Fackförbundet ST

OFR/S, P, O överlämnar yrkanden inför avtalsrörelsen: Konkurrenskraftiga löner och trygga anställningar i fokus

Dela

Samverkansorganet OFR/S, P, O överlämnar idag sina yrkanden till arbetsgivarsidan inför avtalsförhandlingarna inom statlig sektor. Lön, anställningstrygghet och arbetsmiljö är viktiga frågor i en avtalsrörelse som kommer påverkas av såväl coronapandemin, som hur den politiskt svåra LAS-frågan hanteras.

     - Staten måste kunna säkerställa sin kompetensförsörjning, och därför måste lönerna i sektorn vara konkurrenskraftiga, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef för OFR/S, P, O.

Utgångspunkten för OFR/S, P, O är att förhandlingarna ska ge en löneökning för medlemmarna som återspeglar utvecklingen i den privata sektorn, och detta kommer också påverka hur långt avtal parterna kan komma att förhandla om.

En annan återkommande fråga från tidigare förhandlingar är den om arbetstider, där arbetsgivarsidan driver på för att verksamhetens behov ska vara avgörande. OFR/S,P,O kommer yrka på motsatt utveckling.

     - Arbetstiden bör i så stor utsträckning som möjligt individanpassas. Våra medlemmar gagnas inte av att enbart verksamheten ska styra över hur jobbet schemaläggs. Vi behöver ha en ökad flexibilitet, särskilt för yrkeskategorier som behöver återhämtning, säger Åsa Erba- Stenhammar.

OFR/S,P,O kommer också driva frågan om att blivande föräldrar, inte enbart den havande, ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på barnmorskemottagning.

Under Coronapandemin har många yrkesgrupper övergått till att arbeta på distans vilket aktualiserat frågan om regelverket kring distansarbete. I årets avtalsrörelse kommer OFR/S,P,O yrka på en partsgemensam översyn av dessa regler.

      - Överhuvudtaget har pandemins konsekvenser för arbetsmiljön förstärkt behovet av ett större individuellt inflytande på hur jobbet ska utföras och hur vi hanterar hälso-och friskvårdsfrågor, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Årets avtalsrörelse inleds samtidigt som LAS-förhandlingarna i den privata sektorn avslutas. Tanken är att LAS-frågan därmed inte ska påverka själva avtalsförhandlingarna, men LAS kommer kasta långa skuggor över höstens avtalsrörelse.

     - Vi kommer inte ifrån den frågan, även om själva LAS inte är uppe till förhandling nu. Men vi behöver värna anställningstryggheten på andra sätt. Under de senaste åren har företeelser som omlokalisering och säkerhetsklassning urholkat den statliga anställningstryggheten, säger Åsa Erba-Stenhammar.

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV).

Nyckelord

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

STs remissvar om LAS-utredningen: Värst för statsanställda22.10.2020 09:22:04 CESTPressmeddelande

LAS-utredningens förslag till en ny arbetsrätt urholkar anställningstryggheten mer för statligt anställda än för privatanställda. Att genomföra förslagen skulle försvåra att upprätthålla en professionell statstjänstmannakår präglad av objektivitet, saklighet och integritet. Det skriver Fackförbundet ST i sitt remissvar till regeringen angående utredningen ”En moderniserad arbetsrätt”.

Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?20.10.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Under pandemin har en majoritet av Fackförbundet STs medlemmar jobbat på distans en stor del av tiden. Fler än åtta av tio upplever att det har fungerat bra och inneburit att stressen har minskat, och arbetet har blivit mer effektivt. Hela 73 procent vill fortsätta att jobba mer på distans än förut, även när pandemin är över. Det visar en undersökning som ST låtit göra, där mer än 13 000 medlemmar har svarat.

LAS – Staten är inget familjeföretag1.10.2020 11:56:04 CESTPressmeddelande

Fackförbundet ST beklagar att förhandlingarna om arbetsrätten i den privata sektorn inte ledde till ett nytt huvudavtal, och ser gärna att förhandlingarna återupptas om parterna bedömer att det kan leda till en uppgörelse. Om frågan om en ny lagstiftning för anställningsskyddet ändå hamnar hos de politiska beslutsfattarna kräver ST att man tar hänsyn till att de olika sektorerna på arbetsmarknaden har olika behov. Staten är inte som ett familjeföretag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum