Skolverket

Ökat intresse för statsbidrag till lärlingsutbildning

Dela

144 kommuner och fristående skolor har ansökt om statsbidrag för över 13 300 elever i gymnasial lärlingsutbildning. Ansökningarna uppgår till 277 miljoner kronor och Skolverket har totalt 191 miljoner kronor att fördela i vår. Kommuner och fristående skolor kommer därmed inte få så mycket bidrag som de sökt.

- Söktrycket ökar samtidigt som vi i år har mindre pengar att fördela jämfört med tidigare år. Det här innebär att kommuner och fristående skolor kan behöva skjuta till egna pengar för att säkra att deras elever får den utbildning de har rätt till, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Se bifogad bilaga med lista över hur mycket statsbidrag kommuner och fristående skolor tilldelats.

Statsbidraget har fördelats till alla som sökt

Skolverket har beviljat statsbidrag till alla kommuner och fristående skolor som har sökt. De har beviljats cirka 69 procent av det belopp de sökt. Det är regeringen som bestämmer hur mycket statsbidrag Skolverket har rätt att betala ut för lärlingsutbildning. I april beslutade regeringen att minska årets statsbidrag från 482 miljoner till 382 miljoner kronor. Skolverket betalar ut 191 miljoner nu i vår och lika mycket i höst.

Största delen av bidraget går till arbetsgivare

Statsbidraget består till största del av ersättning till de arbetsgivare som tar emot en lärlingselev på en arbetsplats. Enligt de regler som regeringen beslutat om kan en arbetsgivare få högst 16 250 kronor per elev och termin för en elev som genomför minst hälften av sin utbildning på en arbetsplats. För vårterminen 2019 beviljas en arbetsgivare 11 176 kronor per elev och termin. Totalt har skolorna sökt statsbidrag för 13 337 elever som deltar i lärlingsutbildning under vårterminen 2019. Det är en ökning med 436 elever jämfört med höstterminen 2018.

Statsbidraget syftar till att utveckla lärlingsutbildningen

Syftet med statsbidraget är att underlätta för kommuner och fristående skolor att bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna.

Kontaktuppgifter

Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, 08-527 335 05

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Elever nöjda med spetsutbildning29.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Eleverna som går spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan är mycket nöjda med sin utbildning. Även de skolor som bedriver utbildningarna är nöjda. Samtidigt kostar spetsutbildningen mer än annan utbildning och den är i praktiken inte tillgänglig för elever i hela landet. Ett problem som skolorna lyfter fram är att spetsutbildningen fortfarande är en försöksverksamhet. Det visar Skolverkets utvärdering.

Många lärare trivs i skolan – samtidigt förekommer hot och våld25.4.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Nio av tio lärare upplever att de bemöts med respekt och att de trivs i skolan. Mer än nio av tio högstadielärare anser att stämningen är trevlig på de flesta eller alla lektioner. Nästan lika stor andel lärare anser att det överlag råder studiero. Nio av tio elever trivs i skolan men har en något mindre positiv bild av studieron. Drygt sex av tio elever upplever att de har arbetsro på de flesta eller alla lektioner. Det visar Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018”.

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum