Klimatpolitiska rådet

Nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet

Dela

Regeringen har idag utsett professorerna Elin Lerum Boasson, Henrik Smith och Victoria Wibeck till nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet.

De nya ledamöterna tillträder i samband med att förordnanden för de nuvarande ledamöterna Karin Bäckstrand, Markku Rummukainen och Sverker Sörlin löper ut den 1 juli 2022, i enlighet med rådets plan för succession.

Elin Lerum Boasson är professor vid Institutet för statsvetenskap vid Universitetet i Oslo och verksam vid CICERO Senter for klimaforskning. Hon forskar om nordisk energi- och klimatpolitik och om politikutvecklingen på dessa områden i EU.

Henrik Smith är professor i zooekologi vid Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet. Han forskar om biologisk mångfald med fokus på hur klimatförändringar och nyttjande av landskapet påverkar organismer och ekosystem.

Victoria Wibeck är professor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings Universitet. Hon forskar om kommunikation och meningsskapande kring miljö- och klimatfrågor, bland annat hur medborgare förstår och förhåller sig till globala miljöutmaningar.

– Vi välkomnar tre nya ledamöter som kommer att komplettera rådets tvärvetenskapliga inriktning på viktiga områden för den fortsatta klimatomställningen. Samtidigt säger vi tack till tre av rådets ursprungliga ledamöter som starkt bidragit till myndighetens uppbyggnad, säger Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet.

Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. För att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen är det därför rådet självt som föreslår nya ledamöter. Regeringen fattar därefter beslut om att förordna ledamöter i rådet under en bestämd tid, normalt högst tre år.

Länkar till mer information om de nya ledamöterna:

Nyckelord

Kontakter

Om

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

08-7754170http://www.klimatpolitiskaradet.se

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Följ Klimatpolitiska rådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Klimatpolitiska rådet

Seminarium 24 maj om finanssektorns allt större roll i klimatomställningen20.5.2022 13:08:57 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet betonar i 2022 års granskning att dagens samlade politik med avseende på klimatmålen inte räcker och att omställningen måste accelerera. En av de övergripande rekommendationerna är att politiken bör skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att målen nås. Nu anordnar Klimatpolitiska rådet ett seminarium för att fördjupa diskussionen om finanssektorns växande roll i klimatomställningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum