Region Uppsala

Ökad spridning av mer smittsam coronavariant bland studenter i Uppsala oroar

Dela
Region Uppsala går nu ut och varnar för en mer smittsam variant av coronaviruset som sprids bland studenter i Uppsala, bland annat i studentboendena i Flogsta och på Kantorn.

För två veckor sedan dök de första fallen upp bland studenter i Uppsala av en muterad variant av coronaviruset. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått med provtagning och smittspårning. Proven är ännu inte färdiganalyserade, men det står klart att det finns minst 18 bekräftade fall av det som troligen är den sydafrikanska varianten bland studenter i Uppsala.

- Vi tror att det här kan vara toppen på ett isberg, och vi ser mycket allvarligt på det. Om vi inte får stopp på det här utbrottet riskerar vi att få en dramatisk ökning av antalet covid-19-fall i Uppsala. Vi ser även en omfattande smittspridning i övriga yrkesverksamma åldrar i hela länet och det är ytterst viktigt att man fortsatt håller fast vid rådande riktlinjer och råd, det gäller alla verksamheter och individer i hela samhället, säger smittskyddsläkare Johan Nöjd.

De studenter som testas positivt blir kontaktade av en läkare och får instruktioner o att sätta sig själva i isolering. Personer som har varit i deras närhet blir också ombedda att hålla sig hemma, även om de inte själva har symtom.

Men utbrottet är fortfarande inte under kontroll, säger Mats Martinell, medicinskt ledningsansvarig vid provtagningsenheten.

- Man kan vara smittsam upp till två dygn innan man får symtom och det gör att man hinner smitta många utan att själv veta om det. Vi tror att vi kan ha att göra med superspridarmiljöer, där personer har deltagit i flera fester och sociala sammanhang i en fas då de varit smittsamma. Därför har vi inte full koll på alla som kan ha utsatts för smitta, säger Mats Martinell.

Under förra veckan togs över 12 000 PCR-prov för covid-19, det högsta antalet sedan pandemin startade. Den här veckan ska provtagningsstationerna i Kungsgärdet och Stenhagen förstärkas ytterligare, så att fler studenter ska kunna provtas.

- Men det allra viktigaste är att nå ut med informationen. Vi har ett enkelt budskap till alla studenter i Uppsala: var rädd om dig själv, din familj och dina vänner. Åk inte hem och hälsa på dina föräldrar den närmsta tiden. Gå absolut inte på fest. Nu gäller bara en sak: håll dig hemma och håll dig borta från folk, även om du själv känner dig frisk. Misstänker du att du kan ha utsatts för smitta – isolera dig själv, säger Mats Martinell och tillägger:

- Självklart ska alla vara försiktiga, vare sig man studerar eller inte. Vi ser just nu en ökning av antalet fall i gruppen unga vuxna. Viruset tar ingen hänsyn till vilken sysselsättning man har, så nu gäller det att länsinvånarna är på tårna.

Region Uppsala kommer att kontakta länsstyrelsen med önskemål om att de ska intensifiera tillsynen i de drabbade områdena för att säkerställa att restauranger, butiker och andra inrättningar följer reglerna om begränsningar i antalet besökare.

Smittskyddsläkaren har ett nära samarbete med Uppsala universitet, som stödjer arbetet med kommunikationsinsatser riktade mot studenter och medarbetare, bland annat görs en kampanj i sociala medier.

- Detta allvarliga smittläge med flera varianter av coronaviruset i omlopp bland studenter kräver att vi verkligen hjälps åt nu. Vi uppmanar alla att begränsa kontakterna till ett minimum såväl i studier och arbete som på fritiden, säger rektor Anders Hagfeldt, vid Uppsala universitet.

Nyckelord

Kontakter

Kontakt gällande smittspårning i studentmiljö:
Mats Martinell, medicinskt ledningsansvarig provtagningsenheten Nära vård och hälsa, tel 072-205 17 96
Fredrik Blomqvist, säkerhetschef och coronasamordnare, fredrik.blomqvist@uadm.uu.se
070-425 01 18

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 21 mars 202321.3.2023 11:46:39 CET | Pressmeddelande

Programarbete för en ny större vårdcentral i Stenhagen Stenhagens vårdcentral var fram till 2022 en filial till Flogsta vårdcentral, och har idag ett högt besökstryck sedan Flogsta vårdcentral år 2018 evakuerades på grund av problem med inomhusmiljön. Behovet av en större vårdcentral i Stenhagen förväntas dessutom växa ytterligare. Det är bakgrunden när fastighets- och servicenämnden nu går vidare med planer för en ny vårdcentral i Stenhagen (inom nuvarande lokaler finns det, enligt handlingarna, ingen möjlighet till en utökning). Vid sitt möte beslutade nämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att förvärva mark i Stenhagen och därefter antingen genomföra en hyresvärdsupphandling, eller bygga i egen regi om regionfullmäktige anslår pengar i regionplan och budget. Dessa pengar saknas idag. Om det blir alternativet hyresvärdsupphandling är planen att handla upp en leverantör som kan uppföra en vårdcentral som Region Uppsala därefter kan hyra under en län

Förtroendet för hälso- och sjukvården minskar28.2.2023 10:00:32 CET | Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i Sverige mellan 2019 och 2021 (under pandemin). Nya siffror från SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer visar nu att förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat, både i länet och i riket. 65 procent av befolkningen i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Motsvarande andel år 2021 var 72 procent. Dock är förtroendet för hälso- och sjukvården högre i Uppsala län än genomsnittet för riket (62 procent).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum