson@bra.se
  • Daniel Vesterhav, 08-527 58 406, e-post: daniel.vesterhav@bra.se

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Nytt schema ger fler poliser på kvällen28.5.2020 16:30:00 CESTPressmeddelande

Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.

Dödligt våld i den kriminella miljön har ökat kraftigt de senaste åren2.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärningspersoner blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum