Mobility Sweden

Oförändrade personbilsregistreringar i april, nedgång med 19% hittills i år

Dela
- Under april i år registrerades 21 942 nya personbilar, vilket är en marginell ökning med 0,3 procent och 71 fler jämfört med i fjol. Det är första gången sedan juni 2021 som registreringarna inte minskar, men en bidragande förklaring är att marknaden bromsade in i april förra året efter mars månads rekordregistreringar inför Bonus-malus systemets förändringar den 1 april.

Årets fyra första månader uppvisar en total minskning med nära 19 procent, jämfört med samma period förra året. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Den utdragna komponentbristen är ett eskalerande problem för fordonsindustrin till följd av kriget i Ukraina och Kinas lockdowns - som nu resulterar i ännu längre leveranstider och höjda kostnader, säger Sofia Linder, chefekonom för Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Kriget i Ukraina och covidutbrott i Kina påverkar både industrin och marknaden 

- Det fortsatt osäkra världsläget med Rysslands krig i Ukraina och nya nedstängningar i Kina har ytterligare förvärrat en redan skriande komponentbrist och problem med leveranser inom fordonsindustrin. Ett stort antal fabriker i Ryssland och Ukraina har stoppat produktionen samtidigt som den reducerats i övriga Europa eller pausas helt när vissa komponenter saknas. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsekvenser på den svenska fordonsmarknaden. Positivt är emellertid att efterfrågan är fortsatt stark och orderböckerna välfyllda, men det redan pressade utbudet utgör en betydande flaskhals och ger långa leveranstider. Det medförde att vi i början av april försiktigt reviderade ned vår prognos för innevarande år till 310 000 nya personbilar och 40 000 lätta lastbilar. Osäkerheten är fortsatt hög och vi kommer löpande att se över prognosen, säger Sofia Linder.

48 procent av personbilarna var laddbara och var fjärde en elbil

- Andelen laddbara bilar uppgick till ca 48 procent i april, där elbilar stod för knappt 25 procent av de totala registreringarna. Elbilarna fortsätter uppvisa en god volym med 5 421 registreringar. Jämfört med april förra året är ökningen med 11 procent blygsam i förhållande till de senaste månadernas höga ökningstal, vilket bland annat förklaras av att elbilarna i fjol fick en skjuts av bonushöjningen den 1 april. Under perioden januari-april uppgår andelen laddbara bilar till drygt 52 procent av årets registreringar, jämfört med 37 procent i fjol. De senaste månadernas kraftiga ökning av laddbara fordon har primärt skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i olika prissegment. De förändrade förmånsreglerna har medfört en dämpning av laddbara bilar hos företagskunderna, säger Sofia Linder. 

- Höjda komponent- och fraktkostnader samt växelkurseffekter på våra fordon föranleder att regeringen bör justera det planerade bonustaket från 700 000 till 800 000 kronor, fortsätter Sofia Linder.   

Kraftig ökning för lätta lastbilar – dock krävs förändringar i Bonus-malus systemet

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar uppgick till 2 954 i april, vilket motsvarar en ökning med 55 procent jämfört samma månad i fjol. Den kraftiga ökningen förklaras till stor del av att luften gick ur marknaden för lätta lastbilar april 2021 efter de rekordhöga registreringarna i mars inför att malusen skulle höjas. Årets fyra första månader visar dock på en sammantagen minskning med ca 29 procent jämfört med samma period förra året. Den höga malusen för lätta lastbilar gör att många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader istället för det normala 36 månader, vilket delvis förklarar årets minskning. Dock finns det ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken och orderböckerna är fyllda. Samtidigt har bristen på halvledare och andra komponenter som påverkar produktionen och leveranserna inte kunnat möta efterfrågan sedan halvårsskiftet i fjol, säger Sofia Linder.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till drygt 7 procent under april månad, 219 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 1 091 jämfört med 685 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Här är möjligheten att kunna köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon viktig för att stödja segmentets omställning. De beslutade skärpningarna av malusen 1 juni kommer återigen att slå särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som man gör inom EU när det gäller de bindande utsläppskraven för koldioxid. Man bör inte heller införa det planerade pristaket för bonusen för lätta lastbilar då det rör sig om ett yrkesredskap med ett högre inköpspris, fortsätter Sofia Linder.

Fortsatt nedgång för tunga lastbilar och minskade bussregistreringar 

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 478 fordon i april, en minskning med ca 9 procent. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 1 614, vilket är en minskning med 15 procent. Även på denna marknad är det effekterna av kriget i Ukraina och produktionsstörningar som har en dämpande effekt, säger Sofia Linder. 

- Nyregistreringarna av bussar minskade i april med 30 procent jämfört med samma månad i fjol och 70 bussar registrerades. Under perioden januari-april registrerades 181 bussar, vilket är en minskning med ca 31 procent. En stor del av bussmarknaden styrs av regionernas upphandling, vilket ger en stor ryckighet beroende på när i tid dessa är planerade. Under april registrerades fyra elbussar vilket motsvarade knappt 6 procent av registreringarna. Hittills i år uppgår andelen elbussar till drygt 24 procent jämfört med ca 26 procent januari-april 2021, avslutar Sofia Linder. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i april 2022, jämfört med april i fjol 

För att se det här innehållet från www.bilsweden.se måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Från och med januariregistreringarna 2022 har vi ersatt majoriteten av de tidigare filerna med en excelfil. Den innehåller även de diagram som presenterades i pdf-filen "PressRel med fler tabeller och diagram". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för april omfattar registreringar från 1 till och med 29 april. Antalet registreringsdagar är en dag mindre än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar april 2022”. 

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i länken nedan.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Sofia Linder, chefekonom Mobility Sweden, tfn 070-425 37 41 eller mail: sofia.linder@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

    • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.

    • Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Ny fordonskampanj - Omställningen är på väg8.2.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Idag lanserar Mobility Sweden, Transportföretagen och MRF (Motorbranschens Riksförbund) kampanjen ”Omställningen är på väg”. Över tid har motorfordonen utvecklats och anpassats efter hur samhället förändrats. På så sätt har de under lång tid haft en självklar plats i Sverige och i människors vardag. Just nu är fordonsindustrin inne i en grön omställning och jobbar för att minska sitt avtryck på klimatet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum