Lantbrukarnas Riksförbund

Nytt skogspolitiskt program: Vi kan plantera 240 träd per person i Sverige – om vi får förutsättningarna

Dela

I dag, lördagen den 21 maj, lanseras det nya skogspolitiska programmet som beskriver familjeskogsbrukets bidrag till samhället. Exempelvis kan 240 nya träd per invånare i Sverige planteras de kommande tio åren om de politiska förutsättningarna finns för ett aktivt skogsbruk. Det tillsammans med många andra nyckeltal slås fast i en nytt skogspolitiskt program från skogsägarrörelsen.

Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna, presenterar ett skogspolitiskt program under landsbygdsriksdagen.
Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna, presenterar ett skogspolitiskt program under landsbygdsriksdagen.

- I en allt mer polariserad skogsdebatt vill vi bidra med att på ett faktabaserat sätt beskriva de olika samhällsnyttor som över 300 000 skogsägare bidrar med i vårt land. Det handlar om att hålla vägnätet öppet på landsbygden, om landsbygdens ekonomiska ryggrad men även hur vi kan bidra till att minska klimatpåverkan från andra branscher i Sverige samtidigt som vi värnar den biologisk mångfalden. Rapporten visar att skogsägare runt om i vårt land har all anledning att känna sig stolta idag men också att vi kan öka vårt bidrag i framtiden, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

Det skogspolitiska programmet ”Familjeskogsbrukets vision för framtidens skogar” presenteras under Landsbygdsriksdagen i Jönköping och är framtaget gemensamt av LRF Skogsägarna, Norra skog, Mellanskog och Södra som tillsammans samlar ungefär 150 000 skogsägande medlemmar.

- Vi vill genom programmet tydliggöra att de beslut som framtida regering fattar de kommande fyra åren kommer att påverka våra skogar i minst hundra år framöver. Långsiktiga förutsättningar är A och O för att svenska skogsägare ska kunna bidra till samhället även i framtiden, säger Paul Christensson.

Exempel på vad familjeskogsbruket kan bidra med 10 år framöver med rätt förutsättningar:

• Familjeskogsbruket vill bidra med att binda in 220 miljoner ton koldioxid tills 2032. Det innebär att vi lagrar mer koldioxid än vad alla transporter i Sverige beräknas släppa ut under tidsperioden.

• Samtidigt kan produkter från familjeskogsbrukets skogar ersätta fossila varor och fossila bränslen motsvarande 252 miljoner ton koldioxid till 2032. Bara de sågade trävarorna skulle kunna användas för att bygga över 550 000 trähus med åtta våningar och därmed minska utsläppen från byggindustrin.

• Familjeskogsbruket vill bidra med att plantera 2,4 miljarder nya träd till 2032 för att säkerställa framtidens skogar. Det innebär över 200 träd per person i Sverige.

• Familjeskogbruket vill bidra genom att lämna drygt 100 000 hektar skogsmark genom generell hänsyn vid avverkning, vilket motsvarar 200 000 fotbollsplaner.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna, presenterar ett skogspolitiskt program under landsbygdsriksdagen.
Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna, presenterar ett skogspolitiskt program under landsbygdsriksdagen.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

I morgon blir det hårdare tag mot djurrättsaktivism: Det ger framtidshopp30.6.2022 13:10:34 CEST | Pressmeddelande

Fredagen en 1 juli träder en mängd nya lagar i kraft, däribland skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism. En förändring LRF har arbetat för under många år. ”Den nya lagen ger oss framtidshopp och ett visst lugn så att vi kan fortsätta att producera hållbar mat och därmed trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige”, säger LRFs vice förbundsordförande Åsa Odell.

Krisstöd och biodrivmedelssatsning välkomnas av LRF21.6.2022 15:27:14 CEST | Pressmeddelande

I dag klubbade en enig riksdag igenom extrastödet på cirka 1,6 miljarder till animaliesektorn och växthusföretagarna. I morgon förväntas riksdagen ta beslut om de kompletterande delarna av stödpaketet. Om även onsdagens beslut klubbas igenom blir det totala stödpaketet 3,1 miljarder till det svenska lantbruket. "Det är viktiga beslut för att Sverige även i framtiden ska kunna producera hållbara livsmedel", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum