Lantbrukarnas Riksförbund

Ny viltskadekommission ska belysa viltskadornas påverkan på samhället; livsmedelsproduktion, skogsproduktion och trafik

Dela

Viltskadorna i jord- och skogsbruk samt i trafik är ett mycket stort och ökande problem. Kostnaden för dessa skador i samhället uppgår idag till minst 18 miljarder per år. För att analysera viltskadesituationen har LRF tillsammans med Sveriges Jordbruksarrendatorer, Södra, Mellanskog, Norra skog och Riksförbundet M Sverige initierat en viltskadekommission som leds av utredaren Elisabeth Nilsson. Som sekreterare har Elisabeth Ahlinder utsetts.

Viltskadorna kostar samhälet cirka 18 miljarder. Nu har en viltskadekommission inrättats.
Viltskadorna kostar samhälet cirka 18 miljarder. Nu har en viltskadekommission inrättats.

- Det är komplicerade orsakssamband som ligger till grund för den viltskadesituation vi har i samhället idag och den är ett reellt hot mot målen i den nationella livsmedelsstrategin, de två målen i Skogsvårdslagen, avkastning och biologisk mångfald, samt nollvisionen om antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Det behövs därför ett helhetsgrepp och en beskrivning av systemet för att förstå och kunna påvisa på vad som är orsakerna till skadorna, säger Elisabeth Nilsson.

Mellan åren 2010-2018 var Elisabeth Nilsson landshövding i Östergötlands län och kommer närmast från regeringsuppdraget som utredare av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Nu har hon uppdraget att leda viltskadekommissionen. Elisabeth Ahlinder är docent och universitetslektor i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt vid Stockholms universitet.
Dagens viltförvaltning präglas av målkonflikter och stora skillnader i värderingar. Samtidigt saknas fullgoda data om viltskadornas omfattning, framförallt i jordbruket.

Viltskadekommissionen ska analysera bakgrunden och orsakerna till skadornas omfattning inom jordbruket, skogsbruket och i trafiken.

Kommissionen ska även göra en jämförelse med andra länder i Europa som har liknande naturgeografiska och politiska förutsättningar som Sverige. Analysen ska mynna ut i förslag på konkreta åtgärder för att minska skadorna.

Den 23 maj ska utredaren Elisabeth Nilsson presentera sitt förslag.

- Vi är väldigt glada att våra organisationer gemensamt har beslutat om en viltskadekommission och att den erfarna utredaren Elisabeth Nilsson samt juristen Elisabeth Ahlinder har tackat ja till uppdraget, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

- Viltolyckorna har ökat över tid och under 2021 skedde över 65 000 viltolyckor i Sverige. Dessa olyckor kan få allvarliga konsekvenser och i värsta fall orsaka att bilister skadas allvarligt eller omkommer. Vi behöver få veta mer om bakgrunden till utvecklingen och vad som kan göras för att minska viltolyckorna. Därför är vi med och startar Viltskadekommissionen, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

Fakta om viltkommissionen:
……………
Elisabeth Nilsson, utredare
Elisabeth Ahlinder, sekreterare
Uppdraget ska redovisas 23 maj 2022.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta
Elisabeth Nilsson, nilsson.elisabeth1@outlook.com, 070-588 89 33
LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Viltskadorna kostar samhälet cirka 18 miljarder. Nu har en viltskadekommission inrättats.
Viltskadorna kostar samhälet cirka 18 miljarder. Nu har en viltskadekommission inrättats.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 135 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 65 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

LRF säljer dotterbolaget Macklean: ”Hos Vergenta får Macklean ännu bättre möjligheter att växa”30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter 11 år inom LRFs sfär säljer LRF helägda konsultbolaget Macklean till konsultbolaget Vergenta. "Macklean har varit ett mycket uppskattat konsultbolag inom LRF-koncernen, och levererar dagligen stort värde till företagen i det gröna näringslivet. Vi tror på Macklean men ser att bolaget kan utvecklas ännu bättre framåt med en industriellt mer lämplig ägare än LRF. Vi är övertygade om att vi med Vergenta som ny huvudägare ger bolaget ännu bättre förutsättningar att kunna växa och fortsätta leverera hög strategisk och affärsmässig nytta till olika delar av det gröna näringslivet", säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

LRF om djurvälfärdsutredningen: Viktigt att vår goda djurvälfärd bibehålls och att konkurrenskraften värnas22.11.2022 14:00:37 CET | Pressmeddelande

Direktiven till en djurvälfärdsutredning ska vara klara innan årsskiftet. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen. LRFs förbundsordförande Palle Borgström är positiv till beskedet. ”Det viktiga i direktiven är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som vi värnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft”, säger Palle Borgström.

Skogsägarrörelsen enade om frivillighet som naturskydd: ”Kan Norge så kan Sverige”  22.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

LRF och skogsägarföreningarna har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete. Utgångspunkten är att alla skogsägare i Sverige ska känna sig trygga i att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora rätten till sin skog.

LRF positiv till budgetpropositionen – men regeringen missar chansen att utnyttja EUs höjda tak för krisersättning8.11.2022 10:51:15 CET | Pressmeddelande

Förlängning av återbetalning av dieselskatt, fortsatt satsning på Klimatklivet och utbyggnad landsbygdens infrastruktur är några av punkterna som LRF är positiva till i regeringens budgetproposition som presenterades i dag. ”Regeringen och vi är överens i många frågor. Det gläder oss och möjliggör vårt fortsatta arbete för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi saknar dock höjningen av stödtaken som EU-kommissionen har föreslagit”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum