Skolverket

Ökat intresse för statsbidrag till lärlingsutbildning

Dela

144 kommuner och fristående skolor har ansökt om statsbidrag för över 13 300 elever i gymnasial lärlingsutbildning. Ansökningarna uppgår till 277 miljoner kronor och Skolverket har totalt 191 miljoner kronor att fördela i vår. Kommuner och fristående skolor kommer därmed inte få så mycket bidrag som de sökt.

- Söktrycket ökar samtidigt som vi i år har mindre pengar att fördela jämfört med tidigare år. Det här innebär att kommuner och fristående skolor kan behöva skjuta till egna pengar för att säkra att deras elever får den utbildning de har rätt till, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Se bifogad bilaga med lista över hur mycket statsbidrag kommuner och fristående skolor tilldelats.

Statsbidraget har fördelats till alla som sökt

Skolverket har beviljat statsbidrag till alla kommuner och fristående skolor som har sökt. De har beviljats cirka 69 procent av det belopp de sökt. Det är regeringen som bestämmer hur mycket statsbidrag Skolverket har rätt att betala ut för lärlingsutbildning. I april beslutade regeringen att minska årets statsbidrag från 482 miljoner till 382 miljoner kronor. Skolverket betalar ut 191 miljoner nu i vår och lika mycket i höst.

Största delen av bidraget går till arbetsgivare

Statsbidraget består till största del av ersättning till de arbetsgivare som tar emot en lärlingselev på en arbetsplats. Enligt de regler som regeringen beslutat om kan en arbetsgivare få högst 16 250 kronor per elev och termin för en elev som genomför minst hälften av sin utbildning på en arbetsplats. För vårterminen 2019 beviljas en arbetsgivare 11 176 kronor per elev och termin. Totalt har skolorna sökt statsbidrag för 13 337 elever som deltar i lärlingsutbildning under vårterminen 2019. Det är en ökning med 436 elever jämfört med höstterminen 2018.

Statsbidraget syftar till att utveckla lärlingsutbildningen

Syftet med statsbidraget är att underlätta för kommuner och fristående skolor att bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna.

Kontaktuppgifter

Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, 08-527 335 05

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

TALIS 2018 delrapport 2: Internationell studie om lärares och rektorers arbete23.3.2020 11:00:00 CETPressmeddelande

Över 90 procent av rektorerna är nöjda med sitt arbete. Nästan lika många rektorer anger också att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna. Dessutom ökar andelen lärare som fått återkoppling och samarbetar. Men undersökningen visar också att många lärare och rektorer är stressade, framförallt på grund av administration. Det visar den andra delrapporten av TALIS 2018, en internationell studie från OECD, som belyser lärares och rektorers arbetssituation.

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan16.3.2020 17:10:36 CETPressmeddelande

Smittspridningen av covid-19 innebär en utmaning för hela samhället och landets skolor. Det kan uppstå en situation då det inte går att bedriva vanlig undervisning om exempelvis skolor behöver stängas. Därför har RISE, Skolverket, SKR, UR och Swedish Edtech Industry startat ett samarbete för att sammanställa stöd till skolor om distansundervisning på den nya webbplatsen skolahemma.se.

Malmöskola visar hur lärare kan avlastas25.2.2020 07:20:19 CETPressmeddelande

Lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag - att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Därför presenterar Skolverket idag en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare. Vi presenterar samtidigt ett nytt stöd till skolor för att identifiera lärarnas avlastningsbehov och låter Hermodsdalsskolan i Malmö berätta om sina erfarenheter av att avlasta lärare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum