Metalliska material

Nytt forskningsprojekt ska göra Sverige ledande inom hållbar pressgjutning

Dela
SUSCAST, ett nytt enskilt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska i detalj beskriva hur en etablering av en forsknings- och demoanläggning för hållbar pressgjutning ska gå till. Anläggningen ska göra Sverige världsledande inom hållbar och flexibel tillverkning av metallkomponenter genom pressgjutning.

En drivkraft, förutom hållbarhet, är stärkt konkurrenskraft genom ökad flexibilitet, vilket gör att produktförändringar och varianter kan implementeras snabbare och mer kostnadseffektivt i produktionen. Detta bland annat genom användning av modulära gjutverktyg där 3D-printing har blivit en intressant teknik för komplexa geometrier och optimerad alternativt ökad livslängd.

Under 2023 ska ett detaljerat underlag tas fram för beslut om etablering av en forsknings- och demoanläggning för hållbar tillverkning genom pressgjutning. Detta inkluderar en kravspecifikation för anläggningen, investeringsbudget, lokalisering, tidplan, organisation samt affärsplan. Kompletterande befintliga resurser, såväl nationellt som internationellt, skall kartläggas och samarbetsformer med dessa beskrivas.

Resultatet skall bli ett avsevärt minskat koldioxidavtryck från framtida produkter. Vidare skall funktionsintegrering i den gjutna komponentens design nyttjas för att minska antalet material i komplexa produkter samt för att underlätta demontering och därmed effektivisera återanvändning och återvinning av komponenter och material i rena materialströmmar utan blandning eller kontaminering och därmed förlorat materialvärde.

SUSCAST ska utarbeta en detaljerad verksamhetsmodell och handlingsplan för etablering av en nationell forsknings- och demoanläggning för hållbar tillverkning genom pressgjutning, med beräknad start under fjärde kvartalet 2025 eller senast första kvartalet 2026. Detta inkluderar också rekrytering av en kritisk massa av kompletterande industriintressenter till satsningen i ett tidigt skede.

I projektet deltar Volvo Cars, Husqvarna, CompTech, RISE, Jönköping University och Chalmers.

SUSCAST har en total budget på 2,4 miljoner kronor, varav 780 000 kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material finns insatsformen "Enskilda projekt". Den används för att fylla behov som delas av en stor del av innovationsområdets aktörer, men som inte är lämpligt att fylla genom en utlysning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av VinnovasEnergimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.  

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Blicken mot framtiden på Metalliska materials programkonferens21.3.2023 08:36:43 CET | Pressmeddelande

Den 15–16 mars 2023 samlades nära 200 personer för att delta i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials årliga programkonferens på Skogshem & Wijk på Lidingö i Stockholm. Denna gång var det tioårsjubileum för den sedvanligt mycket välbesökta konferensen. Under dessa tio år har programkonferensens placerat sig som Sveriges främsta mötesplats för metallforskning, med deltagare från såväl industri och akademi som forskningsinstitut och myndigheter.

Nytt projekt introducerar additiv tillverkning inom jordbrukssektorn22.11.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

AMjord, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, syftar till att öppna en stor och viktig bransch för metallisk additiv tillverkning, nämligen jordbrukssektorn. Då mer specifikt den utrustning som används för jordberedning, som behöver nyttja de mest nötningsbeständiga metaller som finns att tillgå, eftersom verktygsnötningen försvårar ett effektivt och hållbart jordbruk.