Svenska kyrkan / Härnösands stift

Nya namn på uppdrag för Härnösands stift

Dela

Stiftsfullmäktige har utsett ledamöter till viktiga förtroendeposter för den kommande mandatperioden. Mikael Sjölund från Helgum har utsetts till ny förste vice ordförande i stiftsstyrelsen och till ny ordförande i egendomsnämnden har Hans Åsling från Trångsviken utsetts.

Utsedda ledamöter i stiftsstyrelsen 2022-2025, från vänster Sten-Ove Danielsson, Christer Gelfgren, Zenitha Nordfjell, Björn Sandahl, Birgitta Sedin, Leif Grip, Marianne Eriksson, Mikael Sjölund. Saknas på bilden gör Inga-Maj Persson och Marie Svensson samt ordförande biskop Eva Nordung Byström. Foto: Maria Eddebo Persson
Utsedda ledamöter i stiftsstyrelsen 2022-2025, från vänster Sten-Ove Danielsson, Christer Gelfgren, Zenitha Nordfjell, Björn Sandahl, Birgitta Sedin, Leif Grip, Marianne Eriksson, Mikael Sjölund. Saknas på bilden gör Inga-Maj Persson och Marie Svensson samt ordförande biskop Eva Nordung Byström. Foto: Maria Eddebo Persson

Stiftsfullmäktige är stiftsorganisationens högsta beslutande organ och består av 59 ordinarie ledamöter från olika delar av Härnösands stift. Ledamöterna valdes vid höstens kyrkoval och i december hade det nyvalda fullmäktige sitt första sammanträde. Agendan bestod av att utse ledamöter till viktiga poster för den kommande mandatperioden 2022–2025.

Till ordförande i stiftsfullmäktige omvaldes Karin Stierna (C), från Hammerdal. Som förste respektive andre vice ordförande utsågs Jan-Olof Häggström (S), från Köpmanholmen och Lena Persson (POSK), från Nälden.

Stiftsstyrelsen
Till förste vice ordförande i stiftsstyrelsen utsågs Mikael Sjölund (S), från Helgum och till andre vice ordförande utsågs Björn Sandahl (S), från Östersund. Övriga ledamöter: Zenitha Nordfjell (S), Örnsköldsvik, Inga-Maj Persson (S), Strömsund, Sten-Ove Danielsson (S), Ånge, Marianne Eriksson (C), Hammerdal, Christer Gelfgren (C), Örnsköldsvik, Leif Grip (POSK), Fränsta, Birgitta Sedin (KR), Sidensjö, Marie Svensson (VISK), Aspås.

Stiftsstyrelsen bereder ärenden till stiftsfullmäktige och ansvarar för stiftets främjande gentemot församlingarna.

Egendomsnämnden
Till ordförande i egendomsnämnden utsågs Hans Åsling (C), från Trångsviken och till vice ordförande utsågs Ann-Charlotte Visén (S), från Härnösand. Claes-Göran Bergh (S) från Ås, Lena Johansson (S), Strömsund, Marie Buh (VISK), Örnsköldsvik och Bertil Swenson (BA), Sundsvall, utsågs till ledamöter.

Egendomsnämnden förvaltar prästlönetillgångarna i stiftet, dessa finns dels i skog och mark dels i form av fonder.

Domkapitlet
Till ledamöter i domkapitlet utsågs Staffan Hillström (S), från Östersund, Patrik Andersson (C) från Östersund och Kerstin Lindh Wallin (POSK) från Kramfors. Till domareledamot utsågs Mats Törnered för ännu en mandatperiod.

Domkapitlet ansvarar för stiftets tillsyn över församlingsverksamheten och för examen av präst- och diakonkandidater.

Biskopen är självskriven ordförande i stiftsstyrelsen. Så även i domkapitlet där domprosten är självskriven som vice ordförande och där även präster och diakoner utser en ledamot och ersättare.

Stiftsfullmäktige valde även ersättare till de beslutande organen och utsåg andra förtroendeposter. Läs mer om det på Härnösands stifts hemsida.

Kontakter

Bilder

Utsedda ledamöter i stiftsstyrelsen 2022-2025, från vänster Sten-Ove Danielsson, Christer Gelfgren, Zenitha Nordfjell, Björn Sandahl, Birgitta Sedin, Leif Grip, Marianne Eriksson, Mikael Sjölund. Saknas på bilden gör Inga-Maj Persson och Marie Svensson samt ordförande biskop Eva Nordung Byström. Foto: Maria Eddebo Persson
Utsedda ledamöter i stiftsstyrelsen 2022-2025, från vänster Sten-Ove Danielsson, Christer Gelfgren, Zenitha Nordfjell, Björn Sandahl, Birgitta Sedin, Leif Grip, Marianne Eriksson, Mikael Sjölund. Saknas på bilden gör Inga-Maj Persson och Marie Svensson samt ordförande biskop Eva Nordung Byström. Foto: Maria Eddebo Persson
Ladda ned bild
Karin Stierna från Hammerdal fortsätter som ordförande i stiftsfullmäktige. Foro: Maria Eddebo Persson
Karin Stierna från Hammerdal fortsätter som ordförande i stiftsfullmäktige. Foro: Maria Eddebo Persson
Ladda ned bild
Hans Åsling från Trångsviken är ny ordförande i egendomsnämnden i Härnösands stift. Foto: Maria Eddebo Persson
Hans Åsling från Trångsviken är ny ordförande i egendomsnämnden i Härnösands stift. Foto: Maria Eddebo Persson
Ladda ned bild
Mikael Sjölund  från Helgum är ny förste vice ordförande i stiftsstyrelsen.  Foto: Maria Eddebo Persson
Mikael Sjölund från Helgum är ny förste vice ordförande i stiftsstyrelsen. Foto: Maria Eddebo Persson
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan / Härnösands stift
Svenska kyrkan / Härnösands stift
Universitetsbacken 1
871 22 Härnösand

0611-254 00https://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift

Härnösands stift är den regionala nivån av Svenska kyrkan i Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att ge stöd till de lokala enheterna, de närmare 100 församlingarna i regionen. Biskop för Härnösands stifts är Eva Nordung Byström.

Följ Svenska kyrkan / Härnösands stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan / Härnösands stift

Ny organisation för Svenska kyrkan i Medelpad3.10.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stiftsstyrelsen i Härnösands stift har beslutat att församlingarna i Medelpad ska organiseras i två nya pastorat. Avsikten är att på sikt säkra resurser för den lokala kyrkliga verksamheten. – Beslutet möjliggör att alla församlingarna, stora som små, kan finnas kvar och fortsätta vara till glädje och nytta för församlingsborna även i framtiden, säger biskop Eva Nordung-Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum