Läkemedelsverket

Nya EU-regler ställer hårdare krav på tatueringsfärger

Dela

Nya EU-regler för tatueringsfärger gäller från och med 5‌‍ ‌januari 2022. Reglerna innebär koncentrationsgränser för skadliga ämnen i tatueringsfärger, krav på märkning och krav för de tatuerare som använder produkterna.

De nya EU-reglerna ska se till att tatueringsfärger inte innehåller för höga halter av skadliga ämnen. Läkemedelsverket får tillsynsansvar för de nya reglerna och ser reglerna som ett viktigt steg mot säkrare tatueringsfärger i inom EU.

— Vi välkomnar de nya reglerna. Tidigare kontroller har visat att många tatueringsfärger på den svenska marknaden innehållit skadliga ämnen som arsenik, bly och polycykliska aromatiska kolväten. Med de nya EU-reglerna blir det skarpare krav och tydligare vilka regler som gäller i Sverige och övriga EU/EES-länder, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

De nya reglerna innebär i korthet:

  • Koncentrationsgränser för tusentals skadliga ämnen.
  • Krav på märkning.
  • Krav att tatuerare endast får använda produkter märkta med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” vid tatuering.
  • Krav att tatuerare före tatuering ska förse kunden med information om tatueringsfärgen.

— Kravet att tatuerare ska förse kunden med information om tatueringsfärgen ska se till att kunden får produktens innehållsförteckning och information om föroreningarna nickel och krom (VI) ingår. Personer som är allergiska mot nickel ska alltså kunna undvika tatueringsfärger som innehåller ämnet, säger Magnus Crona, utredare Läkemedelsverket.

Tatueringsfärger ska även uppfylla krav i annan EU-lagstiftning, CLP-förordningen,som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För tatueringsfärger på den svenska marknaden gäller även vår kompletterande svenska tatueringsfärgslagstiftning som bland annat ställer krav att tatueringsfärger ska vara sterila.

Minst 12 procent av EU:s invånare är tatuerade och de tatueringsfärger som används för tatuering och permanent makeup kan innehålla skadliga ämnen. EU-kommissionen såg därför ett behov av att ta fram gemensamma EU-regler för tatueringsfärger för att skydda medborgarnas hälsa. Sedan 15 december 2020 finns sådana regler i EU:s kemikalielagstiftning Reach, men det är först den 5 januari 2022 som tatueringsfärger behöver uppfylla de nya reglerna.

Roller och ansvar

Företagen ansvarar för att tatueringsfärgerna de säljer eller använder uppfyller reglerna. Skyldigheterna varierar i omfattning beroende på vilken roll ett företag har. Mest omfattande skyldigheter har de som tillverkar eller importerar tatueringsfärger. Även de som distribuerar tatueringsfärger och tatuerare som använder tatueringsfärger har skyldigheter.

Genom ändringar i miljötillsynsförordning (2011:13) kommer Läkemedelsverket den 5 januari 2022 att få ansvar för tillsyn och vägledning kopplat till de nya tatueringsfärgsreglerna. Det innebär att Läkemedelsverket kommer att göra stickprovskontroller av tatueringsfärger på den svenska marknaden och svara på frågor om de nya reglerna.

 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Allt vanligare att små barn skadas allvarligt av propplösare24.11.2022 09:13:59 CET | Pressmeddelande

Antalet samtal från sjukhus med allvarliga fall där små barn har fått i sig starkt frätande propplösare har ökat de senaste åren. Detta visar samtalsstatistik från Giftinformationscentralen, som uppmanar föräldrar att förvara en av hemmets farligaste produkter oåtkomligt för barn. Det starkt frätande ämnet skadar slemhinnan och kan leda till livshotande skador på luftvägar och matstrupe.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum