Region Uppsala

Ökad spridning av mer smittsam coronavariant bland studenter i Uppsala oroar

Dela

Region Uppsala går nu ut och varnar för en mer smittsam variant av coronaviruset som sprids bland studenter i Uppsala, bland annat i studentboendena i Flogsta och på Kantorn.

För två veckor sedan dök de första fallen upp bland studenter i Uppsala av en muterad variant av coronaviruset. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått med provtagning och smittspårning. Proven är ännu inte färdiganalyserade, men det står klart att det finns minst 18 bekräftade fall av det som troligen är den sydafrikanska varianten bland studenter i Uppsala.

- Vi tror att det här kan vara toppen på ett isberg, och vi ser mycket allvarligt på det. Om vi inte får stopp på det här utbrottet riskerar vi att få en dramatisk ökning av antalet covid-19-fall i Uppsala. Vi ser även en omfattande smittspridning i övriga yrkesverksamma åldrar i hela länet och det är ytterst viktigt att man fortsatt håller fast vid rådande riktlinjer och råd, det gäller alla verksamheter och individer i hela samhället, säger smittskyddsläkare Johan Nöjd.

De studenter som testas positivt blir kontaktade av en läkare och får instruktioner o att sätta sig själva i isolering. Personer som har varit i deras närhet blir också ombedda att hålla sig hemma, även om de inte själva har symtom.

Men utbrottet är fortfarande inte under kontroll, säger Mats Martinell, medicinskt ledningsansvarig vid provtagningsenheten.

- Man kan vara smittsam upp till två dygn innan man får symtom och det gör att man hinner smitta många utan att själv veta om det. Vi tror att vi kan ha att göra med superspridarmiljöer, där personer har deltagit i flera fester och sociala sammanhang i en fas då de varit smittsamma. Därför har vi inte full koll på alla som kan ha utsatts för smitta, säger Mats Martinell.

Under förra veckan togs över 12 000 PCR-prov för covid-19, det högsta antalet sedan pandemin startade. Den här veckan ska provtagningsstationerna i Kungsgärdet och Stenhagen förstärkas ytterligare, så att fler studenter ska kunna provtas.

- Men det allra viktigaste är att nå ut med informationen. Vi har ett enkelt budskap till alla studenter i Uppsala: var rädd om dig själv, din familj och dina vänner. Åk inte hem och hälsa på dina föräldrar den närmsta tiden. Gå absolut inte på fest. Nu gäller bara en sak: håll dig hemma och håll dig borta från folk, även om du själv känner dig frisk. Misstänker du att du kan ha utsatts för smitta – isolera dig själv, säger Mats Martinell och tillägger:

- Självklart ska alla vara försiktiga, vare sig man studerar eller inte. Vi ser just nu en ökning av antalet fall i gruppen unga vuxna. Viruset tar ingen hänsyn till vilken sysselsättning man har, så nu gäller det att länsinvånarna är på tårna.

Region Uppsala kommer att kontakta länsstyrelsen med önskemål om att de ska intensifiera tillsynen i de drabbade områdena för att säkerställa att restauranger, butiker och andra inrättningar följer reglerna om begränsningar i antalet besökare.

Smittskyddsläkaren har ett nära samarbete med Uppsala universitet, som stödjer arbetet med kommunikationsinsatser riktade mot studenter och medarbetare, bland annat görs en kampanj i sociala medier.

- Detta allvarliga smittläge med flera varianter av coronaviruset i omlopp bland studenter kräver att vi verkligen hjälps åt nu. Vi uppmanar alla att begränsa kontakterna till ett minimum såväl i studier och arbete som på fritiden, säger rektor Anders Hagfeldt, vid Uppsala universitet.

Nyckelord

Kontakter

Kontakt gällande smittspårning i studentmiljö:
Mats Martinell, medicinskt ledningsansvarig provtagningsenheten Nära vård och hälsa, tel 072-205 17 96
Fredrik Blomqvist, säkerhetschef och coronasamordnare, fredrik.blomqvist@uadm.uu.se
070-425 01 18

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november28.11.2022 15:52:55 CET | Nyheter

Utredning av ny sjukhusbyggnad på annan plats överlåts till regionstyrelsen Vid sjukhusstyrelsens sammanträde presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset. Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario, som innebär att centralblocket renoveras och anpassas, men att det också skapas nybyggnader för vissa verksamheter, ett projekt som förväntas ta flera decennier. Som ett alternativ presenteras också ett förslag om att bygga ytterligare ett sjukhus. Sjukhusstyrelsen ansåg att frågan om ny sjukhusbyggnad behöver utredas vidare, där man tar hänsyn till fler perspektiv, bland annat behovet av högspecialiserad sjukvård och det pågående omställningsarbetet för framtidens hälso- och sjukvård. Det behövs också samråd med fler förvaltningar inom Region Uppsala och med länets kommuner. Sjukhusstyrelsen beslutade att överlåta ärendet till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Oförändrad prognos för Akademiska efter oktober Akademiska sjukhusets årsprognos är o

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november24.11.2022 16:47:58 CET | Nyheter

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022. Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Intäkterna för trafik, riks- och regionvård och tandvård är lägre än budgeterat, vilket hänger samman med effekter av pandemin och svårigheter med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Reviderad regionplan och budget 2023-2025 fastställd Den reviderade regionplanen och budgeten för 2023-2025 fastställdes av regionfullmäktige. Budgeten har tidigare fastställts vid fullmäktiges sammanträde i juni, men eftersom det har hållits val ska den faställas på nytt. Några revideringar i budgeten har gjorts sedan junisammanträdet. Bland annat har de beräknade skatteintäkterna och pensionskostnaderna justerats. En anslagsram på 37 miljone

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 202222.11.2022 14:19:15 CET | Pressmeddelande

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige. Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacce

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november21.11.2022 16:27:03 CET | Nyheter

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter: Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor. Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor. Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum