Metalliska material

Nytt projekt kan leda till minskad miljöpåverkan för mineralullsindustrin

Dela

Anodiseringsslam som sekundär råvara i mineralullsframställning (AluKrets-II) är ett nytt forskningsprojekt inom Metalliska material, som kan leda till minskad miljöpåverkan för industrin.

Det ska bli spännande att följa projektet och jag ser fram mot att jobba nära industrin, säger Sara Rosendahl, Swerim, projektledare för AluKrets-II. Foto: Swerim
Det ska bli spännande att följa projektet och jag ser fram mot att jobba nära industrin, säger Sara Rosendahl, Swerim, projektledare för AluKrets-II. Foto: Swerim

AluKrets-II, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, fokuserar på möjligheterna att nyttiggöra restprodukten anodiseringsslam från aluminiumindustrin. Detta så att deponi av restprodukten kan upphöra. Materialet är finkornigt och blött, men är förhållandevis rent och består till största delen av aluminiumhydroxid. I Sverige går i dagsläget en mindre del av slammet till framställning av vattenreningskemikalier, men den största delen deponeras.

Projektet har sin grund inom ett tidigare projekt, AluKrets, där fokus var att inventera förluster av aluminium i värdekedjan från primär framställning till och med tillverkning av produkter. AluKrets-II är tänkt som en genomförbarhetsstudie och skall utreda de tekniska möjligheterna att använda anodiseringsslam som en sekundär råvara till mineralullsindustrin.

Med denna tillämpning skulle all deponi av slammet potentiellt kunna upphöra. Materialets egenskaper ställer dock krav på förbehandling, vilket, både tekniskt och ekonomiskt, kan äventyra en realisering. Förutom användning i mineralullsindustrin ska också alternativa användningar av slammet undersökas.

Även om deponering av anodiseringsslam är ett känt problem inom aluminiumindustrin så är nyttjandet av detta inom mineralullsindustri ett nytt och outforskat användningsområde.

- Projektets mål är att ta fram information som ger svar om det är möjligt att använda anodiseringsslam som sekundär råvara för mineralull utan negativa konsekvenser. Det ska bli spännande att driva projektet och jag ser fram mot att jobba nära industrin i ett projekt som kan leda till minskad miljöpåverkan, säger Sara Rosendahl, Swerim, projektledare för AluKrets-II.

AluKrets-II genomförs i nära samarbete mellan Swerim, Hydro Extrusion Sweden, ProfilGruppen, Klarvik, Ahlins och Paroc. Projektet har en total budget på 1,96 miljoner varav 980 000 kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu runt 25 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är det sex nya forskningsprojekt har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den femtonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs mer om AluKrets-II på metalliskamaterial.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Det ska bli spännande att följa projektet och jag ser fram mot att jobba nära industrin, säger Sara Rosendahl, Swerim, projektledare för AluKrets-II. Foto: Swerim
Det ska bli spännande att följa projektet och jag ser fram mot att jobba nära industrin, säger Sara Rosendahl, Swerim, projektledare för AluKrets-II. Foto: Swerim
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material