Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Nytt kollektivavtal om tjänstepension för Svenska kyrkan

Dela

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat ett nytt premiebaserat pensionsavtal för Svenska kyrkan. Det nya pensionsavtalet kommer att träda i kraft den 1 januari 2018 och gäller då för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare.

- Det är glädjande att äntligen ha tecknat ett modernt pensionsavtal för Svenska kyrkan, säger Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Det nya pensionsavtalet är helt premiebestämt, i linje med utvecklingen på övriga arbetsmarknaden. För nio av tio medarbetare innebär den nya pensionsplanen ingen egentlig skillnad mot idag, eftersom de redan nu omfattas av enbart premiebestämd pension. Det är pensionen för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (38 438 kr/månad) som förändras från förmånsbestämd till premiebestämd.

Prognoserna visar att de flesta kommer att vinna på övergången till det nya pensionsavtalet, genom den avkastning som kapitalet beräknas generera. För det fåtal som kommer att behöva en pensionsutfyllnad, har parterna kommit överens om övergångsregler. Den som är född 1959–1978, som är eller har varit anställd i Svenska kyrkan den 31 december 2017 och som vid pensioneringstillfället skulle ha haft rätt till förmånsbestämd pension enligt dagens avtal, kommer att garanteras en motsvarande pension till en nivå av 80–95 % av utfallet av nuvarande pensionsavtal, beroende på ålder.

Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare undantas från de nya reglerna och går kvar på det gamla pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan.

- Nu får arbetsgivarna kontroll på kostnaderna inom bara fem år, samtidigt som arbetstagarna får goda förutsättningar för en bra framtida pension, säger Helén Källholm. Dessutom försvinner de negativa effekter som kan uppstå när arbetstagare byter bransch och byter mellan olika pensionsplaner.

Överenskommelsen om nytt pensionsavtal tecknas mellan å ena sidan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och å andra sidan arbetstagarorganisationerna Vision, Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, Kyrkans Akademikerförbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

För mer information om det nya pensionsavtalet, se www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Kontakter

Helén KällholmVD, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Tel:08-737 72 06

Bilder

Om

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Besöksadress: Vattugatan 17
10123 Stockholm

http://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

Följ Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Nya Ducatus skildrar avtalsarbetet under 201713.3.2018 14:26:37 CETPressmeddelande

Årets första Ducatus, magasinet om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet, fokuserar på det gångna årets avtalsrörelse som avslutades 30 november 2017. – En av de frågor som arbetsgivarföreträdare inom kyrkan har angett som mest angelägen – att få enhetligare och enklare arbetstidsregler – har i och med detta fått en lösning. Det säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum