Konkurrensverket

Offentliga upphandlingar en mångmiljardaffär

Dela

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2016 till 683 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Två tydliga trender är att såväl antalet anbud per upphandling som andelen överprövningar minskar.

Rapporten Statistik om offentlig upphandling, som årligen tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, visar hur offentlig upphandling utvecklas i Sverige. De upphandlingspliktiga inköpen beräknas 2016 ha uppgått till cirka 683 miljarder kronor. Det motsvarar 17,5 procent av BNP. Kommunerna stod 2017 för 7 av 10 upphandlingar och 4 av 10 upphandlingar gällde anläggningsarbete.

– Den offentliga affären är en stor och viktig marknad för många företag och organisationer. Leveransen handlar om mesta möjliga nytta för invånarna. Det är deras skattepengar som upphandlande myndigheter använder, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Varje år annonseras cirka 18 500 offentliga upphandlingar i Sverige. En tydlig trend är att antalet anbud per upphandling minskar, och var 2017 i genomsnitt 4,1 anbud per upphandling. I nästan var femte upphandling finns det bara en anbudsgivare.

– Det är en oroväckande trend. Med fler leverantörer som deltar i upphandlingen och lägger anbud så stärks konkurrensen. Det leder till bättre hushållning med våra gemensamma resurser, säger Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket.

– Jag vill se fler anbud vid upphandlingar, därför kommer jag att ta initiativ för att undersöka varför antalet anbud i upphandlingar sjunker, fortsätter han.

En leverantör som anser att en myndighet har brutit mot en upphandlingslag på ett sådant sätt att leverantören lidit skada kan ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten. Andelen överprövade upphandlingar minskade från 7,8 procent år 2016 till 6,5 procent år 2017. Det är en kraftig minskning jämfört med året innan.

– Det är en positiv trend att andelen överprövningar minskar. Det är en indikation på ökad mognad. En delförklaring kan vara att det sker allt mer dialog med marknaderna som ger bättre förarbeten, säger Inger Ek.

Mer siffror om offentlig upphandling:

  • Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen beräknas till cirka 683 miljarder kronor (2016).
  • Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med färre än 50 anställda.
  • 75 procent av alla anbudsgivare är mindre företag.
  • Cirka 4 000 organisationer omfattas av upphandlingslagarna.
  • 11 procent av alla upphandlingar avbryts.
  • Cirka 46 procent av alla anbud kontrakteras.

För ytterligare information: 
Andreas Larsson, analytiker, Upphandlingsmyndigheten, tfn 08-586 217 93
Lars Pyk, pressansvarig, Upphandlingsmyndigheten, tfn 076-502 17 65
Karin Morild, råd, Konkurrensverket, tfn 08-700 16 20
Jimmy Dominius, pressekreterare, Konkurrensverket, tfn 076-542 15 80

Kontakter

Länkar

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Nynäshamn har gjort otillåten direktupphandling av byggentreprenad23.6.2020 16:02:43 CESTPressmeddelande

När Nynäshamns kommun lät bygga om en fastighet till gruppbostad var det fråga om en byggentreprenad som skulle ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Att avtalet ingicks utan föregående annonsering innebar att kommunen gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kommunala bolag skyldiga att följa transparenslagen11.6.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

De kommunala bolagen Stockholm Avfall AB och Stockholm Vatten AB kommer från och med räkenskapsåret 2020 upprätta en öppen respektive separat redovisning av sin verksamhet. Det är resultatet av en utredning som Konkurrensverket har genomfört och som visar att bolagen är skyldiga att följa transparenslagen. Syftet är bland annat att det ska vara enklare att kontrollera att bolagen följer EU:s statsstödsregler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum