Metalliska material

Nytt projekt ska stärka stålindustrins omställning

Dela
Målet med OXELHY, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, är att visa på styrkor och möjligheter med att använda elektrisk värmning eller väteförbränning jämfört med konventionella metoder vid återvärmning av stål. Detta för att främja en mer resurseffektiv och koldioxidneutral ståltillverkning.
Andrea Olivas, forskare på Swerim samt projektledare för OXELHY. Foto: Swerim
Andrea Olivas, forskare på Swerim samt projektledare för OXELHY. Foto: Swerim

Stålindustrin och slutanvändare ersätter idag i allt större utsträckning konventionella fossilbränslebaserade värmningsprocesser med mer miljövänliga och energieffektiva alternativ så som elektrisk värmning eller väteförbränning. Trots detta, är kunskapen om hur dessa alternativa metoder påverkar oxideringen av och slutegenskaperna hos materialen, samt om hur metoderna kan optimeras i produktion, mycket begränsad.

OXELHY:s mål kommer uppnås genom utredning av hur ytoxideringen hos stål påverkas av de processvillkor som råder under vätegasförbränning, och flexibiliteten och mångsidigheten hos elektriskvärmning under kontrollerad atmosfär. Projektplanen innefattar labb- och pilottester med olika värmningsmetoder och atmosfärer som korreleras med detaljerad analys av de bildade ytoxiderna, i kombination med termodynamisk modellering av oxideringsprocessen. Vidare kommer resultaten jämföras med industriella referensprocesser.

OXELHY syftar till att främja och stärka svensk stålindustris förmåga att nå, och vara en del av, omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle. Detta genom att möta utmaningar inom tillämpningsområdet elvärme och vätgasförbränning som alternativa uppvärmningsmetoder för värmeprocesser inom stålproduktion. Vi förväntar oss även att kunskapen från OXELHY kommer kunna överföras till de flesta andra led i värdekedjan för att visa stålproducenter och slutanvändare, potentialen med elvärme och vätgasförbränning, säger Andrea Olivas, forskare på Swerim samt projektledare för OXELHY.

OXELHY har en total budget på 4 miljoner kronor, varav 1,9 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu nära 26 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är i år fem nya forskningsprojekt som har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andrea Olivas, forskare på Swerim samt projektledare för OXELHY. Foto: Swerim
Andrea Olivas, forskare på Swerim samt projektledare för OXELHY. Foto: Swerim
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av VinnovasEnergimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.  

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Blicken mot framtiden på Metalliska materials programkonferens21.3.2023 08:36:43 CET | Pressmeddelande

Den 15–16 mars 2023 samlades nära 200 personer för att delta i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials årliga programkonferens på Skogshem & Wijk på Lidingö i Stockholm. Denna gång var det tioårsjubileum för den sedvanligt mycket välbesökta konferensen. Under dessa tio år har programkonferensens placerat sig som Sveriges främsta mötesplats för metallforskning, med deltagare från såväl industri och akademi som forskningsinstitut och myndigheter.

Nytt projekt introducerar additiv tillverkning inom jordbrukssektorn22.11.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

AMjord, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, syftar till att öppna en stor och viktig bransch för metallisk additiv tillverkning, nämligen jordbrukssektorn. Då mer specifikt den utrustning som används för jordberedning, som behöver nyttja de mest nötningsbeständiga metaller som finns att tillgå, eftersom verktygsnötningen försvårar ett effektivt och hållbart jordbruk.